Logos (gresk: λόγος, av lego/legein å tale) kan bety ord, begrep, tale, forhold, resonnement, tanke, fornuft og universell verdensorden. Begrepet har sin bakgrunn i gresk filosofi og har senere vært benyttet innenfor ulike tradisjoner og fag, blant annet i filosofi, psykologi, teologi, religion og retorikk.

FilosofiRediger

Se hovedartikkel: Logos (filosofi)

Førsokratikeren Heraklit er den første som benyttet begrepet i filosofisk forstand. Hos ham betegnet logos verdens evige struktur, slik som den fremtrer i filosofiens forklaring. Logos er i alt og styrer, som lov, hele forandringsprosessen i verden. Den holder de motstridende krefter i tilværelsen i balanse («Ut av alt blir ett og ut av enheten alt»). Å erkjenne logos er, ifølge Heraklit, visdom, og med det mener han at logos er prinsippet for liv og intelligens.

Platon anvendte begrepet i betydningene «redegjørelse», «forklaring» og «utsagn», mens Aristoteles forsto med begrepet «definisjon».

I stoisismen er logos verdensfornuften, dvs. universets ordnende prinsipp. Den er en kraft (gr. pneuma ånd) som virker all bevegelse, gjennomtrenger all materie (gresk hyle) og styrer prosessene i universet. Det individuelle utvikler seg fra de frø (gresk logoi) som alle har del i verdensfornuften (gresk logos). Logos virker også den moralske sammenheng mellom menneskenes handlinger.

RetorikkRediger

Se hovedartikkel: Logos (retorikk)

I retorikken danner logos sammen med etos og patos de retoriske bevismidlene som skaper overbevisning hos tilhørere.

Logos-argumentasjon handler om å argumentere logisk via tale. Mens ethos etablerer argumentasjon gjennom talerens karakter og pathos skaper følelsesargumentasjon, fremsetter logos argumentasjon gjennom ytringer. På denne måten skapes håndfast argumentasjon, kanskje gjennom benyttelse av harde fakta, noe som igjen er med på å underbygge talerens ethos.

 Denne filosofirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.