Litispendens

Litispendens (av latin, lis, «tvist» og pendere, «henge») er et prosessrettslig begrep, som betyr at en sak verserer for en domstol. Det er en absolutt prosessforutsetning (ubetinget vilkår for å kunne reise sak) at forholdet ikke er litispendent. Verserer det allerede en sak for domstolene om samme forhold kan det ikke reises en ny sak om samme forhold. Om dette er tilfelle skal avgjøres av retten på eget tiltak før saken starter, og finner den at litispendens foreligger skal saken avvises.

Se ogsåRediger