Liste over tibetanske keisere

Wikimedia-listeartikkel

Liste over tibetanske keisere er en oversikt over regenter av Tibet. Moderne forskere regner regent nr 33 i denne listen, Songtsen Gampo, som grunnlegger av det tibetanske imperium.[1] De 32 første regentene tilhørte Yarlungdynastiet, og antas å ha vært fra området omkring Yarlungdalen.[2] Listen består derfor av 42 navn.[3]

Tibetanske titler på keiseren inkluderer tsenpo («keiser») og lhase («guddommelig sønn»).[4]

I listen er den vanlige skrivemåte gitt først, mens den akademiske wylietranslitterasjon er vist i parentes.

# Navn Regjeringstid
1 Nyatri Tsenpo (gNya'-khri bTsan-po) 127–? f.Kr.
2 Mutri Tsenpo (Mu-khri bTsan-po)
3 Dingtri Tsenpo (Ding-khri bTsan-po)
4 Sotri Tsenpo (So-khri bTsan-po)
5 Mertri Tsenpo (Mer-khri bTsan-po)
6 Dakrri Tsenpo (gDags-khri bTsan-po)
7 Siptri Tsenpo (Sribs-khri bTsan-po)
8 Drigum Tsenpo (Gri-gum bTsan-po)
9 Chatri Tsenpo
10 Esho Lek (E-sho-legs)
11 Desho Lek (De-sho-legs)
12 Tisho Lek (Thi-sho-legs)
13 Guru Lek (Gu-ru-legs)
14 Trongzhi Lek ('Brong-zhi-legs)
15 Isho Lek (I-sho-legs)
16 Zanam Zindé (Za-nam Zin-lde)
17 Detrul Namshungtsen (lDe-'phrul gnam-gzhung-btsan)
18 Senöl Namdé (Se-snol gNam-lde)
19 Senöl Podé (Se-snol Po-lde)
20 Senöl Nam (lDe-snol-nam)
21 Senöl Po (lDe-snol-po)
22 Degyel Po (lDe-rgyal-po)
23 Detrin Tsen (lDe-sprin-btsan)
24 Tori Longtsen (rGyal-to-ri Long-btsan)
25 Tritsen Nam (Su-khri bTsan-nam)
26 Tridra Pungtsen
27 Tritog Jetsen (Khri-rje Thog-btsan)
28 Lha Thothori Nyantsen (lHa-tho-tho-ri gNyan-btsan)
29 Trinyen Zungtsen (Khri-gnyan gZung-btsan)
30 Drongnyen Deu ('Bro-gnyan lDe'u)
31 Tagbu Nyasig (sTag-ri gNyan-gzigs) 579–619
32 Namri Songtsen (gNam-ri Srong-btsan) ?–629
33 Songtsen Gampo (Srong-btsan sGam-po) 618–649
34 Gungsrong Gungtsen (Gung-srong gung-btsan) 638–655?
35 Mangsong Mangtsen 653–676
36 Tridu Songtsen 676–704
37 Mé Aktsom / Tridé Tsuktsen (Khri-lde-gtsug-brtsan) 680–743
38 Trisong Detsen (khri srong lde btsan) 755–797
39 Muné Tsenpo (Mu-ne btsan-po) 797–799?
Mutik Tsenpo (Mu-tig btsan-po) 799
40 Sadnalegs / Tridé Songtsen (khri-lde-srong-btsan) c. 800 eller 804–815?
41 Ralpacan 815–836
42 Langdarma 836–842

Referanser rediger

  1. ^ Haarh, Erik: Extract from "The Yar Lun Dynasty", in: The History of Tibet, ed. Alex McKay, Vol. 1, London 2003, p. 147; Richardson, Hugh: The Origin of the Tibetan Kingdom, in: The History of Tibet, ed. Alex McKay, Vol. 1, London 2003, p. 159 (and list of kings p. 166-167)
  2. ^ Kirkland, Russell: The Spirit of the Mountain, in: The History of Tibet, ed. Alex McKay, Vol. 1, London 2003, p. 183.
  3. ^ Haarh, Erik: Extract from "The Yar Lun Dynasty", in: The History of Tibet, ed. Alex McKay, Vol. 1, London 2003, p. 144.
  4. ^ Samten Karmay, in McKay 2003, pg. 57