Liste over stortingsrepresentanter 1830–1832

Wikimedia-listeartikkel

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1830 til 1832. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 81 representanter fra 34 valgkretser, hvorav 51 representanter fra 17 landkretser (amt) og 29 representanter fra 17 bykretser.

Landkretser rediger

Smaalenenes Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Jonas Anton Hielm
Sogneprest Ole Christopher Randers
Major Paul Peter Lindemann

Akershus amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Laurentius Borchsenius
Gaardbruker Lars Thorstensen Tønsager
Kst. distrikst-matrikulkommissær Christian Blichfeldt

Hedemarkens Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Abraham Falk Muus
Gaardbruker Even Christensen Ringnæs
Gaardbruker Iver Olsen Svenneby

Christians Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Arne Christophersen Jørstad
Underretsprokurator Peder Anker Krohn
Gaardbruker Peder Jensen Fauchald

Buskeruds Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Engebret Olsen Moe (Vager)
Sorenskriver Carl Valentin Falsen
Amtmand Niels Arntzen Sem

Jarlsberg og Laurviks amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Tidl. statsraad Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg
Foged Christian Feyer
Overbirkedommer Nils Christian Nilsen

Bratsberg Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Eier av gaard, jernverkseier Frederik Løvenskiold
Gaardbruker Christian Paus
Sogneprest Peter Hersleb Harboe Castberg

Nedenes og Robygdelagets amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Jernverkseier Jacob Aall
Gaardbruker, lensmand Halvor Hovarsen Braaten
Lensmand Tallak Grundesen Bjørvatten

Lister og Mandals amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, vicekonsul Gabriel Lund
Gaardbruker, skibsfører, skibsreder Reinert Tobias Tønnesen Bergsager
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Jacob Torkildsen Lundegaard

Stavanger Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Svend Ingebretsen Mossige
Provst Jacob von der Lippe
Gaardbruker Diderik Sigbjørnsen (Moy)

Søndre Bergenhus Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Olsen Espe
Gaardbruker Gudmund Larsen Aarvig
Premierløitnant Christopher Stenersen Collin

Nordre Bergenhus Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Prost Niels Griis Alstrup Dahl
Sogneprest Nicolai Niels Nielsen
Gaardbruker Ola Olsson Hjemsæter

Romsdals Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Hilmar Meincke Krohg
Gaardbruker Sjur Hansen Halkjeldsvik
Postmester Peder Tonning

Søndre Throndhjems Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Anders Rambech
Gaardbruker Mikkel Nilsson Grendahl
Premierløitnant Frederik Christian Mosling

Nordre Throndhjems Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, bestyrer av godser Peter Johnsen Ertzgaard
Gaardbruker Thomas Olsen Foosnæs
Kaptein Robertus Hirsch

Nordlands Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Provst Arnoldus Schytte
Tolder Henrik Helliesen
Gaardbruker Ole Christian Andersen Nøstvig

Finmarkens Amt rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Provst Jens Florup Rasmussen
Sogneprest, seminarbestyrer, provst Simon Nicolai Kildal
Sorenskriver Jan Roland Nilsen

Bykretser rediger

Fredrikshald rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, trælasthandler, større eiendomsbesidder Wilhelm Hansen

Fredriksstad rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Res. kapellan og overlærer Hans Riddervold

Moss rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stabskaptein Henrik Herman Foss
Gregers Winther Wulfsberg Suppleant.[1]

Christiania rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat, statsrevisor Søren Anton Wilhelm Sørenssen
Høiesteretsassessor, statsrevisor Frederik Motzfeldt
Eier av gaard, boktrykkeri Ludvig Mariboe
Kjøbmand Jens Linaae

Drammen rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged og byskriver Gustav Peter Blom
Trælasthandler Hans Kiær
Skomakermester, gaardeier Johannes Pedersen Deichmann

Kongsberg rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Provst Abraham Borch

Holmestrand rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Litterat Ebbe Carsten Hornemann

Tønsberg rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand og gaardbruker Samuel Mathiassen Føyn

Laurvik og Sandefjord rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bestyrer og overlærer Ahlert Hysing

Skien og Porsgrund rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Jens Ørn

Kragerø og Østerrisør rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Cæsar Læsar Boeck

Arendal rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, skibsreder, verftseier Erik Andreas Thomle

Christianssand rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Assessor Mathias Bille Kjørboe
Oberstløitnant Johan Jørgen Broch
Kjøbmand, vicekonsul Jens Nicolai Heyerdahl

Stavanger rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, skibsreder Ole Helliesen

Bergen rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bakermester Søren Breder Martens
Kjøbmand Lyder Wentzel Nicolaysen
Byfoged Andreas Schram Olsen
Major Niels Griis Alstrup Dahl

Christianssund og Molde rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, vicekonsul William Leslie Knudtzon

Throndhjem rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Assessor Christian Hersleb Hornemann
Kjøbmand og medlem av direktionen i Norges Bank Jacob Frederik Oxholm
Titulær krigsassessor, vicekonsul Balthazar Schnitler
Kjøbmand Jacob Schavland Gram

Kilder rediger

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."

  1. ^ Lindstøl, Tallak (1857-1925) (1914). Stortinget og statsraadet: 1814-1914. De enkelte storting og statsraader 1814-1885. Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri. s. 145.