Luftpost (engelsk Air Mail, fransk Par Avion) er post som blir transportert med fly, og mer spesifikt, posttjeneste med fly som er merket og solgt på grunnlag av å være luftbårne. Det kommer vanligvis raskere enn overflatepost, det koster også litt mer. Luftpost kan være det eneste alternativet for å sende post til noen destinasjoner, slik som til utlandet. Et brev sendt via luftpost kan kalles et aerogram, luftbrev eller rett og slett luftpostbrev.

Luftpostforsendelse i Tyskland i 1912.
Aerogrammer utgitt av Postverket
Den norske Postverket solgte i mange år ferdigfrankerte aerogrammer. Disse var produsert av spesielt tynt og lett papir og slik at man kunne skrive, brette og klebe igjen.

Luftpost begynte som ballongpost (fransk ballon monté, «bemannet ballong») sendt med luftballonger som ikke lot seg styre. Sendemåten ble først tatt i bruk under den fransk-prøyssiske krigen 1870–71 da tyske soldater omringet og isolerte Paris i fire måneder og kuttet telegraflinjene ut av byen. En av postballongene som skulle krysse den tyske beleiringen, «La Ville d'Orléans», kom ut av kurs og havnet med to mann i Telemark.[1] Ballongen landet i full vinter 25. november 1870, men alle brev som hadde klart seg, kom fram før jul. Ballongpost har også blitt brukt til å spre propaganda. [trenger referanse]

Referanser rediger