Livia Medullina

Livia Medullina Camilla (levde 1. århundre e.Kr.) var den andre forlovede til keiser Claudius. Hun var datter av M. Furius Camillus, konsul 8 e.Kr., som var en nær venn av keiser Tiberius. Hennes adoptivbror var L. Arruntius Camillus Scribonianus, som tjente i 32 e.Kr. Som konsul sammen med Gnaeus Domitius Ahenobarbus.

Livia Medullina from "Promptuarii Iconum Insigniorum"

Hun var forlovet med Claudius etter hans første forlovelse med sin slektning Aemilia Lepida som ble butt av Augustus omkring 8 e.Kr., på grunn av hans ugunst overfor Aemilia's foreldre. Tiberius presset trolig fram den nye forlovelsen for å belønne hans venn med en tilknytning til keiserfamilien. Forlovelsen mellom Medullina og Claudius er bekreftet utenfor historiske nedtegnelser av en bevart inskripsjon reist av Medullina's pedagogue. Tilegnelsen er til Medullina Camilli f. Ti Claudi Neronis Germanici sponsa (Medullina, datter av Camillus, forlovet med Ti. Claudius Nero Germanicus).

Svetonis skriver at Medullina plutselig ble syk og døde på bryllupsdagen med Claudius, muligens i år 9 eller 10 e.Kr..

Medullina's bror Scribonianus var den som utløste det første større forsøk på coup d'etat i Claudius' regjeringstid, mens han var guvernør i Dalmatia i 42 e.Kr.

LitteraturRediger

  • Levick, Barbara. Claudius. Yale University Press. New Haven.
  • Stuart, M. "The Date of the Inscription of Claudius on the Arch of Ticinum" Am. J. Arch. 40 (1936). 314-322.
  • Suetonius The Twelve Caesars Life of Claudius