Lycaeninae er en delgruppe av glansvingene. Denen artikkelen omhandler Lycaeninae i vid forstand, det er vanlig å dele denne gruppen opp i fire underfamilier: Aphnaeinae, gullvinger, blåvinger og stjertvinger.

Lycaeninae
Nomenklatur
Lycaeninae (sensu lato)
Leach, 1815
Populærnavn
Lycaeninae
«ekte glansvinger»
Hører til
glansvinger,
dagsommerfugler,
storsommerfugler
Økologi
Antall arter: ca. 4 400 i verden
140 i Europa
23 i Norge
Habitat: terrestrisk
Utbredelse: alle verdensdeler unntatt Antarktis
Inndelt i

Lycaeninae er dagaktive, fargerike sommerfugler og delgruppen kalles ofte «de ekte glansvingene». Alle de 23 norske artene av glansvinger tilhører Lycaeninae. De aller fleste artene er tropiske, men det finnes 140 europeiske arter.

Utseende

rediger

Små, fargerike dagsommerfugler. Det er gjerne markert forskjell mellom kjønnene, hannene er mer fargerike enn hunnene. Oversiden er gjerne glinsende, i alle fall hos hannene, mens hunnene kan være mer brune. Mange er metallisk blå eller blåfiolette, andre er skarpt oransje. Undersiden har ofte lysgrå grunnfarge, gjerne med svarte og oransje flekker. Larvene er korte og trinne med korte, stive hår.

Levevis

rediger

Disse sommerfuglene finnes mest i åpne områder og skogkanter, sjeldnere inne i skogen. En god del arter er knyttet til maur, i alle fall i de siste larvestadiene. De skiller ut søte sekreter som maurene liker og blir til gjengjeld beskyttet. Forholdsvis mange av artene har små, lokale bestander og er ofte utryddingstruede i dag.

Utbredelse

rediger

Gruppen er utbredt i alle verdensdeler, særlig Theclinae er godt representerte nesten over alt.

Systematisk inndeling

rediger

Inndelingen og særlig hvilket nivå de ulike gruppene blir plassert på, har variert mye. Det er gode grunner til å regne de fire undergruppene Aphnaeinae, Lycaeninae (i snever forstand), Polyommatinae og Theclinae som stammer (tribus), men frodi de er så rike på slekter og arter velger de fleste taksonomer av pragmatiske grunner å gi dem status om underfamilier, som her – dette gir litt bedre rom for en finere oppdeling av gruppene.

Treliste
 • sommerfugler (Lepidoptera)
  • gruppe / overfamilie dagsommerfugler (Papilionoidea)
   • familie glansvinger (Lycaenidae)
    • delgruppe Lycaeninae (i vid forstand)
     • underfamilie Aphnaeinae – ikke i Norge
     • underfamilie gullvinger (Lycaeninae i snever forstand eller Lycaenini i vid forstand) – 4 norske arter
     • underfamilie blåvinger (Polyommatinae) – 15 norske arter
     • underfamilie stjertvinger (Theclinae) – 4 norske arter

Kilder

rediger

Eksterne lenker

rediger


Autoritetsdata