Liste over ordførere i Bergen

Wikimedia-listeartikkel

Dette er en liste over ordførere og varaordførere i Bergen.

Byen har hatt 51 ordførere (pr. 2022), av disse fire kvinner. 33 av ordførerne har også hatt verv som varaordfører, og 13 har vært ordfører i flere perioder. Av disse innehas rekorden av Joachim Ege, som var ordfører 4 ganger og varaordfører 4 ganger. Eilert Eilertsen er den som har vært ordfører lengst i Bergen, med 10 år. Han var også varaordfører i to år. Arne Næss er den som har sittet lengst som varaordfører, også han i 10 år. Han var også ordfører i litt over 3 år, og er dermed den som har sittet lengst som ordfører og varaordfører kombinert sett. Byens første kvinnelige ordfører (og varaordfører) var Anne-Grete Strøm-Erichsen, hun er også den ordføreren som har sittet kortest tid.

Før 1989 skjedde ordførerbytter normalt ved årsskiftet. Unntakene fra dette, og tidspunkt for bytter senere, er angitt i kolonnen kommentarer.[1][2][3]

Liste rediger

År Ordfører År Varaordfører Kommentarer
1837-1838 Carsten B. Conradi, assessor 1837-1838 Lyder W. Nicolaysen, kjøpmann
1839-1841 Jørgen Aall, auditør 1839-1840
1841
Søren Martens, bakermester
Hans Holmboe, rektor
1842 Georg H. Houge, prokurator 1842 Bendix W. Schrøder, fogd
1843-1844 Jørgen Aall, assessor 1843-1844 Hans Holmboe, rektor
1845 Hans Holmboe, rektor 1845 Gert H. Rubach, assessor
1846 Jørgen Aall, assessor 1846 Hans Holmboe, rektor
1847 Hans Holmboe, rektor 1847 Joachim Ege, auditør
1848 Joachim Ege, auditør 1848 Georg H. Houge, prokurator
1849-1850 Hans Holmboe, rektor 1849-1850 Joachim Ege, assessor
1851 Joachim Ege, assessor 1851 Fredrik Dietrichson, bankbokholder
1852-1853 Paul Meyer Smit, auditør 1852
1853
Joachim Ege, assessor
Carl Platou, assessor
1854 Ole Bøgh, politiadjutant 1854 Knud H. Nergaard, sorenskriver
1855-1856 Paul Meyer Smit, auditør 1855-1856 Ole Bøgh, politiadjutant
1857 Ole Bøgh, sorenskriver 1857 Boe N. Knap, byfogd
1858-1859 Paul Meyer Smit, auditør 1858-1859 Boe N. Knap, byfogd
1860 Boe N. Knap, byfogd 1860 Jørgen Breder Faye, kjøpmann
1861 Joachim Ege, assessor 1861 Jørgen Breder Faye, kjøpmann
1862 Jørgen Breder Faye, kjøpmann 1862 Joachim Ege, assessor
1863-1864 Joachim Ege, assessor 1863-1864 Jacob Andreas Michelsen, kjøpmann og konsul
1865-1866 Jacob Andreas Michelsen, kjøpmann og konsul 1865
1866
Ivar Geelmuyden, rektor
Morten Beyer, dispasjør
1867-1868 Ivar Geelmuyden, rektor 1867-1868 Morten Beyer, dispasjør
1869-1872 Morten Beyer, dispasjør 1869-1872 Hans L. Christie, overrettssakfører
1873-1875 Ivar Geelmuyden, rektor 1873-1875 Ole E. Holck, skolestyrer
1876-1878 Jacob Andreas Michelsen, kjøpmann og konsul 1876
1877-1878
Niels J. Nielsen, adjunkt
Jan A. Greve, overrettssakfører
1879 Gerhard Christopher Krogh, kaptein 1879 Christian Andreas Irgens, repslager og brukseier
1880-1881 Christian Andreas Irgens, repslager og brukseier 1880-1881 Knud A. Angell, overrettssakfører
1882 Knud A. Angell, overrettssakfører 1882 Christian Andreas Irgens, repslager og brukseier
1883-1885 Bendix Edvard Bendixen (V), skolestyrer 1883-1884
1885
Peter Jessen (V), fabrikkeier
Johan Ameln (V), kjøpmann
1886-1887 Johan Ameln (V), kjøpmann 1886-1887 Klaus Hanssen (V), lege
1888-1890 John Theodor Lund (V), agent 1888
1889-1890
Johan Ameln (V), kjøpmann
Gerhard Christopher Krogh (V), kaptein
1891 Gerhard Christopher Krogh (V), oberstløytnant 1891 Christian Michelsen (V), skipsreder
1892-1893 Christian Michelsen (V), skipsreder 1882
1883
Gerhard Christopher Krogh (V), oberstløytnant
Klaus Hanssen (V), overlege
1894 Klaus Hanssen (V), overlege 1894 Christian Michelsen (V), skipsreder
1895-1898 Christian Michelsen (V), skipsreder 1895-1896
1897-1898
Klaus Hanssen (V), overlege
Gerhard Christopher Krogh (V), oberst
1899-1901 Christian Meidell Kahrs (V), kjøpmann 1899-1900
1901
Carl Geelmuyden (V), overlærer
Kristofer Lehmkuhl (Konservative og moderate), kjøpmann
1902-1906 Johan Ludwig Mowinckel (V), skipsreder 1902-1904
1905
1906
Thomas Bang (H), overrettssakfører
Carl Geelmuyden (V), overlærer
Jørgen Breder Faye (H), overrettssakfører
1907-1910 Carl Geelmuyden (V), rektor 1907
1908-1909
1910
Jørgen Breder Faye (H), overrettssakfører
Jon Laberg (Avholdspartiet), overlærer
Johan E. Mowinckel (V), kjøpmann
1911-1913 Johan Ludwig Mowinckel (V), skipsreder 1911-1912
1913
Kristian L. Hopp (A), lærer
Johan A. Svendsen (FV), fabrikkeier
1914-1916 Carl Geelmuyden (V), rektor 1914
1915-1916
Johan A. Svendsen (FV), fabrikkeier
Carl Fredrik Kolderup (H), professor
1917 Einar Greve (V), skoleinspektør 1917 Gustav Halvorsen (A), fullmektig
1918-1919 Kristian L. Hopp (A), overlærer 1918
1919
Thorvald Halvorsen (Borgerpartiet), skipsreder
Halvor Sjurseth (A), vaktmester
1920-1922 Henrik Ameln (H), overrettssakfører 1920-1922 Julius Moe Nilssen (H), boktrykker
1923-1924 Hans Seip (Avholdspartiet), veiingeniør 1923
1924
Daniel Vatne (NSA), lærer
Albert Arnevig (NSA), fullmektig
1925 Julius Moe Nilssen (H, FV), boktrykker 1925 Albert Arnevig (NSA), fullmektig
1926-1932 Ragnvald Johan Lorentzen (H, FV), direktør 1926-1929
1930-1932
Hans B. Fasmer (H), fabrikkeier
Leif M. Michelsen (V), advokat
Lorentzen døde 24.10.32
1932-1934 Leif M. Michelsen (V), advokat 1932-1934 Asbjørn Stensaker (H), rektor
1935-1942 Asbjørn Stensaker (H), rektor 1935-1940 Arthur Sundt (V), overrettssakfører Stensaker gikk av 28.03.42
1942-1945 Alf Johannesen (NS), kaptein Beordret (tysk okkupasjon)
1945 Asbjørn Stensaker (H), rektor 1945 Arthur Sundt (V), overrettssakfører Begge gjeninnsatt 08.05.45
1946-1953 Nils Handal (A), overlærer 1946-1948
1949
1950
1951
1952-1953
Jacob Askeland (NKP), snekker
Johs. J. Teigland (V), kasserer
Knut Tjønneland (A), disponent
Johs. J. Teigland (V), kasserer
Knut Tjønneland (A); forsorgsjef
Handal gikk av 31.10.53
1953-1959 Knut Tjønneland (A), forsorgsjef 1953-1955
1956-1959
Bernhard Berntsen (A), forretningsfører
Harry Hansen (A), sekretær
1960-1963 August D. Michelsen (H), direktør 1960-1961
1962-1963
Knut Tjønneland (A), forsorgsjef
Johs. Tronstad (A), førstesekretær
1964-1969 Harry Hansen (A), utbyggingssjef 1964-1969 Ragnar Juell Morken (A), folkeregisterdirektør Hansen gikk av 22.09.69
1969-1971 Ragnar Juell Morken (A), folkeregisterdirektør 1969-1971 Kristian Hatlevik (A), skolestyrer
1972-1973 Ole Myrvoll (DLF), professor 1972-1973 Eilert Eilertsen (H), overlege Myrvoll gikk av 30.09.73
1973-1983 Eilert Eilertsen (H), overlege 1973-1975
1976-1983
Sigmund Gjesdal (DNF), økonomisjef
Arne Næss (KrF), disponent
1984-1985 Arne Næss (KrF), disponent 1984-1985 Henrik J. Lisæth (H), direktør
1986-1987 Henrik J. Lisæth (H), direktør 1986-1987 Arne Næss (KrF), disponent
1988-1989 Arne Næss (KrF), disponent 1988-1989 Bengt Martin Olsen (A), journalist Næss gikk av 01.04.89
1989-1995 Bengt Martin Olsen (A), journalist 1989-1991
1991-1995
Arne Mikael Landro (KrF), lektor
Ingmar Ljones (KrF), lærer
Olsen gikk av 31.10.95
1995-1999 Ingmar Ljones (KrF), lærer 1995-1998
1999
Ole-Jørgen Johannessen (A), førsteamanuensis
Anne-Grete Strøm-Erichsen (A), dataingeniør
Ljones gikk av 25.10.99
1999-2000 Anne-Grete Strøm-Erichsen (A), dataingeniør 1999-2000 Ingmar Ljones (KrF), lærer Strøm-Erichsen gikk av 26.06.00
2000-2001 Ingmar Ljones (KrF), lærer 2000-2001 Terje Ohnstad (A), platearbeider Ljones gikk av 24.09.01
2001-2003 Kristian Helland (KrF), lektor 2001-2003 Terje Ohnstad (A) Helland gikk av 27.10.03
2003-2007 Herman Friele (H), direktør 2003-2007 Kristian Helland (KrF), lektor Friele gikk av 29.10.07
2007-2011 Gunnar Bakke (Frp), bakermester 2007-2011 Trude Drevland (H), sykepleier Bakke gikk av 31.10.11
2011-2015 Trude Drevland (H), sykepleier 2011-2015 Tor A. Woldseth (Frp) Drevland gikk av 28.10.15
2015-2021 Marte Mjøs Persen (A), organisasjonssekretær 2015-2019
2019-2021
Marita Moltu (KrF, fra 2018 PDK), personalleder
Rune Bakervik (A), sosiolog
Persen gikk av 22.09.21.
2021-2022 Rune Bakervik (A), sosiolog 2021-2022 Linn Kristin Engø (A) Bakervik gikk av 01.11.2022
2022-2023 Linn Kristin Engø (A) 2022-2023 Eira Garrido (SV)[4] Engø gikk av 25.10.2023
2023- Marit Warncke (H), psykolog 2023- Thomas Flesland (Sp) [5]

Ordførerliste rediger

Navn Fra Til Parti
Ordførere etter sammenslåingen med Arna, Fana, Laksevåg og Åsane i 1972
Myrvoll, OleOle Myrvoll
(1911–1988)
1. januar 1972 30. september 1973 V, DLF
Eilertsen, EilertEilert Eilertsen
(1918–2014)
1. oktober 1973 31. desember 1983 H
Næss, ArneArne Næss
(1925–2009)
1. januar 1984 31. desember 1985 KrF
Lisæth, Henrik J.Henrik J. Lisæth
(1933–)
1. januar 1986 31. desember 1987 H
Næss, ArneArne Næss
(1925–2009)
1. januar 1988 1. april 1989 KrF
Olsen, Bengt MartinBengt Martin Olsen
(1943–)
1. april 1989 31. oktober 1995 Ap
Ljones, IngmarIngmar Ljones
(1943–)
31. oktober 1995 25. oktober 1999 KrF
Strøm-Erichsen, Anne-GreteAnne-Grete Strøm-Erichsen
(1949–)
25. oktober 1999 26. juni 2000 Ap
Ordførere etter innføringen av byparlamentarisme i 2000
Ljones, IngmarIngmar Ljones
(1943–)
26. juni 2000 24. september 2001 KrF
Helland, KristianKristian Helland
(1947–)
24. september 2001 27. oktober 2003 KrF
Friele, HermanHerman Friele
(1943–)
27. oktober 2003 29. oktober 2007 H
Bakke, GunnarGunnar Bakke
(1959–)
29. oktober 2007 31. oktober 2011 FrP
Drevland, TrudeTrude Drevland
(1947–)
31. oktober 2011 28. oktober 2015 H
Persen, Marte MjøsMarte Mjøs Persen
(1975–)
28. oktober 2015 22. september 2021 Ap
Bakervik, RuneRune Bakervik
(1970–)
22. september 2021 3. november 2022 Ap
Engø, Linn KristinLinn Kristin Engø
(1993–)
3. november 2022 25. oktober 2023 Ap
Warncke, MaritMarit Warncke
(1957/58–)
25. oktober 2023 H

Referanser rediger