Liste over planteordener

Denne alfabetiske listen over planteordener viser alle ordener av blomsterplanter. Oversikten følger anbefalningen som ble utarbeidet av Angiosperm Phylogeny Group i 2003 (det såkalte APG II-systemet), og består av 83 ordener. Ordener som er merket med stjerne (*), er ikke formelt beskrevet (se forklaring). Det må ikke glemmes at denne listen – som alle andre lister over ordener – er verken rett eller feil, men en vilkårlig overenskomst. Dette er fordi utdelingen av taksonomiske kategorier (som ordener) – i motsetning til rekonstruksjonen av evolusjonære slektskapsforhold – ikke er vitenskap.

En fullstendig, systematisk (taksonomisk) oversikt over planteordenene, deres overgrupper og familier finnes i artikkelen karplanter.
En systematisk oversikt over de planteordenene i blomsterplantene finnes i artikkelen blomsterplanter.

Se også den alfabetiske listen over plantefamiliene.


ARediger

Acorales
Aextoxicales (*)
Alismatales
Amborellales (*)
Aphloiales (*)
Apiales
Aquifoliales
Arecales
Asparagales
Asterales
Austrobaileyales

BRediger

Berberidopsidales (*)
Boraginales (*)
Brassicales
Bruniales (*)
Buxales (*)

CRediger

Cabombales (*)
Canellales
Caryophyllales
Celastrales
Ceratophyllales
Chloranthales (*)
Columelliales (*)
Commelinales
Cornales
Crossosomatales
Cucurbitales

DRediger

Dasypogonales (*)
Desfontainiales (*)
Didymelales (*)
Dilleniales (*)
Dioscoreales
Dipsacales

ERediger

Eremosynales (*)
Ericales
Escalloniales (*)

FRediger

Fabales
Fagales

GRediger

Garryales
Geissolomatales (*)
Gentianales
Geraniales
Gunnerales

HRediger

Huales (*)

IRediger

Icacinales (*)
Ixerbales (*)

KRediger

Krameriales (*)

LRediger

Lamiales
Laurales
Liliales

MRediger

Magnoliales
Malesherbiaceae
Malpighiales
Malvales
Myrtales

NRediger

Nymphaeales (*)

ORediger

Oncothecales (*)
Oxalidales

PRediger

Pandanales
Paracryphiales (*)
Petrosaviales (*)
Picramniales (*)
Piperales
Poales
Polyosmales (*)
Proteales

RRediger

Ranunculales
Rosales

SRediger

Sabiales (*)
Santalales
Sapindales
Saxifragales
Solanales
Sphenostemonales (*)
Strasburgeriales (*)

TRediger

Tapisciales (*)
Tetracentrales (*)
Tribelales (*)
Trochodendrales (*)

VRediger

Vahliales (*)
Vitales (*)

ZRediger

Zingiberales
Zygophyllales (*)

Ordener som ikke er formelt beskrevetRediger

De 37 gruppene som er merket med stjerne (*) i listen over, er ikke beskrevet som ordener, men som familier som formelt ikke tilhører noen orden. De kunne imidlertid ha fått sin egen orden (som i så fall ville ha fått de navnene som er gitt i listen over).

Grunnen er at evolusjonære slektskapsanalyser har vist at de respektive gruppene ikke hører til noen av de tradisjonelle ordenene. Det er altså ikke slik at disse gruppenes orden «gjenstår å bli identifisert» – tvert imot vet man nokså nøyaktig hvor gruppene befinner seg i plantenes stamtre, men vet nettopp derfor at de ikke kan tilhøre noen eksisterende orden. Dette kommer av at systemet med ordener og andre taksonomiske kategorier er eldre enn dagens evolusjonsforståelse, og derfor ikke er tilpasset den kjensgjerning at et stamtre består av noen store og mange små grener.

KilderRediger

  • APG II-systemet: The Angiosperm Phylogeny Group (2003): «An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II». Botanical Journal of the Linnean Society of London, bd. 141, s. 399–436.