Lydfilm er en film hvor lyden er et opptak eller lydspor lagret på selve filmremsen, i motsetning til stumfilm hvor lyden skapes av musikere ved hver enkelt visning og hvor tale gjengis i form av mellomtekster.

Lydfilm kan også ha lyden på medfølgende grammofonplater eller CD-er som distribueres sammen med filmen. Lydfilmen ble innført i 1920-årene og fortrengte snart stumfilmen fullstendig.