Lokebreen

Lokebreen

Lokebreen er et brefallJostedalsbreen, og er et av tre brefall ned mot Austerdalsbreen. Lokebreen ligger ved Veitastrond i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke.

Lokebreen henger ikke sammen med Austerdalsbreen, men tilfører denne masse gjennom isras.