Liste over steder i Finnmark

Wikimedia-listeartikkel

Dette er en liste over tettsteder, bygder og grender i Finnmark. For tettsteder etter SSBs definisjon, se tettsteder i Finnmark. For andre fylker, se lister over steder i Norge.

Byene i Finnmark er ikke med på lista. Tettsteder med lilla bakgrunn er administrasjonssentrum i sin kommune.

Sted Koordinater Postnummer Kommune
Aisaroaivi 70°17′N 24°10′Ø 9620 Kvalsunds kommunevåpen Kvalsund
Akkarfjord 70°47′N 23°27′Ø 9650 Hammerfests kommunevåpen Hammerfest
Andsnes 70°15′N 21°17′Ø 9186 Loppas kommunevåpen Loppa
Aronnes Altas kommunevåpen Alta
Bekkarfjord 70°35′N 27°17′Ø Lebesbys kommunevåpen Lebesby
Bergsfjord 70°15′N 21°48′Ø 9580 Loppas kommunevåpen Loppa
Berlevåg 70°51′N 29°6′Ø 9980 Berlevågs kommunevåpen Berlevåg
Bjørnevatn 69°40′N 29°59′Ø 9910 Sør-Varangers kommunevåpen Sør-Varanger
Bonakas (Bonjákas) 70°25′N 28°14′Ø 9845 Tanas kommunevåpen Tana
Breivik 70°36′N 22°8′Ø Hasviks kommunevåpen Hasvik
Breivikbotn 9593 Hasviks kommunevåpen Hasvik
Brenngam 70°54′N 27°17′Ø Lebesbys kommunevåpen Lebesby
Brennelv (Lavttejohka) 70°3′N 25°3′Ø 9700 Porsangers kommunevåpen Porsanger
Bugøynes 69°58′N 29°38′Ø 9935 Sør-Varangers kommunevåpen Sør-Varanger
Bugøyfjord 9934 Sør-Varangers kommunevåpen Sør-Varanger
Børselv (Bissojohka) 70°19′N 25°32′Ø 9716 Porsangers kommunevåpen Porsanger
Båtsfjord 70°38′N 29°44′Ø 9990 Båtsfjords kommunevåpen Båtsfjord
Dønnesfjord Hasviks kommunevåpen Hasvik
Dyfjord 70°55′N 27°23′Ø 9782 Lebesbys kommunevåpen Lebesby
Eiby 69°54′N 23°12′Ø 9518 Altas kommunevåpen Alta
Ekkerøy 9800 Vadsøs kommunevåpen Vadsø
Elvnes 69°41′N 30°6′Ø Sør-Varangers kommunevåpen Sør-Varanger
Forsøl Hammerfests kommunevåpen Hammerfest
Fægfjord Kvalsunds kommunevåpen Kvalsund
Gamvik 71°3′N 28°14′Ø 9775 Gamviks kommunevåpen Gamvik
Gjesvær 71°5′N 25°23′Ø 9765 Nordkapps kommunevåpen Nordkapp
Golnes 70°4′N 30°2′Ø 9800 Vadsøs kommunevåpen Vadsø
Gulgofjorden 70°40′N 28°37′Ø 9980 Berlevågs kommunevåpen Berlevåg
Hakkstabben 70°16′N 23°6′Ø 9532 Altas kommunevåpen Alta
Halsen 70°30′N 24°2′Ø Kvalsunds kommunevåpen Kvalsund
Hamna 70°52′N 24°56′Ø Måsøys kommunevåpen Måsøy
Hamningberg 70°32′N 30°37′Ø 9990 Båtsfjords kommunevåpen Båtsfjord
Hasvik 70°29′N 22°9′Ø 9590 Hasviks kommunevåpen Hasvik
Havøysund 71°3′N 24°41′Ø 9690 Måsøys kommunevåpen Måsøy
Hellefjord 9653 Hammerfests kommunevåpen Hammerfest
Hesseng 9912 Sør-Varangers kommunevåpen Sør-Varanger
Hønseby 9609 Hammerfests kommunevåpen Hammerfest
Ifjord (Idjavuotna) 9783 Lebesbys kommunevåpen Lebesby
Ikkaldas 70°14′N 24°56′Ø 9710 Porsangers kommunevåpen Porsanger
Indre Billefjord (Billávuotna) 70°19′N 25°4′Ø 9710 Porsangers kommunevåpen Porsanger
Indre Brenna 70°30′N 25°46′Ø Porsangers kommunevåpen Porsanger
Indre Kiberg 70°16′N 30°57′Ø 9960 Vardøs kommunevåpen Vardø
Ingøy 9672 Måsøys kommunevåpen Måsøy
Isnestoften 70°8′N 22°59′Ø Altas kommunevåpen Alta
Ivarsfjord Gamviks kommunevåpen Gamvik
Jakobsnes 69°44′N 30°7′Ø Sør-Varangers kommunevåpen Sør-Varanger
Kamøyvær 71°3′N 25°54′Ø Nordkapps kommunevåpen Nordkapp
Karasjok (Kárášjohka) 69°27′N 25°30′Ø 9730 Karasjoks kommunevåpen Karasjok
Karlebotn (Stuorravuona ) 70°7′N 28°34′Ø 9840 Nessebys kommunevåpen Nesseby
Kautokeino (Guovdageaidnu) 68°59′N 23°8′Ø 9520 Kautokeinos kommunevåpen Kautokeino
Kiberg 70°17′N 31°0′Ø 9960 Vardøs kommunevåpen Vardø
Kiby 70°3′N 29°52′Ø 9800 Vadsøs kommunevåpen Vadsø
Kifjord 70°55′N 27°23′Ø Lebesbys kommunevåpen Lebesby
Kistrand (Čuđegieddi) 70°27′N 25°15′Ø Porsangers kommunevåpen Porsanger
Kjelvik 71°0′N 26°7′Ø Nordkapps kommunevåpen Nordkapp
Kjøllefjord 70°56′N 27°21′Ø 9790 Lebesbys kommunevåpen Lebesby
Klubbukt 70°32′N 24°6′Ø Kvalsunds kommunevåpen Kvalsund
Kokelv 70°36′N 24°38′Ø 9715 Kvalsunds kommunevåpen Kvalsund
Komagfjord 70°16′N 23°24′Ø Altas kommunevåpen Alta
Komagvær 70°14′N 30°32′Ø Vardøs kommunevåpen Vardø
Kongsfjord 9982 Berlevågs kommunevåpen Berlevåg
Kongshus 9533 Altas kommunevåpen Alta
Korsfjorden 9536 Altas kommunevåpen Alta
Krampenes 70°6′N 30°11′Ø 9800 Vadsøs kommunevåpen Vadsø
Kramvik 9960 Vardøs kommunevåpen Vardø
Kunes (Gussanjárga) 9742 Lebesbys kommunevåpen Lebesby
Kvalfjord 9531 Altas kommunevåpen Alta
Kvalsund 70°30′N 23°59′Ø 9620 Kvalsunds kommunevåpen Kvalsund
Kvenvik 69°56′N 23°7′Ø 9518 Altas kommunevåpen Alta
Kviby 70°7′N 23°23′Ø 9519 Altas kommunevåpen Alta
Kåfjord 69°56′N 23°1′Ø 9518 Altas kommunevåpen Alta
Kåfjord Nordkapps kommunevåpen Nordkapp
Kårhamn 70°32′N 23°9′Ø 9657 Hammerfests kommunevåpen Hammerfest
Lakselv (Leavdnja) 70°3′N 24°56′Ø 9700 Porsangers kommunevåpen Porsanger
Langfjordbotn 9545 Altas kommunevåpen Alta
Langfjordbotn Gamviks kommunevåpen Gamvik
Langfjordeid 69°35′N 29°57′Ø Sør-Varangers kommunevåpen Sør-Varanger
Langfjordhamn 70°8′N 21°52′Ø 9583 Loppas kommunevåpen Loppa
Langfjordnes 70°43′N 28°4′Ø 9772 Gamviks kommunevåpen Gamvik
Lavonjarg (Lávvonjárga, Teltnes) 70°30′34″N 28°28′4″Ø 9845 Tanas kommunevåpen Tana
Lebesby (Davvesilda) 70°34′N 27°1′Ø 9740 Lebesbys kommunevåpen Lebesby
Leirbotn Altas kommunevåpen Alta
Leirpollen 70°26′N 28°30′Ø 9845 Tanas kommunevåpen Tana
Lille Lerresfjord 70°16′N 23°31′Ø Altas kommunevåpen Alta
Loppa 70°20′N 21°27′Ø 9586 Loppas kommunevåpen Loppa
Mafjord 9672 Måsøys kommunevåpen Måsøy
Makkaur 9990 Båtsfjords kommunevåpen Båtsfjord
Masi (Máze) 69°26′N 23°39′Ø 9525 Kautokeinos kommunevåpen Kautokeino
Mehamn 71°2′N 27°51′Ø 9770 Gamviks kommunevåpen Gamvik
Måsøy 71°1′N 24°59′Ø 9692 Måsøys kommunevåpen Måsøy
Neiden 69°41′N 29°23′Ø 9930 Sør-Varangers kommunevåpen Sør-Varanger
Nerskogen 9517 Altas kommunevåpen Alta
Nervei 70°39′57″N 27°50′37″Ø 9773 Gamviks kommunevåpen Gamvik
Nesseby (Unjárga) 70°9′N 28°52′Ø 9820 Nessebys kommunevåpen Nesseby
Nordfjord 9990 Båtsfjords kommunevåpen Båtsfjord
Nordmannset 9783 Lebesbys kommunevåpen Lebesby
Nordvågen 70°59′N 26°2′Ø 9760 Nordkapps kommunevåpen Nordkapp
Nuvsvåg 70°16′N 22°9′Ø 9582 Loppas kommunevåpen Loppa
Nyelv (Ođđajohka) 70°4′N 28°51′Ø 9820 Nessebys kommunevåpen Nesseby
Nyvoll 70°13′N 23°24′Ø Altas kommunevåpen Alta
Olderfjord (Leaibevuotna) 70°28′N 25°6′Ø 9713 Porsangers kommunevåpen Porsanger
Oldernes 70°27′N 24°20′Ø 9620 Kvalsunds kommunevåpen Kvalsund
Oldervik 9620 Kvalsunds kommunevåpen Kvalsund
Persfjord 9950 Vardøs kommunevåpen Vardø
Polmak (Buolbmát) 70°4′N 28°0′Ø 9845 Tanas kommunevåpen Tana
Porsangmoen (Ingásguolbba) 9709 Porsangers kommunevåpen Porsanger
Rafsbotn 70°1′N 23°32′Ø 9517 Altas kommunevåpen Alta
Repvåg 70°45′N 25°41′Ø 9768 Nordkapps kommunevåpen Nordkapp
Revsneshamn 70°41′N 24°21′Ø 9624 Kvalsunds kommunevåpen Kvalsund
Rolvsøyhamn 70°56′N 24°9′Ø Måsøys kommunevåpen Måsøy
Russenes 70°30′N 25°4′Ø 9713 Porsangers kommunevåpen Porsanger
Rustefjelbma (Ruostefielbmá) 70°4′N 28°0′Ø 9845 Tanas kommunevåpen Tana
Rypefjord 70°38′N 23°40′Ø 9610 Hammerfests kommunevåpen Hammerfest
Sandfjord 9990 Båtsfjords kommunevåpen Båtsfjord
Sandland 70°16′N 21°36′Ø 9585 Loppas kommunevåpen Loppa
Sandøybotn 9664 Hammerfests kommunevåpen Hammerfest
Saraby Kvalsunds kommunevåpen Kvalsund
Sarnes 70°58′N 25°46′Ø Nordkapps kommunevåpen Nordkapp
Seida (Nuorttit Sieiddá) 70°13′N 28°11′Ø 9845 Tanas kommunevåpen Tana
Siebe 68°52′N 23°8′Ø Kautokeinos kommunevåpen Kautokeino
Sirma (Sirbmá) 70°1′N 27°25′Ø 9826 Tanas kommunevåpen Tana
Skaidi (Skáidi) 9620 Kvalsunds kommunevåpen Kvalsund
Skallelv 70°12′N 30°20′Ø 9800 Vadsøs kommunevåpen Vadsø
Skarsvåg 71°6′N 25°49′Ø 9763 Nordkapps kommunevåpen Nordkapp
Skarvfjordhamn 9663 Hammerfests kommunevåpen Hammerfest
Skavnakk 9587 Loppas kommunevåpen Loppa
Skjånes 9773 Gamviks kommunevåpen Gamvik
Skoganvarre (Skuvvanvárri) 69°50′N 25°6′Ø 9722 Porsangers kommunevåpen Porsanger
Skogfoss 69°22′N 29°41′Ø Sør-Varangers kommunevåpen Sør-Varanger
Skrotnes Sør-Varangers kommunevåpen Sør-Varanger
Slettelv Kvalsunds kommunevåpen Kvalsund
Slåtten 70°45′N 24°33′Ø Måsøys kommunevåpen Måsøy
Smalfjord 9845 Tanas kommunevåpen Tana
Smelror 9950 Vardøs kommunevåpen Vardø
Smørfjord (Smiervuotna) 9713 Porsangers kommunevåpen Porsanger
Snefjord 70°47′N 24°37′Ø 9714 Måsøys kommunevåpen Måsøy
Stallogargo (Stállogárggu) 70°31′N 23°59′Ø Kvalsunds kommunevåpen Kvalsund
Storbukt 9900 Sør-Varangers kommunevåpen Sør-Varanger
Store Lerresfjord 9536 Altas kommunevåpen Alta
Store Molvik 9980 Berlevågs kommunevåpen Berlevåg
Storekorsnes 70°13′N 23°12′Ø Altas kommunevåpen Alta
Straumen 70°37′N 29°41′Ø 9990 Båtsfjords kommunevåpen Båtsfjord
Suossjavri (Šuoššjávri) 9730 Karasjoks kommunevåpen Karasjok
Svanvik 69°27′N 30°2′Ø 9925 Sør-Varangers kommunevåpen Sør-Varanger
Svartnes 9950 Vardøs kommunevåpen Vardø
Sønvismoen Altas kommunevåpen Alta
Sør-Tverrfjord 70°13′N 21°42′Ø 9584 Loppas kommunevåpen Loppa
Sørbotnen Lebesbys kommunevåpen Lebesby
Sørholmen Lebesbys kommunevåpen Lebesby
Sørvær 70°38′N 21°59′Ø 9595 Hasviks kommunevåpen Hasvik
Talvik 70°03′N 22°57′Ø 9540 Altas kommunevåpen Alta
Tana bru (Deanu šaldi) 70°51′N 29°6′Ø 9845 Tanas kommunevåpen Tana
Tappeluft 70°5′N 22°28′Ø Altas kommunevåpen Alta
Tufjord 71°2′N 23°54′Ø 9670 Måsøys kommunevåpen Måsøy
Transfarelv Altas kommunevåpen Alta
Turelva 70°2′N 23°25′Ø Altas kommunevåpen Alta
Tverrfjorden Loppas kommunevåpen Loppa
Tårnet 69°40′N 30°27′Ø 9900 Sør-Varangers kommunevåpen Sør-Varanger
Varangerbotn (Vuonnabahta) 70°10′N 28°33′Ø 9820 Nessebys kommunevåpen Nesseby
Vassdalen 9550 Loppas kommunevåpen Loppa
Veidnes 70°39′N 26°36′Ø 9717 Lebesbys kommunevåpen Lebesby
Vesterelv 9990 Båtsfjords kommunevåpen Båtsfjord
Vestre Jakobselv 70°7′N 29°19′Ø 9802 Vadsøs kommunevåpen Vadsø
Vika 9533 Altas kommunevåpen Alta
Ystnes 70°15′N 22°21′Ø 9550 Loppas kommunevåpen Loppa
Øksfjord 70°14′N 22°22′Ø 9550 Loppas kommunevåpen Loppa
Øksfjordbotn 70°7′N 22°30′Ø 9550 Loppas kommunevåpen Loppa
Øvre Alta 69°55′N 23°15′Ø 9518 Altas kommunevåpen Alta
Øvre Brennelv 9700 Porsangers kommunevåpen Porsanger