Lov om forandring av rikets inddelingsnavn

Lov om forandring av rikets inddelingsnavn av 14. august 1918 var stortingsvedtaket om endring av benevnelsen på inndelingsnavn på stift til bispedømme og amt til fylke.

LovtekstenRediger

§ 1.Rediger

 1. Inddelingsbetegnelsen «stift» forandres til «bispedømme».
 2. Rikets bispedømmer skal herefter ha følgende navn:

§ 2.Rediger

 1. Inddelingsbetegnelsen «amt» endres til «fylke». Istedenfor benævnelsen «amtmand» anvendes «fylkesmand».
 2. Rikets fylker skal ha følgende navn:
 1. Kristiania fylke istedenfor Kristiania.
 2. Østfold istedenfor Smaalenene.
 3. Akershus bibeholdes.
 4. Buskerud bibeholdes.
 5. Vestfold istedenfor Jarlsberg og Larvik.
 6. Hedmark istedenfor Hedemarken.
 7. Opland istedenfor Kristians.
 8. Telemark istedenfor Bratsberg.
 9. Aust-Agder istedenfor Nedenes.
 10. Vest-Agder istedenfor Lister og Mandal.
 11. Rogaland istedenfor Stavanger.
 12. Hordaland istedenfor Søndre Bergenhus.
 13. Bergen bibeholdes.
 14. Sogn og Fjordane istedenfor Nordre Bergenhus.
 15. Møre istedenfor Romsdal.
 16. Sør-Trøndelag istedenfor Søndre Trondhjem.
 17. Nord-Trøndelag istedenfor Nordre Trondhjem.
 18. Nordland bibeholdes.
 19. Troms istedenfor Tromsø.
 20. Finnmark istedenfor Finmarken.

§ 3.Rediger

Denne lov trær i kraft 1. januar 1919.

Se ogsåRediger

KildeRediger