Magar er navnet på en nasjonalitet i Nepal.

Språk rediger

Magar-folket snakker flere forskjellige nærbeslekta tibeto-burmesiske språk som hører til bhoiya-gruppa (beslekta med tibetansk). Språklig er de beslekta med flere andre folkegrupper i de sentrale og østlige ås-områdene i Nepal, som gurung, tamang, newar og kirat.

I Nepal regnes de til janjati, det vil si nasjonaliteter/minoriteter som ikke hører til det hinduiske kastesystemet.

Hjemland rediger

Magarene bor i distriktene Palpa, Tanahu, Myagdi, Pyuthan og Rolpa. De finnes også i Arghakhanchi, Syangja, Parbat, Baglung, Dolpa, Surkhet, Sindhuli, Udayapur og andre distrikter.

Det tradisjonelle hjemlandet sitt kaller de Magarant.

Kham Magar er ei undergruppe av magar-folket som bor i de høytliggende og uveisomme ås-distriktene Rukum, Salyan, Rolpa og Pyuthan, Rapti sone, Midtvestlige region. Språklig og religiøst skiller de seg fra andre magar-grupper, bl.a. har religionen deres sterke innslag av shamanisme. De mener at deres områder er magar-folkets opprinnelige hjemland, som de andre magar-gruppene har utvandra fra.

Antall, religion rediger

I Nepals folketelling i 2001 oppga 1 622 421 people at de var magar. Denne gruppa utgjorde 7.14% av Nepals befolkning. Et mindretall, 770 116, oppga at de hadde magar-språk som morsmål.

74.60% oppga at de var hinduer, 24.47% at de var buddhister. Som nevnt ovafor fins det innslag av shamanisme blant magarene. Det kan også gjelde utøvere som i folketellinga regnes som hinduer eller buddhister.

Viktig rolle i Nepals kriger rediger

Magar-soldater var den største gruppa innafor Prithvi Narayan Shah av Gorkhas hær, da han gjennom langvarige erobringstokt på 1700-tallet skapte grunnlaget for den moderne staten Nepal.

Etter 1816 blei også magarer den største enkeltgruppa blant gurkha-soldatene som gikk i engelsk og seinere annen utenlandsk tjeneste. Inntekter fra gurkha-soldater har seinere spilt en svært viktig rolle i magar-områdenes økonomi.

Opprøret som førte til Nepals borgerkrig 1996 - 2006 starta i Rolpha og nabodistriktene Rukum og Jajarkot. Rolpa er fattig, veiløst og svært lite moderne utvikla, med ei befolkning som er anslått til 80% magar. I Rukum skal magarer også være i flertall, og i Jajarkot er de et stort mindretall. Fra starten av var magarer et flertall innafor NKP(Maobadi)s opprørshær.

19. januar 2004 oppretta opprørerne Det Sjølstyrte området Magarant med Santosh Budha Magar som statsminister. Dette skjedde foran et møte på 75 000 i landsbyen Tawang, et berømt feste for kommunisme helt sida 1950-tallet, i kham-magar-området i Rolpa. Området eksisterte fram til NKP(M) gikk inn i regjeringa etter fredsslutninga våren 2007.