Litterære sjangre

(Omdirigert fra «Litterær sjanger»)

Litterære sjangre omfatter i vanlig forstand de tre hovedsjangrene poesi, drama og prosa.

Det kan gjøres flere videre inndelinger av hver av disse tre sjangrene.