Londons skolestyre var en institusjon og en lokal regjering, som utformet Londons skolepolitikk. Sammen med London fylkesting utgjorde den i 1889 den første folkevalgte regjering i Indre London. Institusjonen ble slått sammen med resten av fylkestinget i 1902.

Bygningen som huset London skolestyre på 1870-tallet. Bygningen ble revet i 1929

Elementary Education Act 1870 sørget for utdannelse av hele befolkningen i England og Wales. Det ble opprettet skolestyrer, med myndighet til å bygge og drive skoler på steder med utilstrekkelig mange frivillige skoler. De hadde også myndighet til å gjennomføre tvungen skolegang. På de fleste steder var skolestyrene fordelt på borough distrikter eller verdslige sogn. I London omfattet skolestyret det område som dekket Metropolitan Board of Works, og som idag utgjør Indre London.

Mellom 1870 og 1902 var London skolestyre den største forsørger av utdanning i London. Lenge etter at institusjonen ble opphevet, var dens infrastruktur og politikk en viktig modell i Londons skolestystem.

Geografisk fordeling av medlemmer

rediger

London skolestyre hadde 49 medlemmer, fordelt på 10 bydeler eller valgkretser. Lambeth ble senere delt opp i Lambeth Øst og Lambeth Vest.

Bydel Medlemmer Bydel Medlemmer
1. Marylebone 7 6. Lambeth 5
2. Finsbury 6 7. Greenwich 4
3. Westminster 5 8. Chelsea 4
4. Hackney 5 9. Southwark 4
5. Tower Hamlets 5 10. City of London 4

Valgsystemet

rediger

Skolestyrets valgsystem introduserte en rekke nye innovasjoner. Under valget i 1870 ble det for første gang i større skala foretatt hemmelige valg i Storbritannia. For det andre ble kumulering innført. For det tredje hadde kvinner stemmerett, og en rekke kvinner ble innvalgt. Blant annet ble Elizabeth Garrett Anderson innvalgt i 1870.

Skolestyrets arbeid

rediger

Skolestyrets opprinnelige hensikt var å sørge for skolegang til Londons fattigste barn, som i begynnelsen talte i overkant av 100,000.[1] Skolestyret sørget for bygging av mer enn 400 skoler, og innførte i 1871 obligatorisk skolegang for barn mellom 5 og 13 år. På slutten av 1880-tallet hadde skolestyret sørget for skoleplasser til mer enn 350,000 barn.[2]

Kjente medlemmer

rediger

En rekke kjente personer var medlemmer av skolestyret, deriblant vitenskapsmannen Thomas Huxley, Helen Taylor, som var stedatteren til John Stuart Mill, og skolestyrets første formann John Laird Mair Lawrence. Charles Reed og William Henry Smith, som senere ble innvalgt i underhuset, var også medlemmer av skolestyret. Nevnes kan også de politiske aktivistene Benjamin Waugh og Annie Besant.

Nedleggelse

rediger

Grunnet kostnader og et økende byråkrati, ble skolestyrene nedlagte gjennom Education Act of 1902 og erstattet av lokale utdanningsinstitusjoner. I 1904 ble oppgavene til London skolestyre overtatt av London fylkesting. I 1965 ble deretter skolepolitikken overtatt av Inner London Education Authority innenfor Stor-London fylkesting.

Etter nedleggelsen av Stor-London fylkesting i 1990, er oppgavene blitt videreført av de lokale skolestyrene i Indre London.

Referanser

rediger
  1. ^ London School Board Printed Papers: The Work of Three Years, December 1870 – November 1873, oktober 1873, The National Archives, E/218T/19/3, 1871–1904
  2. ^ London School Board Printed Papers: Second Report of the School Management Committee, mai 1889, The National Archives, E/218T/19/3, 1871–1904
Autoritetsdata