Liste over musikkinstrumenter etter Hornbostel-Sachs-nummer

Wikimedia-listeartikkel

Den følgende oversikten er en opplisting av musikkinstrumenter klassifisert i henhold til Hornbostel-Sachs-systemet utfra hvordan de frembringer lyd.

1. Idiofoner rediger

Idiofoner er instrumenter som lager lyd primært ved måten instrumentet selv vibrerer uten bruk av membraner eller strenger.

11. Slagidiofoner rediger

Idiofoner som blir satt i bevegelse av perkusjonsbevegelse, inkludert 111. direkte slag på instrumentet, 112. indirekte slag. Med 112.1 risting og 112.2 skraping.

12. Plukkede idiofoner rediger

Instrumenter som settes i vibrasjoner ved plukking

13. Friksjonsidiofoner rediger

Instrumenter som settes i vibrasjon ved gnidning.

14. Blåste idiofoner rediger

Instrumenter som settes i vibrasjon ved blåsing eller bevegende luft.

2. Membranofoner rediger

Membranofoner er instrumenter som lager lyd primært ved hjelp av en vibrerende membran. Dette inkluderer alle trommer.

21. Slagtrommer rediger

22. Plukkede trommer rediger

Enkelte kommentatorer mener at instrumenter i denne klassen i stedet burde regnes som kordofoner (se nedenfor).

23. Friksjonstrommer rediger

24. Selvklingende membraner rediger

Instrumenter der en membran modifiserer en annen lyd (vanligvis en menneskelig røst) på noe vis (mirlitoner).

3. Kordofoner rediger

Kordofoner er instrumenter som produserer lyd først og fremst gjennom en eller flere strenger som vibrerer.

31. Enkle kordofoner rediger

Instrumenter som består av en enkel strengeholder og strenger – det kan finnes en ekstra resonator, men den skal kunne fjernes uten at instrumentet blir ødelagt (resonatoren skal altså ikke utgjøre støtte for strengene).

32. Sammensatte kordofoner rediger

Instrumenter der resonatoren ikke kan fjernes uten at instrumentet blir ødelagt.

4. Aerofoner rediger

Aerofoner er instrumenter der den vibrerende luften selv forårsaker lyd. Dette kan inkludere en kolonne av luft som settes i vibrasjon (slik som for blåseinstrumenter) eller at en luftstrøm blir avbrutt av en kant (som i frirørblads-instrumentene).

41. Frie aerofoner rediger

Den vibrerende luften er ikke omsluttet inni instrumentet.

412.13. Instrumenter med fritt rørblad rediger

Instrumenter med fritt rørblad har et rør («flis») som vibrerer inni et nøyaktig tilpasset rom (det kan være en tilsluttet pipe, men den skal i så fall bare vibrere i sympati med rørbladet og ikke ha noen innvirkning på tonehøyden – instrumenter av denne klassen kan adskilles fra 422.3 ved at de mangler fingerhull).

413. Plosive aerofoner rediger

Lyden forårsakes av en enkelt komprimering og frislipp av luft.

42. Ufrie aerofoner (de egentlige blåseinstrumenter) rediger

Den vibrerende lufta er inneholdt i instrumentet.

421. Kantblåste instrumenter eller fløyter rediger

Spilleren lager en båndformet luftstrøm med leppene sine, eller lar pusten sin rettes mot en kant.

422. Instrumenter med rørblad rediger

Spillerens pust rettes mot en lamell eller et par lameller som regelmessig avbryter luftstrømmen og forårsaker at luften settes i bevegelse.

422.1 Instrumenter med dobbeltrør rediger

Det er to lameller som slår mot hverandre.

422.111 Med sylindrisk utboring rediger
422.112 Med konisk utboring rediger
422.2 Instrumenter med enkelt rørblad (klarinetter) rediger

En lamell som slår mot en fast overflate.

422.211.2 Enkle klarinetter, sylindrisk utboring, med fingerhull rediger
422.212 Konisk utboring rediger
422.22 Sett med klarinetter rediger
422.3 rediger

Lik fri-rørblads-aerofonene, men med en pipe tilkoblet – skilles fra dem ved tilstedeværelsen av fingerhull i pipa.

423. Trompeter rediger

Spillerens vibrerende lepper setter luften i bevegelse.

423.1 Naturlige trompeter rediger

Det er ikke mulig å endre tonehøyden på andre måter enn med spillerens lepper.

423.2 Kromatiske trompeter rediger

Tonehøyden kan forandres ved hjelp av klaffer (423.21) en sleide (423.22) eller ventiler (423.23).

5. Elektrofoner rediger

Elektrofoner er instrumenter der lyden lages med elektriske metoder. Selv om de offisielt ikke er en del av det publiserte Hornbostel-Sachs-systemet, og av den grunn ikke har numeriske underkategorier, blir de ofte regnet som den femte hovedkategorien.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger

(på engelsk)

  Hornbostel-Sachs system for klassifisering av musikkinstrumenter  

Idiofon | Membranofon | Kordofon | Aerofon | Elektrofon

Liste over musikkinstrumenter etter Hornbostel-Sachs-nummer