Liste over politiske ideologier

Wikimedia-listeartikkel

Dette er en liste over politiske ideologier. Mange politiske partier baserer sine politiske handlinger og programmer på en ideologi. Innenfor samfunnsfaget er en politisk ideologi et bestemt etisk sett med idealer, prinsipper, doktriner, myter eller symboler på en sosial bevegelse, institusjon, klasse eller større gruppe, som forklarer hvordan samfunnet bør henge sammen og tilbyr en form for politisk og kulturell plan for en bestemt sosial orden. En politisk ideologi legger hovedsakelig fokus på hvordan den tildeler makt og hvordan denne skal brukes. Noen partier følger en bestemt ideologi svært tett, mens andre kan la seg inspirere av en gruppe beslektede ideologier uten å spesifikt omfavne én av dem.

Politiske ideologier har to dimensjoner:

  1. Mål: Hvordan samfunnet bør fungere (eller arrangeres)
  2. Metoder: De mest passende måtene for å oppnå ovenstående punkt

En ideologi er en samling med ideer. Hver ideologi inneholder typisk bestemte tanker om hva som betraktes som beste styreform (f.eks. demokrati, teokrati osv.) og det beste økonomiske system (f.eks. kapitalisme, sosialisme, etc). Noen ganger brukes det samme ordet til å identifisere både en ideologi og en av dens sentrale ideer. For eksempel kan «sosialisme» henvise til et økonomisk system eller en ideologi som støtter det økonomiske systemet.

Ideologier identifiserer også seg selv etter deres plassering på det politiske spektrum (slik som venstre, senter eller høyre), selv om disse betegnelsene kan være omstridte. Til slutt kan ideologier adskilles fra politiske strategier (f.eks. populisme) og fra enkelte problemer som et parti kan bygges opp rundt (f.eks. motstand mot europeisk integrasjon eller legalisering av fildeling).

VarianterRediger

Nedenstående liste forsøker å dele ideologiene i det praktiske politiske liv inn i et antall grupper; hver gruppe består av ideologier som er beslektet med hverandre. Overskriftene henviser til navnene på de mest kjente ideologiene i hver gruppe. Overskriftene antyder ikke nødvendigvis noen hierarkisk orden eller at en ideologi utviklet seg ut over de andre. De bemerker kun at disse ideologiene praktisk, historisk og ideologisk er beslektet. Bemerk at en ideologi gjerne kan tilhøre flere grupper og at beslektede ideologier av og til overlapper hverandre betraktelig. Husk også at betydningen av en politisk betegnelse kan variere fra land til land og at partier ofte erklærer seg som en kombinasjon av flere ideologier. Listen er satt opp i alfabetisk orden.

AnarkismeRediger

KonservatismeRediger

ØkologiRediger

FeminismeRediger

LiberalismeRediger

NasjonalismeRediger

Religiøse varianterRediger

SosialismeRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Tucker, Benjamin. Labor and Its Pay Arkivert 7. april 2005 hos Wayback Machine., from Individual Liberty: Selections from the Writings of Benjamin T. Tucker
  2. ^ The Anarchist Reader
  3. ^ A Mutualist FAQ: A.4. Are Mutualists Socialists? Arkivert 9. juni 2009 hos Wayback Machine.