Lundegrend

Lundegrend, lokalt også kjent som Lunde, ligger i Tysnes kommune, midt mellom Bergen og Haugesund, og strekker seg fra Humlevik i vest, til Lukksund bru i øst. Mellom disse ytterpunktene finner en områdene Lunde, Gripne og Malkenes. Per i dag bor det i nabolaget av 400 mennesker i bygda, som byr på sentralt beliggende barnehage og dagligvarehandel, drivstoff og post i butikk.

Tre veier fører ut fra Lunde-bygda. En kan kjøre rundt 9 km vestover, til Våge (Tysnes), og ta ferge til Halhjem, mot Bergen, eller sørover, forbi Årbakka og Onarheim, mot Hodnanes, der fergen går til Stord. Østover går veien over Lukksund bru, til Kvinnherad og Fusa.

Før i tiden livnærte bygdefolket seg for en stor del av fiske. I tillegg hadde de fleste gårdene skogsmark, og hadde beitemark, både hjemme og til fjells. Enkelte gårder lå også ved gode elver med vannfall, og kunne dermed drive både sag og kvern, som ved Bakkaelvo, mellom Vevatnevatnet og Fiskevatnet. Restene av disse er fortsatt synlig enkelte steder, og velger du å gå den merkede turløypen rundt Fiskevatnet, er det gode sjanser for at du støter på dem. En annen næring, som har sterke røtter på Tysnes, er båtbygging. Til alle tider har det blitt bygget forskjellige båter på gårdene i området, en virksomhet som kulminerte i Lunde båtbyggeri, tidlig på 1900-tallet, som lenge var den største arbeidsplassen på øya.

Lunde-bygda har imidlertid en historie som går mye lenger bak i tid. Det er blant annet gjort steinalderfunn i Gripne, hvor vi vet at det har vært bosettinger siden bronsealderen. De som hører til her, kjenner selvfølgelig mytene som er knyttet til Vevatne og Vevatnevatnet, det hellige vannet, som regnes som det mest sannsynlige åstedet for dyrking av den førhistoriske gudinnen Njord.

Eksterne lenkerRediger