Ukens dugnad-verktøy

Norsk er et skandinavisk språk i den germanske grenen av den indo-europeiske språkfamilie. Norsk er utviklet fra norrønt, men senere sterkt påvirket av dansk og nedertysk.

Ukens dugnad handler om å øke en utvalgt artikkels kvalitet i løpet av en uke. Årets hvem er denne ukens utvalgte artikkel.