Liste over skoler i Ski

Wikimedia-listeartikkel

Dette er en liste over skoler i Ski kommune.

Kommunen har 11 ordinære grunnskoler, herav 6 barneskoler, 1 fådelt grendeskole for småskoletrinnet, 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler og 3 ungdomsskoler. I tillegg kommer alternativt skoletilbud (Verkstedvegen) og Follo barne- og ungdomsskole som er en skole for spesialundervisning.

Videregående skolerRediger

UngdomsskolerRediger

BarneskolerRediger

Kombinert barne- og ungdomsskolerRediger

Andre skoletilbudRediger