Måler, veier og vraker

Måler, veier og vraker var et yrke utført av en tjenestemann i byene i Norge, tilsatt av magistraten under kongelig konfirmasjon. I utgangspunktet var dette et todelt yrke, måler og veier, og vraker. Men det var vanlig at en og samme person sto for begge tjenestene.

  • En måler og veier sto for kontroll av at det ble brukt korrekte mål og vekter i vareomsetningen i den gjeldende by/ladested. Det var egne veierhus som varene måtte kontrolleres i ved ankomst. Tvungen måling og veiing ble opphevet ved lov 21. juli 1851
  • En vraker sto for kontroll av kvalitet på fisk, kjøtt, tran og tjære. Tvungen vraking ble opphevet i Norge ved lov av 15. sept. 1851