Møhlen-sedler er et navn på de første norske pengesedlene, som ble lansert i 1695 av den norske forretningsmannen Jørgen Thor Møhlen. Sedlene ble gitt ut med kongelig godkjennelse av Christian V. Året etter at sedlene ble lansert, gikk Møhlen konkurs.[1]

Møhlen-seddel

Bakgrunn

rediger

Møhlen hadde i lang tid opparbeidet seg en rikdom gjennom handel og produksjon av varer. I 1690 var han på toppen av sin makt, da han hadde sikret seg handel med den danske øya St. Thomas i Karibia. Imidlertid tapte han mange penger da kong Christian V bestemte seg for å gi brandenburgere retten til et varelager som oppveielse for urett. Møhlen måtte da sende skipene tilbake uten last, og tapte ifølge egne beregninger 100 000 riksdaler. Kong Christian gikk med på å finansiere tapet. Det ble enighet om at finansieringen skulle skje med utstedelse av sedler.[2]

Sedlene

rediger

Sedlene besto av to deler, selve seddelen og en talong. Når sedlene ble utstedt, ble talongen revet av og oppbevart av Rentekammeret i København.[3] Banken tok vare på talongen, og når folk skulle fått innløst seddelen i mynter eller metall, kunne den betales inn. Sedlene var autorisert av Jacob Sørensen og Lauritz Mouritzen, begge ansatt ved Rentekammeret. I tillegg hadde sedlene kong Christian Vs monogram på midten av seddelen, og hver side hadde et kontrollnummer. Slik måtte en seddel passe med talongen både på kontrollnummeret, monogrammet og i selve rivemønsteret. Sedlene hadde pålydende verdi 10, 20, 25, 50 og 100 riksdaler.[1]

Etterspill

rediger

Møhlen hadde som ambisjon å la sedlene sirkulere i fem år før de ble innløst. Dessverre for ham hadde ikke pengesedlene tiltro i den norske befolkningen. De fleste løste inn sedlene med en gang.[4] Til slutt gikk Møhlen konkurs da han ikke kunne løse inn alle sedlene. Man regner med at Møhlens sedler til sammen kostet rundt 20 000 riksdaler for staten og omtrent like mye for privatpersoner.[1]

Referanser

rediger
  1. ^ a b c Marianne Herfindal Johannessen: De første norske pengesedlene - Bergens Tidende, 26. mai 2014, hentet 13. september 2018
  2. ^ Jørgen Thor Møhlen - Norsk Biografisk Leksikon
  3. ^ Talong Arkivert 13. september 2018 hos Wayback Machine. - Samlerhuset.no
  4. ^ Ord og begreper i mynthistorien - Samlerhuset.no