Mal:Arbeid pågår

Arbeid pågår: Denne siden er under arbeid. Som leser bør du være forberedt på at artikkelen kan være uferdig, og at innholdet kan endre seg fra dag til dag. Som bidragsyter bør du være forberedt på redigeringskollisjoner; det kan være lurt å kopiere din tekst til en annen tekstbehandler før du lagrer. Diskuter gjerne artikkelens struktur og innhold på diskusjonssiden. Det har ikke blitt gjort noen endringer på mer enn to uker. Se også diskusjonssiden for ytterligere informasjon.


Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]
Denne malen bør bare brukes helt unntaksvis i artikkelrommet
Vedlikeholdsmaler
for Wikipedia
Vedlikehold og opprydning
Vedlikehold
{{Oppgaver}}
{{Vedlikehold av UA/AA}}
Opprydding
{{Opprydning}}
{{Uforståelig}}
{{Sletting}}
{{Hurtigsletting}}
{{Slett avsnitt}}
{{Uencyklopedisk}}
{{Språkvask}}
{{Geografisk omfang}}
{{Norgesfokus}}
{{Blindvei}}
{{Foreldreløs}}
{{Trenger overskrifter}}
{{Snever artikkel}}
{{Forbedringspotensial}}
{{Taksopprydning}}
{{Flytting}}
{{Fletting}}
{{Flett fra}}
{{Flett til}}
{{Kritikk-seksjon}}
{{Trenger referanse}}
{{Refforbedreavsnitt}}
{{Sic}}
{{Trenger oppdatering}}
{{Best før}}
{{I fiksjonen}}
Oversettelse
{{Uoversatt}}
{{Uoversatt-teknisk}}
{{Uoversatte filmtitler}}
{{Nn}}
Stilmanualer
Bruk av Wikipedia

FormålRediger

Mal for merking av artikler hvor større arbeider er igangsatt. Slike arbeider utløser vanligvis en risiko for redigeringskollisjoner og tap av bidrag. Malen brukes for å varsle om dette, men er ikke noe pålegg til andre om å avstå fra bidrag. Malen kategoriserer artiklene i Kategori:Arbeid pågår.

Maler av typen information formidler et forhold ved artikkelen til andre lesere og skribenter som de bør være klar over, men som ikke er noen feilsituasjon og som ikke er et pålegg eller forbud. Unngå derfor å bruke malen slik at andre oppfatter det som et pålegg, eller at målen på andre måter forstyrrer andres mulighet til å bidra.

BrukRediger

{{Formatering
    | 1 = 
    | dato = 
    | tråd = 
}}
#1 
Begrunnelse for artikkelmerket som eventuelt kan utelates. Malen kan brukes enten med en begrunnelse og den vil da ikke vise til diskusjonssiden, eller den brukes uten en begrunnelse og vil da vise til diskusjonssiden for ytterligere forklaring. En begrunnelse bør være slik formulert at den er tilstrekkelig til at det kan avgjøres når forholdet er løst.
ts|dato 
Et tidsstempel som angir når malen skal eskaleres. Eskalering er både visuell og strukturell ved at artikkelen legges til i en egen kategori for eskalerte artikler. Testing av hvorvidt artikler er eskalert skjer kun idet de regenereres, som betyr at cachede artikler vil kunne stå betydelig lengre enn testene indikerer.
thread|tråd 
Overskriften på den aktuelle tråden på diskusjonssiden. Angis denne så overstyres en eventuell generell henvisning på grunn av en angitt begrunnelse.

EksemplerRediger

Se ogsåRediger