Magasinfylling

Magasinfylling er en statistikk som blir utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og blir publisert hver onsdag klokken 13. Statistikken omfatter magasin som samlet har 97,1 prosent av den totale magasinkapasiteten til landet (84,3 TWh). Det grå området på figuren er maksimum/minimum målt i perioden 1990–2007.

Eksempel på diagram for magasinfylling. Grønn kurve er median(verdi som har den midtre plassen i en rekke av økende el. minkende verdier).

NVEs sider gir også oversikt over vannmagasinområder: Inndelingen i områder er basert på en gruppering av vassdrag.

  • Område 1 omfatter Østlandet, Agder-fylkene og deler av Rogaland.
  • Område 2 omfatter resten av Rogaland og mesteparten av Hordaland og Sogn og Fjordane.
  • Område 3 omfatter Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge.

Eksterne lenkerRediger