Liste over stortingsrepresentanter for Haugesund

Wikimedia-listeartikkel

Haugesund var en valgkrets ved stortingsvalgene 1903 - 1918.

ValgordningenRediger

Fra Riksforsamlingen og det første Stortinget i 1814 utgjorde kjøpsteder egne valgkretser, til forskjell fra amtenes landvalgkretser, ved stortingsvalg. En kjøpstad med færre enn 150 stemmeberettigede skulle velge tingmann sammen med nærmeste kjøpstad. Haugesund fikk kjøpstadsrettigheter 3. mars 1866, og måtte velge stortingsrepresentanter sammen med Stavanger. Dette var det misnøye med, og i 1888 boikottet Haugesundborgerne valget. Det samme gjentok seg i 1902, og samme år vedtok Stortinget en grunnlovsendring som gjorde Haugesund til en egen kjøpstadskrets fra stortingsvalget 1903.

Listen dekker alle som representerte kjøpstaden HaugesundStortinget fra 1904 til 1921. Listen omfatter alle faste representanter og alle som møtte fast som vara for regjeringsmedlemmer eller avdøde representanter.

RepresentanterRediger

Partier

      Høyre       Venstre

Representant Stilling Partitilhørighet Periode(r) Merknader
    Wrangell, Hakon MagneHakon Magne Wrangell
(1859–1942)
Visekonsul og skipsreder Moderate Venstre 1904–1906, Samlingspartiet 1907–1909 1904–1909
    Valentinsen, ValentinValentin Valentinsen
(1861–1952)
Ingeniør Venstre 1910–1915
    Lindø, SvendSvend Lindø
(1862–1935)
Agent Venstre 1916–1918
    Stolt-Nielsen, BotholfBotholf Stolt-Nielsen
(?–?)
Konsul og skipsreder Høyre 1919–1921

ValgresultaterRediger

Valgene før 1906 foregikk i to omganger. Først valgte et valgting et gitt antall valgmenn. Det påfølgende valgmannstinget valgte stortingsrepresentant og vararepresentant. Siden 1906 har det vært direkte valg til Stortinget, de første fem gangene i enkeltmannskretser.

Valgår Venstre Samlingspartiet Socialistene
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[1] 228 24,2% 505 53,7% 193 20,5%
1909[2] 563 30,2% 962 44,5% 485 (K)
231 (FV)
188 (H)
26,0%
12,4%
10,1%
829 38,3% 395 21,2% 355 16,4%
1912[3] 1 159 35,5% 1 393 36,5% 1 094 (FV og H) 33,5% 1 199 31,5% 1 008 30,9% 1 216 31,9%
1915[4] 1 472 35,6% 1 902 38,9% 1 215 (FV og H) 29,4% 1 245 25,5% 1 448 35,0% 1 533 27,1%
1918[5] 1 461 32,4% 1 954 34,6% 1 787 (H og FV) 39,6% 2 161 38,2% 1 254 27,8% 1 533 27,1%

ReferanserRediger