Mal:Oldtidens Egypt

Det foreligger tre alternativer. For tiden er det alternativ 2 som er i bruk. Kom med eventuelle innspill. Kommer det ingen innsigelser i løpet av et par uker blir alternativ 2 stående.