Liste over steder i Hordaland

Wikimedia-listeartikkel

Dette er en liste over tettsteder, grender og steder i Hordaland. For tettsteder etter SSBs definisjon, se tettsteder i Hordaland. For andre fylker, se lister over steder i Norge.

Byene i Hordaland er ikke med på lista. Tettsteder med lilla bakgrunn er administrasjonssentrum i sin kommune.

Tettsted Koordinater Postnummer Kommune
Abbedissen 60°32′16″N 5°0′58″Ø 5314 Askøys kommunevåpen Askøy
Algrøyna 60°21′28″N 4°57′33″Ø 5357 Fjells kommunevåpen Fjell
Alsvåg/Meland 59°46′27″N 5°12′5″Ø 5430 Bømlos kommunevåpen Bømlo
Alsåker 60°23′N 6°30′Ø 5778 Ullensvangs kommunevåpen Ullensvang
Alveim 60°36′4″N 4°48′20″Ø 5336 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Alver 5911 Lindås' kommunevåpen Lindås
Alverstraumen 60°34′45″N 5°12′56″Ø 5911 Lindås' kommunevåpen Lindås
Ask 60°28′48″N 5°12′53″Ø 5307 Askøys kommunevåpen Askøy
Askeland 60°40′N 5°26′Ø 5993 Lindås' kommunevåpen Lindås
Askeland 60°37′44″N 5°7′35″Ø 5938 Radøys kommunevåpen Radøy
Auklandshamn (Økland) 59°39′N 5°23′Ø 5551 Sveios kommunevåpen Sveio
Austbygdi 5282 Osterøys kommunevåpen Osterøy
Austevollhella 60°6′N 5°10′Ø 5384 Austevolls kommunevåpen Austevoll
Austmarka 5938 Radøys kommunevåpen Radøy
Bakka 60°15′N 6°1′Ø 5630 Kvams kommunevåpen Kvam
Bakkasund 5385 Austevolls kommunevåpen Austevoll
Bekkjarvik 60°0′N 5°12′Ø 5397 Austevolls kommunevåpen Austevoll
Berland 60°31′29″N 5°3′30″Ø 5314 Askøys kommunevåpen Askøy
Bernes 60°36′N 5°31′Ø 5283 Osterøys kommunevåpen Osterøy
Birkeland 60°6′12″N 5°13′55″Ø 5392 Austevolls kommunevåpen Austevoll
Bjørsviki 60°38′N 5°30′Ø 5993 Lindås' kommunevåpen Lindås
Bjørøyhamn 5177 Fjells kommunevåpen Fjell
Blom 60°32′8″N 4°53′30″Ø 5337 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Blomsterdalen 5258 Bergens kommunevåpen Bergen
Blomvåg 60°31′48″N 4°52′27″Ø 5337 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Bogo 60°28′N 5°45′Ø 5725 Vaksdals kommunevåpen Vaksdal
Bolstadøyri 60°38′N 5°58′Ø 5723 Voss' kommunevåpen Voss
Borstrondi 5710 Voss' kommunevåpen Voss
Botnen 5760 Oddas kommunevåpen Odda
Brakstad 60°32′36″N 5°7′21″Ø 5918 Melands kommunevåpen Meland
Brandasund 5423 Bømlos kommunevåpen Bømlo
Brattholmen 60°20′57″N 5°9′28″Ø 5350 Fjells kommunevåpen Fjell
Breidvik 60°28′N 5°5′Ø 5310 Askøys kommunevåpen Askøy
Breistein 60°29′N 5°24′Ø 5111 Bergens kommunevåpen Bergen
Brekkhus 60°44′N 6°9′Ø 5707 Voss' kommunevåpen Voss
Brotshaug 5917 Melands kommunevåpen Meland
Bru (Strandebarm) 60°17′N 6°1′Ø 5630 Kvams kommunevåpen Kvam
Bruvik 60°28′N 5°39′Ø 5285 Osterøys kommunevåpen Osterøy
Bu 60°28′N 6°51′Ø 5780 Eidfjords kommunevåpen Eidfjord
Buavåg 59°35′49″N 5°19′32″Ø 5550 Sveios kommunevåpen Sveio
Bulken 60°38′N 6°19′Ø 5700 Voss' kommunevåpen Voss
Buneset 60°37′52″N 5°2′45″Ø 5936 Radøys kommunevåpen Radøy
Byrkjeland 60°39′23″N 5°1′6″Ø 5936 Radøys kommunevåpen Radøy
Bysheim 60°33′N 5°28′Ø 5282 Osterøys kommunevåpen Osterøy
60°42′14″N 4°56′1″Ø 5937 Radøys kommunevåpen Radøy
Bømoen 5700 Voss' kommunevåpen Voss
Børve 60°16′N 6°38′Ø 5773 Ullensvangs kommunevåpen Ullensvang
Bøvågen 60°42′0″N 4°55′54″Ø 5937 Radøys kommunevåpen Radøy
Dalabygda 5131 Bergens kommunevåpen Bergen
Dale 60°31′55″N 5°11′54″Ø 5918 Melands kommunevåpen Meland
Dale (Dalekvam) 60°35′N 5°49′Ø 5722 Vaksdals kommunevåpen Vaksdal
Dale 60°32′14″N 4°52′22″Ø 5337 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Dalegarden 5722 Vaksdals kommunevåpen Vaksdal
Dalland 60°40′N 5°1′Ø 5936 Radøys kommunevåpen Radøy
Davanger 60°28′13″N 5°6′57″Ø 5310 Askøys kommunevåpen Askøy
Dimmelsvik 59°57′N 5°59′Ø 5464 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Djønno 60°28′N 6°45′Ø 5734 Ullensvangs kommunevåpen Ullensvang
Drange 5215 Os i Hordalands kommunevåpen Os
Drange 59°58′12″N 5°28′39″Ø 5685 Tysnes' kommunevåpen Tysnes
Ebbesvika 60°20′17″N 5°8′39″Ø 5350 Fjells kommunevåpen Fjell
Eidfjord 60°28′N 7°5′Ø 5783 Eidfjords kommunevåpen Eidfjord
Eidslandet 60°44′N 5°45′Ø 5728 Vaksdals kommunevåpen Vaksdal
Eidsnes 60°36′N 5°25′Ø 5913 Lindås' kommunevåpen Lindås
Eidsvik 59°47′28″N 5°40′45″Ø 5455 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Eidsvåg i Åsane 60°26′13″N 5°19′7″Ø 5104 Bergens kommunevåpen Bergen
Eikanger 60°37′N 5°23′Ø 5913 Lindås' kommunevåpen Lindås
Eikangervåg 5913 Lindås' kommunevåpen Lindås
Eikedalen 5650 Samnangers kommunevåpen Samnanger
Eikeland 60°33′3″N 5°2′28″Ø 5917 Melands kommunevåpen Meland
Eikelandsosen 60°14′22″N 5°45′14″Ø 5640 Fusas kommunevåpen Fusa
Eikevågen 60°30′0″N 5°3′5″Ø 5314 Askøys kommunevåpen Askøy
Eitrheim 60°6′N 6°32′Ø 5750 Oddas kommunevåpen Odda
Eknes 60°36′N 5°27′Ø 5993 Lindås' kommunevåpen Lindås
Ekra 5357 Fjells kommunevåpen Fjell
Erdal 60°26′38″N 5°13′30″Ø 5306 Askøys kommunevåpen Askøy
Ervik 60°26′29″N 5°19′17″Ø 5106 Bergens kommunevåpen Bergen
Espe 60°13′N 6°37′Ø 5773 Ullensvangs kommunevåpen Ullensvang
Espeland 60°23′N 5°28′Ø 5267 Bergens kommunevåpen Bergen
Espevær 59°35′20″N 5°8′53″Ø 5444 Bømlos kommunevåpen Bømlo
Etnesjøen (Etne) 59°40′N 5°56′Ø 5590 Etnes kommunevåpen Etne
Evanger 60°39′N 6°7′Ø 5707 Voss' kommunevåpen Voss
Fanahammeren (Fana) 60°15′35″N 5°20′27″Ø 5244 Bergens kommunevåpen Bergen
Fauskanger 60°30′49″N 5°2′2″Ø 5314 Askøys kommunevåpen Askøy
Fedje 60°46′52″N 4°42′47″Ø 5947 Fedjes kommunevåpen Fedje
Festo 60°39′47″N 5°7′40″Ø 5912 Lindås' kommunevåpen Lindås
Finse 60°36′N 7°30′Ø 5719 Ulviks kommunevåpen Ulvik
Fitjar 59°55′3″N 5°19′22″Ø 5419 Fitjars kommunevåpen Fitjar
Fjelberg 5459 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Fjell 5357 Fjells kommunevåpen Fjell
Fjellgardane 5636 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Fjellskålnes 60°34′N 5°27′Ø 5282 Osterøys kommunevåpen Osterøy
Fjæra 59°53′N 6°24′Ø 5598 Etnes kommunevåpen Etne
Fjæreide 60°22′N 5°2′Ø 5353 Fjells kommunevåpen Fjell
Flataråker 59°56′33″N 5°31′0″Ø 5687 Tysnes' kommunevåpen Tysnes
Flatkvål 60°47′N 5°58′Ø 5728 Vaksdals kommunevåpen Vaksdal
Flesland 60°17′38″N 5°12′55″Ø 5258 Bergens kommunevåpen Bergen
Florvåg 60°25′9″N 5°14′16″Ø 5305 Askøys kommunevåpen Askøy
Fløksand 60°32′21″N 5°5′49″Ø 5918 Melands kommunevåpen Meland
Folderøy (Foldrøyhamn) 59°47′50″N 5°18′6″Ø 5420 Bømlos kommunevåpen Bømlo
Foldnes 60°22′38″N 5°6′34″Ø 5353 Fjells kommunevåpen Fjell
Folkedal 60°30′N 6°39′Ø 5736 Granvins kommunevåpen Granvin
Follese 60°24′43″N 5°9′16″Ø 5303 Askøys kommunevåpen Askøy
Fonnebostsjøen 5955 Lindås' kommunevåpen Lindås
Fonnes 60°48′19″N 4°58′57″Ø 5953 Austrheims kommunevåpen Austrheim
Forland 60°11′N 5°6′Ø 5379 Sunds kommunevåpen Sund
Fosse 60°17′N 6°3′Ø 5630 Kvams kommunevåpen Kvam
Fotlandsvåg 60°36′N 5°30′Ø 5283 Osterøys kommunevåpen Osterøy
Frekhaug 60°31′2″N 5°14′46″Ø 5918 Melands kommunevåpen Meland
Fromreide 60°30′11″N 5°4′25″Ø 5314 Askøys kommunevåpen Askøy
Frøland 60°23′N 5°48′Ø 5650 Samnangers kommunevåpen Samnanger
Fusa 5641 Fusas kommunevåpen Fusa
Fykse 60°24′N 6°17′Ø 5612 Kvams kommunevåpen Kvam
Fylingsneset 60°35′N 5°24′Ø 5913 Lindås' kommunevåpen Lindås
Fyllingsdalen 5143 Bergens kommunevåpen Bergen
Færavåg 59°59′N 5°27′Ø 5685 Tysnes' kommunevåpen Tysnes
Førde i Hordaland 59°36′32″N 5°27′58″Ø 5555 Sveios kommunevåpen Sveio
Garnes 60°26′N 5°30′Ø 5264 Bergens kommunevåpen Bergen
Gjelsviki 60°41′N 5°25′Ø 5993 Lindås' kommunevåpen Lindås
Gjermundshamn 60°4′N 5°55′Ø 5635 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Gjerdviki 60°33′15″N 5°18′16″Ø 5914 Lindås' kommunevåpen Lindås
Gjetingsdalen 5476 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Gjøvåg 60°3′19″N 5°21′44″Ø 5683 Tysnes' kommunevåpen Tysnes
Glesvær 60°12′28″N 5°2′19″Ø 5381 Sunds kommunevåpen Sund
Godøysund 60°4′N 5°34′Ø 5682 Tysnes' kommunevåpen Tysnes
Gossland 5700 Voss' kommunevåpen Voss
Granvin 60°33′N 6°43′Ø 5736 Granvins kommunevåpen Granvin
Gravdal 59°47′N 5°47′Ø 5457 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Grimo 60°24′N 6°39′Ø 5777 Ullensvangs kommunevåpen Ullensvang
Grimstad 60°19′6″N 5°14′26″Ø 5251 Bergens kommunevåpen Bergen
Grindeim 60°41′N 5°0′Ø 5936 Radøys kommunevåpen Radøy
Grov 59°50′39″N 5°31′16″Ø 5414 Stords kommunevåpen Stord
Gunnegjerd 5590 Etnes kommunevåpen Etne
Haga 60°23′16″N 5°46′14″Ø 5650 Samnangers kommunevåpen Samnanger
Haganes 60°16′47″N 5°6′38″Ø 5357 Fjells kommunevåpen Fjell
Hagavik 60°11′N 5°26′Ø 5217 Os i Hordalands kommunevåpen Os
Halhjem 60°8′48″N 5°26′17″Ø 5200 Os i Hordalands kommunevåpen Os
Halland 60°38′56″N 5°4′40″Ø 5936 Radøys kommunevåpen Radøy
Hammarsland 60°15′9″N 5°4′24″Ø 5382 Sunds kommunevåpen Sund
Hamre 60°32′39″N 5°21′45″Ø 5281 Osterøys kommunevåpen Osterøy
Hamre 60°12′31″N 5°4′48″Ø 5379 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Hanevik 60°29′39″N 5°9′8″Ø 5307 Askøys kommunevåpen Askøy
Hanøy 5310 Askøys kommunevåpen Askøy
Harkestad 60°35′10″N 4°50′30″Ø 5336 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Hatlestrand 60°2′N 5°54′Ø 5635 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Hattvik 5200 Os i Hordalands kommunevåpen Os
Hauge 5957 Lindås' kommunevåpen Lindås
Hauge 59°43′N 5°31′Ø 5554 Sveios kommunevåpen Sveio
Haugland 60°30′48″N 5°5′6″Ø 5314 Askøys kommunevåpen Askøy
Hauglandshella 5310 Askøys kommunevåpen Askøy
Haugland 60°41′52″N 4°56′8″Ø 5937 Radøys kommunevåpen Radøy
Hauge 5281 Osterøys kommunevåpen Osterøy
Haugstad 60°39′26″N 5°5′20″Ø 5936 Radøys kommunevåpen Radøy
Haugsvær 60°54′N 5°32′Ø 5983 Masfjordens kommunevåpen Masfjorden
Haukanes 60°5′N 5°16′Ø 5392 Austevolls kommunevåpen Austevoll
Haukeland 60°21′48″N 5°27′5″Ø 5268 Bergens kommunevåpen Bergen
Haus 5286 Osterøys kommunevåpen Osterøy
Hella 60°39′48″N 4°58′54″Ø 5936 Radøys kommunevåpen Radøy
Helland 60°40′5″N 5°1′31″Ø 5936 Radøys kommunevåpen Radøy
Helle 60°34′N 5°46′Ø 5722 Vaksdals kommunevåpen Vaksdal
Hellesundet 5334 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Hellesøyni 60°39′37″N 4°47′22″Ø 5334 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Herand 60°21′N 6°24′Ø 5628 Jondals kommunevåpen Jondal
Herdleværet 60°34′2″N 4°48′46″Ø 5337 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Herdla 60°34′N 4°57′Ø 5315 Askøys kommunevåpen Askøy
Hernar 5335 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Herøysund 59°55′2″N 5°47′22″Ø 5462 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Hetlevik 60°25′37″N 5°9′8″Ø 5304 Askøys kommunevåpen Askøy
Hindnes 5993 Lindås' kommunevåpen Lindås
Hjartås 60°31′47″N 5°8′49″Ø 5918 Melands kommunevåpen Meland
Hjellestad 60°15′23″N 5°15′5″Ø 5259 Bergens kommunevåpen Bergen
Hjellvik 60°33′N 5°25′Ø 5281 Osterøys kommunevåpen Osterøy
Hjelmo 60°38′51″N 4°49′21″Ø 5334 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Hjelmåsen 60°36′N 5°22′Ø 5915 Lindås' kommunevåpen Lindås
Hodneland 5957 Lindås' kommunevåpen Lindås
Holdhus 60°14′N 5°50′Ø 5640 Fusas kommunevåpen Fusa
Holme 60°31′42″N 5°9′16″Ø 5918 Melands kommunevåpen Meland
Holmefjord 60°17′9″N 5°40′16″Ø 5642 Fusas kommunevåpen Fusa
Hopland 60°45′17″N 4°54′58″Ø 5943 Austrheims kommunevåpen Austrheim
Hordvik 60°31′6″N 5°17′59″Ø 5108 Bergens kommunevåpen Bergen
Hosanger 5282 Osterøys kommunevåpen Osterøy
Hosteland 60°51′N 5°15′Ø 5986 Masfjordens kommunevåpen Masfjorden
Hovland 60°11′N 5°25′Ø 5217 Os i Hordalands kommunevåpen Os
Hovland 60°0′46″N 5°41′42″Ø 5694 Tysnes' kommunevåpen Tysnes
Hovland 60°14′N 6°38′Ø 5773 Ullensvangs kommunevåpen Ullensvang
Humlevik 5690 Tysnes' kommunevåpen Tysnes
Hundven 60°40′36″N 5°13′9″Ø 5956 Lindås' kommunevåpen Lindås
Husa 60°1′2″N 5°49′6″Ø 5637 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Husavik 5396 Austevolls kommunevåpen Austevoll
Husebø 60°36′14″N 4°59′33″Ø 5917 Melands kommunevåpen Meland
Husnes 5460 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Hylkje 60°30′37″N 5°21′16″Ø 5109 Bergens kommunevåpen Bergen
Høylandsbygda 59°47′0″N 5°47′56″Ø 5457 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Håfoss 5590 Etnes kommunevåpen Etne
Håland 5936 Radøys kommunevåpen Radøy
Håpoldo 60°33′21″N 4°58′24″Ø 5315 Askøys kommunevåpen Askøy
Håra 59°49′N 6°47′Ø 5760 Oddas kommunevåpen Odda
Indre Arna 60°25′29″N 5°28′35″Ø 5261 Bergens kommunevåpen Bergen
Indre Matre 5498 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Indre Ålvik 60°26′N 6°26′Ø 5614 Kvams kommunevåpen Kvam
Innsylta 60°42′51″N 4°55′23″Ø 5937 Radøys kommunevåpen Radøy
Innvær 59°48′N 5°15′Ø 5420 Bømlos kommunevåpen Bømlo
Instebø 60°41′12″N 5°3′32″Ø 5939 Radøys kommunevåpen Radøy
Io 5917 Melands kommunevåpen Meland
Isdalstø 60°33′20″N 5°16′9″Ø 5914 Lindås' kommunevåpen Lindås
Jondal 60°17′N 6°17′Ø 5627 Jondals kommunevåpen Jondal
Kaland 5229 Bergens kommunevåpen Bergen
Kaland 60°47′57″N 4°59′44″Ø 5953 Austrheims kommunevåpen Austrheim
Kalandseid 5229 Bergens kommunevåpen Bergen
Kalavåg 59°36′N 5°12′Ø 5443 Bømlos kommunevåpen Bømlo
Kallestad 60°16′23″N 5°3′39″Ø 5382 Fjells kommunevåpen Fjell
Kausland 60°13′26″N 5°2′54″Ø 5381 Sunds kommunevåpen Sund
Kinsarvik 5780 Ullensvangs kommunevåpen Ullensvang
Kjøkkelvik 60°23′26″N 5°13′53″Ø 5178 Bergens kommunevåpen Bergen
Kleppe 60°11′21″N 5°8′52″Ø 5378 Sunds kommunevåpen Sund
Kleppestø 60°24′34″N 5°13′43″Ø 5300 Askøys kommunevåpen Askøy
Klokkarvik 60°13′21″N 5°9′20″Ø 5378 Sunds kommunevåpen Sund
Knappskog 60°22′55″N 5°3′21″Ø 5353 Fjells kommunevåpen Fjell
Knarrevik 60°22′24″N 5°9′27″Ø 5355 Fjells kommunevåpen Fjell
Knarvik 60°32′32″N 5°17′18″Ø 5914 Lindås' kommunevåpen Lindås
Kokstad 5257 Bergens kommunevåpen Bergen
Kollevåg 60°27′6″N 5°7′26″Ø 5310 Askøys kommunevåpen Askøy
Kolbeinsvik 60°2′27″N 5°12′8″Ø 5394 Austevolls kommunevåpen Austevoll
Kollstad 60°37′42″N 5°5′10″Ø 5936 Radøys kommunevåpen Radøy
Kolltveit 60°21′18″N 5°5′15″Ø 5353 Fjells kommunevåpen Fjell
Koløyhamn 59°51′26″N 5°18′33″Ø 5419 Fitjars kommunevåpen Fitjar
Krokeide 60°13′35″N 5°18′5″Ø 5244 Bergens kommunevåpen Bergen
Krossneset 5918 Melands kommunevåpen Meland
Kvaleim 60°41′17″N 4°56′13″Ø 5937 Radøys kommunevåpen Radøy
Kvalvåg 5398 Austevolls kommunevåpen Austevoll
Kvalvågen 60°42′N 5°10′Ø 5956 Lindås' kommunevåpen Lindås
Kvamme 60°35′11″N 5°14′17″Ø 5911 Lindås' kommunevåpen Lindås
Kvanndal 60°29′N 6°36′Ø 5736 Granvins kommunevåpen Granvin
Kvitheim 5710 Voss' kommunevåpen Voss
Kyrping 59°45′N 6°7′Ø 5590 Etnes kommunevåpen Etne
Kysnesstranda 5626 Jondals kommunevåpen Jondal
Kårbø 5917 Melands kommunevåpen Meland
Kårtveit 60°23′17″N 4°59′24″Ø 5363 Fjells kommunevåpen Fjell
Laksevåg 60°23′6″N 5°17′55″Ø 5164 Bergens kommunevåpen Bergen
Landro 60°25′19″N 4°57′41″Ø 5363 Fjells kommunevåpen Fjell
Landsvik 60°36′11″N 5°3′12″Ø 5917 Melands kommunevåpen Meland
Langevåg 59°36′3″N 5°12′55″Ø 5443 Bømlos kommunevåpen Bømlo
Lauvås 60°46′6″N 5°6′4″Ø 5955 Lindås' kommunevåpen Lindås
Lavik 60°26′14″N 5°10′39″Ø 5300 Askøys kommunevåpen Askøy
Leknes 60°34′N 5°23′Ø 5915 Lindås' kommunevåpen Lindås
Lepsøy 60°9′N 5°24′Ø 5216 Os i Hordalands kommunevåpen Os
Li 60°18′19″N 5°7′42″Ø 5353 Fjells kommunevåpen Fjell
Lindeviki 5936 Radøys kommunevåpen Radøy
Lindås 60°44′17″N 5°9′36″Ø 5955 Lindås' kommunevåpen Lindås
Litla Kalsøya 5388 Austevolls kommunevåpen Austevoll
Litlabø 59°48′N 5°27′Ø 5415 Stords kommunevåpen Stord
Litlebergen 60°32′28″N 5°14′11″Ø 5918 Melands kommunevåpen Meland
Litlelindås 60°44′39″N 4°58′18″Ø 5943 Austrheims kommunevåpen Austrheim
Litlås 60°47′42″N 5°1′10″Ø 5953 Austrheims kommunevåpen Austrheim
Loddefjord 60°22′15″N 5°14′4″Ø 5178 Bergens kommunevåpen Bergen
Lofthus 60°20′N 6°40′Ø 5781 Ullensvangs kommunevåpen Ullensvang
Lonevåg 60°31′50″N 5°30′0″Ø 5282 Osterøys kommunevåpen Osterøy
Lunde 60°38′3″N 5°7′32″Ø 5938 Radøys kommunevåpen Radøy
Lunde 5690 Tysnes' kommunevåpen Tysnes
Luro 5912 Lindås' kommunevåpen Lindås
Lykling 59°41′58″N 5°10′47″Ø 5437 Bømlos kommunevåpen Bømlo
Lyngstranda 60°4′N 6°3′Ø 5474 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Løfallsstranda 5474 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Løyningdalen 60°16′6″N 5°33′35″Ø 5200 Os i Hordalands kommunevåpen Os
Manger 60°38′30″N 5°2′21″Ø 5936 Radøys kommunevåpen Radøy
Marikoven 60°23′42″N 5°10′28″Ø 5302 Askøys kommunevåpen Askøy
Markhus 59°49′N 6°14′Ø 5596 Etnes kommunevåpen Etne
Masfjordnes 60°48′N 5°18′Ø 5981 Masfjordens kommunevåpen Masfjorden
Mastrevikane 60°47′20″N 4°56′15″Ø 5943 Austrheims kommunevåpen Austrheim
Matersdalen 5498 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Mathopen 60°20′27″N 5°13′30″Ø 5174 Bergens kommunevåpen Bergen
Matre 60°52′N 5°35′Ø 5984 Masfjordens kommunevåpen Masfjorden
Mehus 59°46′N 5°8′Ø 5430 Bømlos kommunevåpen Bømlo
Meling 59°47′0″N 5°7′42″Ø 5430 Bømlos kommunevåpen Bømlo
Mellingen 60°41′12″N 5°2′57″Ø 5939 Radøys kommunevåpen Radøy
Merkesviki 60°32′45″N 4°58′53″Ø 5315 Askøys kommunevåpen Askøy
Milde 60°15′7″N 5°16′5″Ø 5259 Bergens kommunevåpen Bergen
Misje 60°27′5″N 4°57′57″Ø 5363 Fjells kommunevåpen Fjell
Mjølkeråen 60°29′27″N 5°16′3″Ø 5137 Bergens kommunevåpen Bergen
Mjøs 60°42′36″N 4°58′46″Ø 5939 Radøys kommunevåpen Radøy
Mo (Modalen) 60°49′N 5°48′Ø 5729 Modalens kommunevåpen Modalen
Moldekleiv 5918 Melands kommunevåpen Meland
Molvikagrendi 5993 Lindås' kommunevåpen Lindås
Mongstad 60°48′48″N 5°2′2″Ø 5954 Lindås' kommunevåpen Lindås
Morki 60°37′59″N 5°4′10″Ø 5936 Radøys kommunevåpen Radøy
Mortveit 59°44′N 5°52′Ø 5593 Etnes kommunevåpen Etne
Morvik 60°28′16″N 5°16′32″Ø 5122 Bergens kommunevåpen Bergen
Moster 5440 Bømlos kommunevåpen Bømlo
Mosterhamn 59°42′N 5°23′Ø 5440 Bømlos kommunevåpen Bømlo
Mundheim 60°10′N 5°55′Ø 5632 Kvams kommunevåpen Kvam
Myking 60°42′6″N 5°19′38″Ø 5957 Lindås' kommunevåpen Lindås
Myking 5936 Radøys kommunevåpen Radøy
Myrkdalen 5713 Voss' kommunevåpen Voss
Møkster 5387 Austevolls kommunevåpen Austevoll
Mønshaugen/Bjørgo 60°38′N 6°32′Ø 5700 Voss' kommunevåpen Voss
Møvik 60°19′25″N 5°0′42″Ø 5357 Fjells kommunevåpen Fjell
Namntveit 5936 Radøys kommunevåpen Radøy
Nautnes 60°37′32″N 4°48′7″Ø 5336 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Nedre Romslo 60°25′N 5°34′Ø 5263 Bergens kommunevåpen Bergen
Nedre Vinjo 60°48′N 6°31′Ø 5713 Voss' kommunevåpen Voss
Nese 60°18′12″N 5°2′12″Ø 5357 Fjells kommunevåpen Fjell
Neset 60°38′39″N 5°14′6″Ø 5912 Lindås' kommunevåpen Lindås
Nesheim 60°48′N 6°9′Ø 5728 Vaksdals kommunevåpen Vaksdal
Nesttun 60°19′2″N 5°21′29″Ø 5227 Bergens kommunevåpen Bergen
Noranger 60°42′20″N 4°59′16″Ø 5939 Radøys kommunevåpen Radøy
Nord-Huglo 59°51′55″N 5°33′36″Ø 5497 Stords kommunevåpen Stord
Nordbygda 5652 Samnangers kommunevåpen Samnanger
Nordnes 5776 Ullensvangs kommunevåpen Ullensvang
Nordrekvingo 60°45′N 5°22′Ø 5981 Masfjordens kommunevåpen Masfjorden
Nordstrøno 60°10′N 5°21′Ø 5218 Os i Hordalands kommunevåpen Os
Nordtveitgrend 5646 Fusas kommunevåpen Fusa
Nordvik 60°13′58″N 5°22′0″Ø 5243 Bergens kommunevåpen Bergen
Nordås 5235 Bergens kommunevåpen Bergen
Norheimsund 60°22′N 6°8′Ø 5600 Kvams kommunevåpen Kvam
Nyborg 5131 Bergens kommunevåpen Bergen
Nøttveit 60°38′26″N 5°3′45″Ø 5936 Radøys kommunevåpen Radøy
Omastranda 60°14′N 5°58′Ø 5632 Kvams kommunevåpen Kvam
Onarheim 59°56′51″N 5°37′28″Ø 5694 Tysnes' kommunevåpen Tysnes
Ongeltveit 60°24′38″N 4°59′2″Ø 5363 Fjells kommunevåpen Fjell
Ongeltveitsjøen 60°24′18″N 4°58′15″Ø 5363 Fjells kommunevåpen Fjell
Oni 60°34′10″N 4°51′40″Ø 5337 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Orradalen 5498 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Osa 60°36′N 7°2′Ø 5730 Eidfjords kommunevåpen Eidfjord
Ostereidet 5993 Lindås' kommunevåpen Lindås
Osøyro 60°11′N 5°28′Ø 5200 Os i Hordalands kommunevåpen Os
Raknes 60°33′N 5°26′Ø 5281 Osterøys kommunevåpen Osterøy
Ravnanger 60°28′N 5°9′Ø 5310 Askøys kommunevåpen Askøy
Ramsøy 60°26′N 5°3′Ø 5310 Askøys kommunevåpen Askøy
Rebnor 60°47′10″N 4°52′1″Ø 5943 Austrheims kommunevåpen Austrheim
Reimegrend 5700 Voss' kommunevåpen Voss
Reisa 5685 Tysnes' kommunevåpen Tysnes
Reksteren 5683 Tysnes' kommunevåpen Tysnes
Revnestrand 60°9′N 5°44′Ø 5647 Fusas kommunevåpen Fusa
Rikstad 60°42′34″N 4°55′48″Ø 5937 Radøys kommunevåpen Radøy
Ringøy 60°26′N 6°47′Ø 5780 Ullensvangs kommunevåpen Ullensvang
Risasjøen 60°45′29″N 5°3′38″Ø 5955 Lindås' kommunevåpen Lindås
Risnes 5937 Radøys kommunevåpen Radøy
Rolvsnes 59°52′10″N 5°10′5″Ø 5420 Bømlos kommunevåpen Bømlo
Romarheim 60°44′N 5°39′Ø 5994 Lindås' kommunevåpen Lindås
Rommetveit 59°48′59″N 5°31′31″Ø 5414 Stords kommunevåpen Stord
Rong 60°30′48″N 4°54′12″Ø 5337 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Rongesundet 5337 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Rosendal 59°59′N 6°1′Ø 5470 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Rossland 60°34′3″N 5°3′12″Ø 5917 Melands kommunevåpen Meland
Rossnes 5955 Lindås' kommunevåpen Lindås
Rossneset 60°44′38″N 4°53′54″Ø 5937 Radøys kommunevåpen Radøy
Rostøy 60°5′N 5°13′Ø 5394 Austevolls kommunevåpen Austevoll
Rubbestadneset 59°48′53″N 5°16′5″Ø 5420 Bømlos kommunevåpen Bømlo
Ryland 5917 Melands kommunevåpen Meland
Rødland 60°41′N 5°24′Ø 5993 Lindås' kommunevåpen Lindås
Røldal 59°49′N 6°48′Ø 5760 Oddas kommunevåpen Odda
Røyrvik 60°15′N 6°7′Ø 5620 Kvams kommunevåpen Kvam
Røyrvikvåg 59°51′N 5°42′Ø 5450 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Sagvåg 59°46′43″N 5°23′46″Ø 5410 Stords kommunevåpen Stord
Sakseid 5437 Bømlos kommunevåpen Bømlo
Sakstad 60°31′35″N 5°12′19″Ø 5918 Melands kommunevåpen Meland
Salhus 60°30′25″N 5°16′10″Ø 5107 Bergens kommunevåpen Bergen
Samnøya 5642 Fusas kommunevåpen Fusa
Sandvoll 59°48′34″N 5°48′46″Ø 5452 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Seim 60°37′16″N 5°16′9″Ø 5912 Lindås' kommunevåpen Lindås
Seimsfoss 59°58′N 6°0′Ø 5472 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Sekkingstad 60°21′15″N 4°59′10″Ø 5357 Fjells kommunevåpen Fjell
Sekse 60°15′N 6°38′Ø 5773 Ullensvangs kommunevåpen Ullensvang
Sele 60°31′53″N 4°53′39″Ø 5337 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Sele 60°38′N 4°48′Ø 5334 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Selevoll 60°36′31″N 5°12′46″Ø 5911 Lindås' kommunevåpen Lindås
Seljestad 59°54′N 6°39′Ø 5763 Oddas kommunevåpen Odda
Selle Bømlos kommunevåpen Bømlo
Selsvik 60°18′N 6°17′Ø 5627 Jondals kommunevåpen Jondal
Siggjarvågen 5428 Bømlos kommunevåpen Bømlo
Skansen 5315 Askøys kommunevåpen Askøy
Skare (Skarde) 59°56′N 6°36′Ø 5763 Oddas kommunevåpen Odda
Skarpeneset 5918 Melands kommunevåpen Meland
Skjeljanger 60°36′7″N 4°57′56″Ø 5917 Melands kommunevåpen Meland
Skjelvik 60°42′2″N 5°2′26″Ø 5939 Radøys kommunevåpen Radøy
Skjelviki 60°30′23″N 5°8′24″Ø 5307 Askøys kommunevåpen Askøy
Skjold 60°18′10″N 5°21′5″Ø 5222 Bergens kommunevåpen Bergen
Skoge 60°16′1″N 5°5′31″Ø 5382 Sunds kommunevåpen Sund
Skogsvåg 5382 Sunds kommunevåpen Sund
Skråmestø 60°31′56″N 5°4′40″Ø 5314 Askøys kommunevåpen Askøy
Skurtveit 60°34′18″N 5°2′29″Ø 5917 Melands kommunevåpen Meland
Skålvik 60°20′24″N 5°1′20″Ø 5357 Fjells kommunevåpen Fjell
Skånevik 5593 Etnes kommunevåpen Etne
Sletta 60°41′19″N 5°2′42″Ø 5939 Radøys kommunevåpen Radøy
Snilstveit 5473 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Sollsvika 60°26′12″N 4°58′7″Ø 5363 Fjells kommunevåpen Fjell
Soltveit 5939 Radøys kommunevåpen Radøy
Spjeld 60°23′27″N 5°2′17″Ø 5363 Fjells kommunevåpen Fjell
Stalheim 5715 Voss' kommunevåpen Voss
Stamneshella 60°40′N 5°45′Ø 5727 Vaksdals kommunevåpen Vaksdal
Stanghelle 60°33′N 5°44′Ø 5724 Vaksdals kommunevåpen Vaksdal
Steine 60°22′N 6°5′Ø 5600 Kvams kommunevåpen Kvam
Steinsland 60°12′8″N 5°5′17″Ø 5379 Sunds kommunevåpen Sund
Storebø 60°6′N 5°14′Ø 5392 Austevolls kommunevåpen Austevoll
Stormark 60°45′22″N 4°44′15″Ø 5947 Fedjes kommunevåpen Fedje
Strandvik 5643 Fusas kommunevåpen Fusa
Straume 5353 Fjells kommunevåpen Fjell
Straume 60°39′N 5°49′Ø 5727 Vaksdals kommunevåpen Vaksdal
Strusshamn 60°24′16″N 5°11′27″Ø 5302 Askøys kommunevåpen Askøy
Stura 60°37′17″N 4°50′16″Ø 5336 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Sunde i Matre 5498 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Sunde i Sunnhordland 59°50′22″N 5°43′10″Ø 5450 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Sundsbø 60°46′9″N 5°9′5″Ø 5955 Lindås' kommunevåpen Lindås
Sundve 5713 Voss' kommunevåpen Voss
Sunndal 60°7′N 6°17′Ø 5476 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Sveio 59°32′41″N 5°20′57″Ø 5550 Sveios kommunevåpen Sveio
Svortland/Bremnes 59°47′43″N 5°10′31″Ø 5430 Bømlos kommunevåpen Bømlo
Svåsand 60°19′N 6°20′Ø 5627 Jondals kommunevåpen Jondal
Sylta 60°43′6″N 4°55′2″Ø 5937 Radøys kommunevåpen Radøy
Sæbø (Sæbøvågen) 60°36′47″N 5°9′4″Ø 5938 Radøys kommunevåpen Radøy
Sæbøvik 59°47′51″N 5°42′53″Ø 5454 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Sætre 60°35′38″N 4°59′27″Ø 5917 Melands kommunevåpen Meland
Sævareid 60°11′11″N 5°46′28″Ø 5645 Fusas kommunevåpen Fusa
Sævrås 60°44′2″N 5°16′24″Ø 5957 Lindås' kommunevåpen Lindås
Søfteland 60°14′15″N 5°26′54″Ø 5212 Os i Hordalands kommunevåpen Os
Sør-Huglo 59°50′N 5°36′Ø 5497 Stords kommunevåpen Stord
Sørbygda 5590 Etnes kommunevåpen Etne
Søreidgrenda 60°18′41″N 5°16′23″Ø 5251 Bergens kommunevåpen Bergen
Sørekvingo 60°44′N 5°24′Ø 5981 Masfjordens kommunevåpen Masfjorden
Sørstranda (Etne) 5590 Etnes kommunevåpen Etne
Sørstrøno 60°10′N 5°22′Ø 5217 Os i Hordalands kommunevåpen Os
Søvika 60°12′58″N 5°23′14″Ø 5215 Os i Hordalands kommunevåpen Os
Tangerås 5630 Kvams kommunevåpen Kvam
Tellnes 60°17′N 5°5′Ø 5357 Fjells kommunevåpen Fjell
Tellvik 5108 Bergens kommunevåpen Bergen
Tertnes 60°27′20″N 5°17′32″Ø 5114 Bergens kommunevåpen Bergen
Tjeldstø 60°35′53″N 4°50′46″Ø 5336 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Tjernagel 59°37′28″N 5°20′13″Ø 5550 Sveios kommunevåpen Sveio
Tjukkebygdi 60°39′N 6°30′Ø 5700 Voss' kommunevåpen Voss
Tofta 60°12′11″N 5°3′35″Ø 5379 Sunds kommunevåpen Sund
Toftevågen 60°28′41″N 4°56′28″Ø 5337 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Tokheim 60°5′N 6°32′Ø 5750 Oddas kommunevåpen Odda
Toranger (Torangsvåg) 60°7′N 5°9′Ø 5384 Austevolls kommunevåpen Austevoll
Torsnes 5627 Jondals kommunevåpen Jondal
Torsteinsvik 60°29′30″N 4°56′17″Ø 5337 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Toska 60°38′33″N 4°58′6″Ø 5936 Radøys kommunevåpen Radøy
Trellevika 5379 Sunds kommunevåpen Sund
Trengereid 60°25′58″N 5°38′13″Ø 5263 Bergens kommunevåpen Bergen
Trengereid 60°16′46″N 5°2′15″Ø 5382 Fjells kommunevåpen Fjell
Trædet 60°30′28″N 5°4′55″Ø 5314 Askøys kommunevåpen Askøy
Trælland 60°41′55″N 5°12′4″Ø 5956 Lindås' kommunevåpen Lindås
Tunes 60°25′N 5°30′Ø 5264 Bergens kommunevåpen Bergen
Tungesvik 59°44′N 6°2′Ø 5593 Etnes kommunevåpen Etne
Turøyna 60°26′58″N 4°55′22″Ø 5365 Fjells kommunevåpen Fjell
Tveitevåg 60°26′48″N 5°8′10″Ø 5310 Askøys kommunevåpen Askøy
Tysse 60°22′15″N 5°45′22″Ø 5650 Samnangers kommunevåpen Samnanger
Tyssedal 60°7′N 6°34′Ø 5770 Oddas kommunevåpen Odda
Tysse 60°37′N 5°35′Ø 5284 Osterøys kommunevåpen Osterøy
Tælavåg 60°15′33″N 4°59′9″Ø 5380 Sunds kommunevåpen Sund
Tørvikbygd 60°18′N 6°10′Ø 5620 Kvams kommunevåpen Kvam
Uggdal 5685 Tysnes' kommunevåpen Tysnes
Uggdalseidet 59°59′51″N 5°29′41″Ø 5685 Tysnes' kommunevåpen Tysnes
Ulsetåsen 5115 Bergens kommunevåpen Bergen
Ulven 60°12′3″N 5°25′41″Ø 5200 Os i Hordalands kommunevåpen Os
Ulveset 60°19′34″N 5°2′45″Ø 5357 Fjells kommunevåpen Fjell
Ulvik 60°34′N 6°54′Ø 5730 Eidfjords kommunevåpen Eidfjord
Urang 5427 Bømlos kommunevåpen Bømlo
Uskedal 59°55′48″N 5°51′34″Ø 5463 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Uthella 60°39′42″N 4°58′44″Ø 5936 Radøys kommunevåpen Radøy
Utne 60°25′N 6°36′Ø 5778 Ullensvangs kommunevåpen Ullensvang
Utsylta 60°43′16″N 4°55′11″Ø 5937 Radøys kommunevåpen Radøy
Utåker 59°47′N 5°56′Ø 5453 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Vadbu 60°44′32″N 5°13′53″Ø 5955 Lindås' kommunevåpen Lindås
Valen 59°49′51″N 5°47′12″Ø 5451 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Valestrand 5554 Sveios kommunevåpen Sveio
Valestrandsfossen 60°30′N 5°26′Ø 5281 Osterøys kommunevåpen Osterøy
Valevåg 59°41′51″N 5°28′32″Ø 5554 Sveios kommunevåpen Sveio
Vallaheiane 5227 Bergens kommunevåpen Bergen
Vallersneset 60°42′33″N 5°2′21″Ø 5939 Radøys kommunevåpen Radøy
Vaksdal 60°29′N 5°44′Ø 5725 Vaksdals kommunevåpen Vaksdal
Valvatna 59°46′N 5°25′Ø 5410 Stords kommunevåpen Stord
Vangsbygdi 60°30′N 6°52′Ø 5734 Eidfjords kommunevåpen Eidfjord
Varaldsøy 5636 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Vasstrondi 60°48′N 6°36′Ø 5713 Voss' kommunevåpen Voss
Veland 60°40′N 5°25′Ø 5993 Lindås' kommunevåpen Lindås
Vestbygdi 5286 Osterøys kommunevåpen Osterøy
Vestbygdi 5700 Voss' kommunevåpen Voss
Vikadal 5614 Kvams kommunevåpen Kvam
Vikaneset 60°42′N 5°34′Ø 5994 Lindås' kommunevåpen Lindås
Vikavågen 60°28′8″N 4°57′27″Ø 5337 Øygardens kommunevåpen Øygarden
Vikebygd 60°16′N 6°34′Ø 5776 Ullensvangs kommunevåpen Ullensvang
Vikebø 5917 Melands kommunevåpen Meland
Viki 60°37′N 6°18′Ø 5700 Voss' kommunevåpen Voss
Vikse 5550 Sveios kommunevåpen Sveio
Vikøy 5600 Kvams kommunevåpen Kvam
Villanger 60°43′52″N 4°54′45″Ø 5937 Radøys kommunevåpen Radøy
Vindnes 60°25′16″N 4°59′58″Ø 5363 Fjells kommunevåpen Fjell
Vinnes 60°1′N 5°16′Ø 5396 Austevolls kommunevåpen Austevoll
Vossevangen 60°38′N 6°26′Ø 5700 Voss' kommunevåpen Voss
Votlo 5286 Osterøys kommunevåpen Osterøy
Våga 5550 Sveios kommunevåpen Sveio
Våge 59°59′8″N 5°4′44″Ø 5398 Austevolls kommunevåpen Austevoll
Våge 60°2′49″N 5°31′4″Ø 5680 Tysnes' kommunevåpen Tysnes
Vågseidet 60°43′28″N 5°12′50″Ø 5956 Lindås' kommunevåpen Lindås
Ypso 5917 Melands kommunevåpen Meland
Ytre Arna 60°28′N 5°26′Ø 5265 Bergens kommunevåpen Bergen
Ytre Matre 5498 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Ytre Ålvik 60°25′N 6°22′Ø 5614 Kvams kommunevåpen Kvam
Ænes 60°6′N 6°8′Ø 5475 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Økland 5430 Bømlos kommunevåpen Bømlo
Ølve 5637 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Øvrabø 5410 Stords kommunevåpen Stord
Øvre Eidfjord 5784 Eidfjords kommunevåpen Eidfjord
Øvre Helland 5729 Modalens kommunevåpen Modalen
Øystese 60°23′N 6°13′Ø 5610 Kvams kommunevåpen Kvam
Ådlandsviki 60°31′54″N 5°1′32″Ø 5314 Askøys kommunevåpen Askøy
Ådnavik 59°45′29″N 5°45′2″Ø 5458 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Ågotnes 60°24′22″N 5°1′8″Ø 5363 Fjells kommunevåpen Fjell
Åkra 59°47′N 6°6′Ø 5499 Kvinnherads kommunevåpen Kvinnherad
Årbakka 5693 Tysnes' kommunevåpen Tysnes
Årland 5652 Austevolls kommunevåpen Austevoll
Årås 60°46′41″N 4°55′59″Ø 5943 Austrheims kommunevåpen Austrheim
Åse 5357 Fjells kommunevåpen Fjell
Åsebø 60°34′10″N 5°4′29″Ø 5917 Melands kommunevåpen Meland