Mal:Nynorsk

Wikipedia
Du kan lese mer om dette emnet i en lengre artikkel om emnet på Nynorsk Wikipedia kalt «Nynorsk». Du kan eventuelt også utvide denne artikkelen ved å oversette derifra.


OBS! I forhåndsvisningen ovenfor ser det ut som malen bare lenker til «Nynorsk», men det er fordi gjeldende sidenavn (her: Nynorsk) er standard lenke hvis det ikke oppgis annet. Dette blir riktig når malen settes inn i artikler.

Syntaks
  • når den andre artikkelen har samme navn: {{Nynorsk}}
  • når den andre artikkelen har et annet navn: {{Nynorsk|annet navn}}