Liste over medlemmer av Svenska Akademien

Wikimedia-listeartikkel

Liste over medlemmer av Svenska Akademien er en oversikt over samtlige medlemmer av Svenska Akademien gjennom tidene.[1]

Svenska Akademien ble stiftet av Gustav III i 1786. Av de første atten medlemmene valgte kongen personlig ut tretten, og de øvrige fem ble valgt av disse tretten med kongens godkjennelse.[2] Av de opprinnelige medlemmene døde Carl Fredrik Scheffer 27. august 1786 uten å ha rukket å inntre i Akademien. Han regnes allikevel som akademimedlem og er med i Svenska Akademiens medlemsregister.[3]

Etter at et nytt medlem er valgt inntrer vedkommende senere under en særskilt inntredelsesseremoni. I løpet av 1800-tallet oppsto tradisjonen med at disse seremoniene fant sted under Svenska Akademiens årlige högtidssammankomst. Etter Gustav IIIs bestemmelse finner denne sted 20. desember.

Fra 1786 till 2014, da Klas Östergren ble Akademiens nyeste medlem, har 189 personer vært medlem av Svenska Akademien. Gustaf Mauritz Armfelt satt i Akademien to ganger på to forskjellige stoler, men er talt med kun én gang. Antallet inkluderer Scheffer, men ikke Albrecht Elof Ihre, som ble innvalgt på stol nr. 3 i 1848. Valget ble trukket tilbake i 1859 ettersom han etter mer enn ti år fortsatt ikke hadde inntrådt. Således har 188 personer inntrådt blant De Aderton. Anders Österling på stol 13 er den som har vært medlem i lengst tid; 62 år.

Den første kvinnen i Svenska Akademien var forfatteren Selma Lagerlöf. Hun ble innvalgt på stol 7 den 28. mai 1914, etter at Akademien endret vedtektene slik at også kvinner kunne bli medlemmer. Lagerlöf inntrådte formelt under høytidelighetene den 20. desember samme år.

Inaktive medlemmer

rediger

Medlemmene av Akademien velger selv et nytt medlem når en stol blir ledig ved et akademimedlems død. Medlemmene velges på livstid og kan ikke tre ut av Akademien.[trenger oppdatering] Imidlertid kan de velge å ikke delta i Akademiens arbeid og det har skjedd i flere tilfeller. Formelt beholder medlemmene sin plass blant De Aderton livet ut, og først etter deres død velger Akademien en etterfølger.

I 1881 valgte Henning Hamilton på stol 9 å forlate alle de akademier han var medlem av, på grunn av den såkalte Hamiltonaffæren samme år.[4] Det hadde kommet frem at han hadde forfalsket en slektnings navn slik at det var blitt utbetalt et stort pengebeløp. Hamilton døde i 1886.

I 1989 valgte tre medlemmer, Werner Aspenström på stol 12, Lars Gyllensten på stol 14 og Kerstin Ekman på stol 15, å ikke lenger delta som en protest mot Akademiens handlemåte i Salman Rushdie-affæren.[5] Aspenström døde i 1997 og Gyllensten i 2006, mens Ekman fortsatt lever. (per 2016)

I 1996 valgte Knut Ahnlund på stol 7 å ikke lenger delta i arbeidet i Akademien, også han på grunn av diskusjonene rundt fatwaen mot Salman Rushdie. I 2005 valgte han å betrakte seg som helt utenfor, som en protest mot at Elfriede Jelinek ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 2004. Nobelprisen til Jelinek hadde «ödelagt utmärkelsens värde för överskådlig framtid», skrev Ahnlund i en debattartikkel i Svenska Dagbladet.[6] Ahnlund døde i 2012.

Ekskluderte og andre

rediger

Det har også hendt at medlemmer har blitt ekskludert fra Svenska Akademien, slik som tilfellet var med Gustaf Mauritz Armfelt. Han satt på stol 14 som en av de opprinnelige 18 akademimedlemmene, og inntrådte 13. mai 1786.[7] Armfelt ble ekskludert fra Akademien 25. september 1794, etter at han tidligere på året var blitt fradømt liv, ære og gods. Imidlertid flyktet han til Russland og ble kalt hjem igjen av Gustav IV Adolf i 1800. I 1805 ble han innkalt til Akademien igjen uten forutgående utvelgelsesprosedyre, denne gang på stol 17. Han begynte å delta i Akademiens lukkede sammenkomster, uten å ha inntrådt formelt. I 1811 ble Armfelt utvist fra Sverige og var ikke lenger svensk undersått.[7] Han fikk da beskjed om at han ikke lenger kunne være medlem av Akademien. Armfelt er den eneste som har sittet på to forskjellige stoler i Svenska Akademien.

Albrecht Elof Ihre ble valgt inn i 1848 på stol 3 etter at Carl Gustaf von Brinkman var død. Ihre inntrådte aldri og Akademien hevet valget. I stedet ble Johan Börjesson valgt som medlem 1. desember 1859 og inntrådte 19. mars 1861. Ihre er ikke med i Svenska Akademiens medlemsregister.[8]

Stol 1

rediger
Medlemmer av Svenska Akademien, stol 1
Bilde Navn Yrke Født Innvalgt Inntrådte Død Referanse[note 1]
  Anders Johan von Höpken Greve og politiker 31. mars 1712 20. mars 1786 5. april 1786 9. mai 1789 [1]
  Nils Philip Gyldenstolpe Greve og embedsmann 19. februar 1734 18. juni 1789 11. desember 1789 20. februar 1810 [2]
  Johan Olof Wallin Teolog og forfatter 15. oktober 1779 29. mars 1810 29. mai 1811 30. juni 1839 [3]
  Anders Fryxell Historiker og teolog 7. februar 1795 1. juni 1840 23. mai 1841 21. mars 1881 [4]
  Hans Forssell Historiker og politiker 14. januar 1843 19. mai 1881 20. desember 1881 2. august 1901 [5]
  Carl Bildt Friherre, diplomat
og forfatter
15. mars 1850 28. november 1901 20. juni 1902 26. januar 1931 [6]
  Birger Wedberg Jurist 28. september 1870 23. april 1931 20. desember 1931 2. oktober 1945 [7]
  Birger Ekeberg Jurist og riksmarskalk 10. august 1880 1. november 1945 20. desember 1945 30. november 1968 [8]
Sture Petrén Jurist og ambassadør 3. oktober 1908 6. mars 1969 20. desember 1969 13. desember 1976 [9]
Sten Rudholm Jurist og embedsmann 27. april 1918 10. februar 1977 20. desember 1977 29. november 2008 [10]
  Lotta Lotass Forfatter 28. februar 1964 5. mars 2009 20. desember 2009 [11]

Stol 2

rediger
Medlemmer av Svenska Akademien, stol 2
Bilde Navn Yrke Født Innvalgt Inntrådte Død Referanse
  Carl Fredrik Scheffer Greve, diplomat
og forfatter
28. april 1715 20. mars 1786 Inntrådte aldri 27. august 1786 [12]
  Abraham Niclas Edelcrantz Friherre, teatersjef
og forfatter
29. juli 1754 19. oktober 1786 2. desember 1786 15. mars 1821 [13]
  Carl Peter Hagberg Teolog 22. november 1778 1. juni 1821 29. oktober 1821 15. september 1841 [14]
  Christian Erik Fahlcrantz Biskop og forfatter 30. august 1790 5. desember 1842 15. januar 1844 6. august 1866 [15]
  Gunnar Wennerberg Komponist og politiker 2. oktober 1817 6. desember 1866 20. desember 1867 24. august 1901 [16]
  Claes Annerstedt Historiker og bibliotekar 7. juni 1839 28. november 1901 20. desember 1902 20. november 1927 [17]
  Martin Lamm Litteraturviter 22. juni 1880 26. april 1928 20. desember 1928 5. mai 1950 [18]
  Ingvar Andersson Historiker 19. mars 1899 28. september 1950 20. desember 1950 14. oktober 1974 [19]
Torgny T:son Segerstedt Filosof og sosiolog 11. august 1908 15. mai 1975 20. desember 1975 28. januar 1999 [20]
  Bo Ralph Språkforsker 4. oktober 1945 5. april 1999 20. desember 1999 [21]

Stol 3

rediger
Medlemmer av Svenska Akademien, stol 3
Bilde Navn Yrke Født Innvalgt Inntrådte Død Referanse
  Olof Celsius d.y. Greve, biskop
og historiker
15. desember 1716 20. mars 1786 27. mai 1786 15. februar 1794 [22]
  Johan Adam Tingstadius Biskop og orientalist 8. juli 1748 12. juni 1794 12. februar 1795 10. desember 1827 [23]
  Carl Gustaf von Brinkman Forfatter og diplomat 25. februar 1764 11. februar 1828 3. november 1828 25. desember 1847 [24]
  Johan Börjesson Teolog og dramatiker 30. august 1790 1. desember 1859 19. mars 1861 6. mai 1866 [25]
  Hans Magnus Melin Teolog 14. september 1805 14. juni 1866 20. desember 1866 17. november 1877 [26]
  Carl Gustaf Malmström Historiker og politiker 2. november 1822 21. mars 1878 20. desember 1878 12. september 1912 [27]
  Henrik Schück Litteraturhistoriker 2. november 1855 16. januar 1913 20. desember 1913 3. oktober 1947 [28]
Henrik Samuel Nyberg Orientalist 28. desember 1889 26. februar 1948 20. desember 1948 9. februar 1974 [29]
Carl Ivar Ståhle Språkviter 26. juni 1913 18. april 1974 20. desember 1974 12. juni 1980 [30]
  Sture Allén Språkforsker 31. desember 1928 2. oktober 1980 20. desember 1980 [31]

Stol 4

rediger
Medlemmer av Svenska Akademien, stol 4
Bilde Navn Yrke Født Innvalgt Inntrådte Død Referanse
  Johan Henric Kellgren Forfatter og dosent 1. desember 1751 20. mars 1786 5. april 1786 20. april 1795 [32]
  Johan Stenhammar Forfatter 17. juni 1769 4. februar 1797 14. mars 1798 31. januar 1799 [33]
  Claes Adolph Fleming Greve, en af rikets herrar 24. april 1771 25. april 1799 23. november 1799 12. mai 1831 [34]
  Carl Adolph Agardh Biskop, matematiker, m.m. 23. januar 1785 18. juli 1831 22. august 1834 28. januar 1859 [35]
  Fredrik Ferdinand Carlson Historiker og politiker 13. juni 1811 1. desember 1859 19. mars 1861 18. mars 1887 [36]
  Claes Herman Rundgren Biskop og politiker 12. august 1819 26. mai 1887 20. desember 1887 19. september 1906 [37]
  Ivar Afzelius Jurist og politiker 15. oktober 1848 14. februar 1907 15. februar 1908 30. oktober 1921 [38]
  Tor Hedberg Forfatter og dramatiker 23. mars 1862 30. mars 1922 20. desember 1922 13. juli 1931 [39]
  Sigfrid Siwertz Forfatter 24. januar 1882 7. april 1932 20. desember 1932 26. november 1970 [40]
  Lars Forssell Forfatter 14. januar 1928 11. mars 1971 20. desember 1971 26. juli 2007 [41]
Anders Olsson Forfatter 19. juni 1949 21. februar 2008 20. desember 2008 [42]

Stol 5

rediger
Medlemmer av Svenska Akademien, stol 5
Bilde Navn Yrke Født Innvalgt Inntrådte Død Referanse
  Mattias von Hermansson Greve og riksråd 13. mai 1716 20. mars 1786 5. april 1786 25. juli 1789 [43]
  Magnus Lehnberg Biskop 22. mai 1758 27. august 1789 17. mars 1790 9. desember 1808 [44]
  Jacob Axelsson Lindblom Erkebiskop og skytteansk professor 27. juli 1746 9. februar 1809 8. juli 1809 15. februar 1819 [45]
  Carl von Rosenstein Erkebiskop og riksdagsmann 13. mai 1766 1. april 1819 10. april 1820 2. desember 1836 [46]
  Jöns Jacob Berzelius Friherre og kjemiker 20. august 1779 18. september 1837 20. desember 1837 7. august 1848 [47]
  Johan Erik Rydqvist Språkforsker 20. oktober 1800 6. august 1849 20. desember 1849 17. desember 1877 [48]
  Theodor Wisén Språkforsker 31. mars 1835 29. mai 1878 20. desember 1878 15. februar 1892 [49]
  Knut Fredrik Söderwall Språkforsker 1. januar 1842 19. mai 1892 20. desember 1892 30. mai 1924 [50]
  Axel Kock Språkforsker 2. mars 1851 13. november 1924 20. desember 1924 18. mars 1935 [51]
  Bengt Hesselman Språkforsker 21. desember 1875 23. mai 1935 20. desember 1935 6. april 1952 [52]
Henry Olsson Litteraturviter 18. april 1896 28. mai 1952 20. desember 1952 11. januar1985 [53]
  Göran Malmqvist Språkforsker 6. juni 1924 11. april 1985 20. desember 1985 17. oktober 2019 [54]

Stol 6

rediger
Medlemmer av Svenska Akademien, stol 6
Bilde Navn Yrke Født Innvalgt Inntrådte Død Referanse
  Johan Wingård Biskop 19. april 1738 20. mars 1786 27. mai 1786 12. januar 1818 [55]
  Adolf Göran Mörner Greve, en af rikets herrar, statsråd 27. juli 1773 2. april 1818 2. mars 1819 30. januar 1838 [56]
  Anders Abraham Grafström Prest, historiker, riksdagsmann 10. januar 1790 10. juni 1839 26. mai 1840 24. juli 1870 [57]
  Fredrik August Dahlgren Forfatter 20. september 1816 2. mars 1871 20. desember 1871 16. februar 1895 [58]
  Hans Hildebrand Arkeolog og riksantikvar 5. april 1842 16. mai 1895 20. desember 1895 2. februar 1913 [59]
  Sven Hedin Oppdagelsesreisende 19. februar 1865 22. mai 1913 20. desember 1913 26. november 1952 [60]
  Sten Selander Forfatter og botaniker 1. juli 1891 23. april 1953 20. desember 1953 8. april 1957 [61]
  Olle Hedberg Forfatter 31. mai 1899 19. september 1957 20. desember 1957 20. september 1974 [62]
  Per Olof Sundman Forfatter og politiker 4. september 1922 15. mai 1975 20. desember 1975 9. oktober 1992 [63]
  Birgitta Trotzig Forfatter og kritiker 11. september 1929 11. februar 1993 20. desember 1993 14. mai 2011 [64]
  Tomas Riad Språkviter 15. november 1959 29. september 2011 20. desember 2011 [65]

Stol 7

rediger
Medlemmer av Svenska Akademien, stol 7
Bilde Navn Yrke Født Innvalgt Inntrådte Død Referanse
  Axel von Fersen d.e. Greve, riksråd og feltmarskalk 5. april 1719 20. mars 1786 5. april 1786 24. april 1794 [66]
  Axel Gabriel Silverstolpe Hoffmann og politiker 10. august 1762 12. juni 1794 4. mars 1795 5. september 1816 [67]
  Anders Carlsson af Kullberg Biskop og statsråd 3. august 1771 27. februar 1817 15. november 1817 6. mai 1851 [68]
  Carl August Hagberg Språkviter 7. juli 1810 24. november 1851 18. mai 1852 9. januar 1864 [69]
  Wilhelm Erik Svedelius Statsviter og historiker 5. mai 1816 13. oktober 1864 20. desember 1864 26. februar 1889 [70]
  Nils Fredrik Sander Forfatter og oversetter 26. september 1828 9. mai 1889 20. desember 1889 30. mai 1900 [71]
  Albert Theodor Gellerstedt Arkitekt og poet 6. oktober 1836 14. februar 1901 20. desember 1901 7. april 1914 [72]
  Selma Lagerlöf Forfatter 20. november 1858 28. mai 1914 20. desember 1914 16. mars 1940 [73]
  Hjalmar Gullberg Forfatter og oversetter 30. mai 1898 16. mai 1940 20. desember 1940 19. juli 1961 [74]
  Karl Ragnar Gierow Regissør, forfatter
og oversetter
2. april 1904 28. september 1961 20. desember 1961 30. oktober 1982 [75]
Knut Ahnlund Litteraturviter og forfatter 24. mai 1923 10. mars 1983 20. desember 1983 28. november 2012 [76]
  Sara Danius Litteraturviter 5. april 1962 7. mars 2013 20. desember 2013 12. oktober 2019[9] [77]

Stol 8

rediger
Medlemmer av Svenska Akademien, stol 8
Bilde Navn Yrke Født Innvalgt Inntrådte Død Referanse
  Johan Gabriel Oxenstierna Greve, statsmann og dikter 19. juli 1750 20. mars 1786 5. april 1786 29. juli 1818 [78]
  Esaias Tegnér Dikter og geistlig 13. november 1782 5. november 1818 22. juni 1819 2. november 1846 [79]
  Carl Wilhelm Böttiger Litteraturhistoriker og poet 15. mai 1807 12. juli 1847 18. desember 1847 22. desember 1878 [80]
  Carl David af Wirsén Poet og litteraturkritiker 9. desember 1842 20. mars 1879 20. desember 1879 12. juni 1912 [81]
  Verner von Heidenstam Poet, forfatter 6. juli 1859 19. september 1912 20. desember 1912 20. mai 1940 [82]
  Pär Lagerkvist Forfatter 23. mai 1891 19. september 1940 20. desember 1940 11. juli 1974 [83]
  Östen Sjöstrand Poet og oversetter 16. juni 1925 15. mai 1975 20. desember 1975 13. mai 2006 [84]
  Jesper Svenbro Lyriker og klassisk filolog 10. mars 1944 5. oktober 2006 20. desember 2006 [85]

Stol 9

rediger
Medlemmer av Svenska Akademien, stol 9
Bilde Navn Yrke Født Innvalgt Inntrådte Død Referanse
  Gudmund Jöran Adlerbeth Friherre, forfatter
og politiker
21. mai 1751 20. mars 1786 5. april 1786 7. oktober 1818 [86]
  Hans Järta Politiker, embedsmann
og skribent
11. februar 1774 1. april 1819 29. november 1826 6. april 1847 [87]
  Carl David Skogman Friherre og embedsmann 26. oktober 1786 16. august 1847 20. desember 1848 20. februar 1856 [88]
  Henning Hamilton Greve, embedsmann
og politiker
16. januar 1814 2. mai 1856 24. januar 1859 15. januar 1886 [89]
  Esaias Tegnér d.y. Språkforsker 13. januar 1843 9. mars 1882 20. desember 1882 21. november 1928 [90]
  Otto von Friesen Språkforsker og runolog 11. mai 1870 16. mai 1929 20. desember 1929 10. september 1942 [91]
  Einar Löfstedt Språkforsker 15. juni 1880 15. oktober 1942 20. desember 1942 10. juni 1955 [92]
Ture Johannisson Lingvist 26. september 1903 29. september 1955 20. desember 1955 16. desember 1990 [93]
  Torgny Lindgren Forfatter 16. juni 1938 28. februar 1991 20. desember 1991 16. mars 2017 [94]
Jayne Svenungsson Teolog 9. desember 1973 28. september 2017 20. desember 2017 [95]

Stol 10

rediger
Medlemmer av Svenska Akademien, stol 10
Bilde Navn Yrke Født Innvalgt Inntrådte Død Referanse
Anders af Botin Historiker 15. mars 1724 20. mars 1786 5. april 1786 22. september 1790 [96]
  Christoffer Bogislaus Zibet Friherre og embedsmann 25. desember 1740 13. november 1790 10. desember 1790 16. mai 1809 [97]
  Gustaf Lagerbjelke Greve, hovkansler
og statsråd
22. mars 1777 17. juni 1809 25. september 1819 24. mai 1837 [98]
  Carl Fredrik af Wingård Erkebiskop, en af rikets herrar 26. september 1781 18. september 1837 31. mai 1838 19. september 1851 [99]
  Henrik Reuterdahl Biskop og politiker 11. september 1795 14. juni 1852 20. desember 1852 28. juni 1870 [100]
  Paulus Genberg Biskop og politiker 13. april 1811 2. mars 1871 5. juni 1872 29. september 1875 [101]
  Carl Snoilsky Forfatter, diplomat
og riksbibliotekar
8. september 1841 20. april 1876 20. desember 1876 19. mai 1903 [102]
  Harald Hjärne Historiker og politiker 2. mai 1848 15. august 1903 20. desember 1903 6. januar 1922 [103]
  Fredrik Böök Litteraturhistoriker
og forfatter
12. mai 1883 30. mars 1922 20. desember 1922 2. desember 1961 [104]
  Erik Lönnroth Historiker 1. august 1910 17. mai 1962 20. desember 1962 10. mars 2002 [105]
  Peter Englund Historiker og forfatter 4. april 1957 23. mai 2002 20. desember 2002 [106]

Stol 11

rediger
Medlemmer av Svenska Akademien, stol 11
Bilde Navn Yrke Født Innvalgt Inntrådte Død Referanse
  Nils von Rosenstein Embedsmann og filosof 12. desember 1752 20. mars 1786 5. april 1786 7. august 1824 [107]
  Lars Magnus Enberg Filosofisk skribent 3. november 1787 11. oktober 1824 21. februar 1825 20. november 1865 [108]
  Bror Emil Hildebrand Arkeolog, museumsmann
og riksantikvar
22. februar 1806 14. juni 1866 20. desember 1866 30. august 1884 [109]
  Clas Theodor Odhner Historiker og riksantikvar 17. juni 1836 26. februar 1885 20. desember 1885 11. juni 1904 [110]
  Erik Axel Karlfeldt Forfatter 20. juli 1864 14. juli 1904 20. desember 1904 8. april 1931 [111]
  Torsten Fogelqvist Forfatter 25. januar 1880 1. oktober 1931 20. desember 1931 23. januar 1941 [112]
  Nils Ahnlund Historiker 23. august 1889 3. april 1941 20. desember 1941 11. januar 1957 [113]
  Eyvind Johnson Forfatter og oversetter 29. juli 1900 11. april 1957 20. desember 1957 25. august 1976 [114]
Ulf Linde Forfatter, museumsmann
og komponist
15. april 1929 10. februar 1977 20. desember 1977 12. oktober 2013 [115]
  Klas Östergren Forfatter og oversetter 20. februar 1955 27. februar 2014 20. desember 2014 [116]

Stol 12

rediger
Medlemmer av Svenska Akademien, stol 12
Bilde Navn Yrke Født Innvalgt Inntrådte Død Referanse
  Elis Schröderheim Embedsmann 26. mars 1747 20. mars 1786 5. april 1786 30. august 1795 [117]
Isac Reinhold Blom Embedsmann og forfatter 27. oktober 1762 11. mars 1797 25. november 1797 6. mai 1826 [118]
  Gustaf Fredrik Wirsén Greve, embedsmann
og politiker
21. oktober 1779 12. juni 1826 26. mars 1827 9. desember 1827 [119]
  Bernhard von Beskow Friherre og forfatter 22. april 1796 11. februar 1828 1. november 1828 17. oktober 1868 [120]
Carl Gustaf Strandberg Jurist og forfatter 5. mai 1825 3. juni 1869 20. desember 1869 8. februar 1874 [121]
  Anders Anderson Lege og poet 6. juli 1822 18. mars 1875 20. desember 1875 10. september 1892 [122]
  Adolf Erik Nordenskiöld Friherre og oppdagelsesreisende 18. november 1832 27. april 1893 20. desember 1893 12. august 1901 [123]
  Gustaf Retzius Anatom 17. oktober 1842 28. november 1901 20. juni 1902 21. juli 1919 [124]
  Adolf Noreen Språkforsker 13. mars 1854 2. oktober 1919 20. desember 1919 13. juni 1925 [125]
  Bo Bergman Forfatter og litteraturkritiker 6. oktober 1869 24. september 1925 20. desember 1925 17. november 1967 [126]
Sten Lindroth Idéhistoriker 28. desember 1914 7. mars 1968 20. desember 1968 1. september 1980 [127]
  Werner Aspenström Forfatter og dramatiker 13. november 1918 19. mars 1981 20. desember 1981 25. januar 1997 [128]
  Per Wästberg Forfatter 20. november 1933 17. april 1997 20. desember 1997 [129]

Stol 13

rediger
Medlemmer av Svenska Akademien, stol 13
Bilde Navn Yrke Født Innvalgt Inntrådte Død Referanse
  Gustaf Fredrik Gyllenborg Greve og forfatter 24. desember 1731 20. mars 1786 5. april 1786 30. mars 1808 [130]
  Frans Michael Franzén Biskop og forfatter 9. februar 1772 5. mai 1808 27. november 1811 14. august 1847 [131]
  Bernhard Elis Malmström Forfatter, litteraturviter m.m. 14. mars 1816 26. november 1849 18. desember 1850 21. juni 1865 [132]
  Carl Anders Kullberg Forfatter og oversetter 26. oktober 1815 19. oktober 1865 29. mai 1866 22. oktober 1897 [133]
  Karl Alfred Melin Forfatter og skolemann 11. mars 1849 17. februar 1898 20. desember 1898 5. juli 1919 [134]
  Anders Österling Forfatter og litteraturkritiker 13. april 1884 2. oktober 1919 20. desember 1919 13. desember 1981 [135]
Gunnel Vallquist Forfatter og oversetter 19. juni 1918 1. april 1982 20. desember 1982 11. januar 2016 [136]
  Sara Stridsberg Forfatter og dramatiker 29. august 1972 12. mai 2016 Inntrer i desember 2016[trenger oppdatering] [137]

Stol 14

rediger
Medlemmer av Svenska Akademien, stol 14
Bilde Navn Yrke Født Innvalgt Inntrådte Død Referanse
  Gustaf Mauritz Armfelt Offiser og en af rikets herrar 31. mars 1757 12. april 1786 13. mai 1786 19. august 1814 [138]
Malte Ramel Hovkansler og riksråd 27. mai 1747 7. januar 1797 30. april 1802 31. januar 1824 [139]
  Erik Gustaf Geijer Forfatter, historiker
og komponist
12. januar 1783 1. april 1824 15. januar 1826 23. april 1847 [140]
  Elias Fries Botaniker og mykolog 15. august 1794 12. juli 1847 2. desember 1847 8. februar 1878 [141]
  Carl Rupert Nyblom Forfatter 29. mars 1832 20. mars 1879 20. desember 1879 30. mai 1907 [142]
  Per Hallström Forfatter og oversetter 29. september 1866 12. mars 1908 20. desember 1908 18. februar 1960 [143]
Ragnar Josephson Kunsthistoriker, forfatter
og teatersjef
8. mars 1891 12. mai 1960 20. desember 1960 27. mars 1966 [144]
  Lars Gyllensten Forfatter og lege 12. november 1921 26. mai 1966 20. desember 1966 26. mai 2006 [145]
  Kristina Lugn Lyriker og dramatiker 14. november 1948 5. oktober 2006 20. desember 2006 9. mai 2020 [146]

Stol 15

rediger
Medlemmer av Svenska Akademien, stol 15
Bilde Navn Yrke Født Innvalgt Inntrådte Død Referanse
  Carl Gustaf Nordin Biskop, historiker
og politiker
2. januar 1749 22. april 1786 13. mai 1786 14. mars 1812 [147]
  Carl Birger Rutström Numismatiker, riksantikvar
og medisinalråd
22. november 1758 2. mai 1812 2. desember 1813 13. april 1826 [148]
  Johan David Valerius Forfatter og oversetter 13. januar 1776 1. juni 1826 29. november 1826 4. august 1852 [149]
  Ludvig Manderström Greve, diplomat
og politiker
22. januar 1806 22. november 1852 20. desember 1853 18. august 1873 [150]
  Anton Niklas Sundberg Erkebiskop og politiker 27. mai 1818 5. februar 1874 20. desember 1874 2. februar 1900 [151]
  Gottfrid Billing Biskop og politiker 29. april 1841 31. mai 1900 20. desember 1900 14. januar 1925 [152]
  Hans Larsson Filosof og forfatter 18. februar 1862 16. april 1925 20. desember 1925 16. februar 1944 [153]
  Elin Wägner Forfatter og journalist 16. mai 1882 25. mai 1944 20. desember 1944 7. januar 1949 [154]
  Harry Martinson Forfatter 6. mai 1904 17. mars 1949 20. desember 1949 11. februar 1978 [155]
  Kerstin Ekman Forfatter 27. august 1933 20. april 1978 20. desember 1978 [note 2]

Stol 16

rediger
Medlemmer av Svenska Akademien, stol 16
Bilde Navn Yrke Født Innvalgt Inntrådte Død Referanse
  Carl Gustaf af Leopold Forfatter og dramatiker 3. april 1756 1. juni 1786 21. juni 1786 9. november 1829 [156]
  Samuel Grubbe Filosof og politiker 19. februar 1786 25. januar 1830 20. november 1830 6. november 1853 [157]
  Israel Hwasser Lege og filosof 17. september 1790 3. juli 1854 20. desember 1854 11. mai 1860 [158]
  Carl Strandberg Forfatter og oversetter 16. januar 1818 27. mars 1862 20. desember 1862 5. februar 1877 [159]
  Viktor Rydberg Forfatter og kulturhistoriker 18. desember 1828 26. april 1877 22. mai 1878 21. september 1895 [160]
  Waldemar Rudin Teolog 20. juli 1833 26. mars 1896 20. desember 1896 2. januar 1921 [161]
  Nathan Söderblom Teolog 15. januar 1866 17. mars 1921 20. desember 1921 12. juli 1931 [162]
  Tor Andræ Biskop og orientalist 9. juli 1885 7. april 1932 20. desember 1932 24. februar 1947 [163]
  Elias Wessén Språkforsker 15. april 1889 22. mai 1947 20. desember 1947 30. januar 1981 [164]
Kjell Espmark Forfatter og litteraturviter 19. februar 1930 5. mars 1981 20. desember 1981 18. september 2022 [165]

Stol 17

rediger
Medlemmer av Svenska Akademien, stol 17
Bilde Navn Yrke Født Innvalgt Inntrådte Død Referanse
  Johan Murberg Pedagog og forfatter 4. desember 1734 14. april 1787 13. mai 1787 27. mars 1805 [166]
  Gustaf Mauritz Armfelt Offiser og en af rikets herrar 31. mars 1757 4. april 1805 23. november 1807 19. august 1814 [167]
  Gustaf af Wetterstedt Greve, en af rikets herrar
og politiker
29. desember 1776 16. november 1811 16. desember 1811 15. mai 1837 [168]
  Anders Magnus Strinnholm Historiker 25. november 1786 18. september 1837 20. desember 1838 18. januar 1862 [169]
  Louis Gerhard De Geer Friherre og politiker 18. juli 1818 27. mars 1862 20. desember 1862 24. september 1896 [170]
  Pehr von Ehrenheim Brukseier og statsmann 4. august 1823 18. mars 1897 20. desember 1897 20. mars 1918 [171]
  Hjalmar Hammarskjöld Politiker 4. februar 1862 23. mai 1918 20. desember 1918 12. oktober 1953 [172]
  Dag Hammarskjöld Generalsekretær i FN 29. juli 1905 18. mars 1954 20. desember 1954 17. september 1961 [173]
  Erik Lindegren Forfatter og oversetter 5. august 1910 12. april 1962 20. desember 1962 31. mai 1968 [174]
  Johannes Edfelt Forfatter og oversetter 21. desember 1904 6. mars 1969 20. desember 1969 27. august 1997 [175]
  Horace Engdahl Litteraturviter og kritiker 30. desember 1948 16. oktober 1997 20. desember 1997 [176]

Stol 18

rediger
Medlemmer av Svenska Akademien, stol 18
Bilde Navn Yrke Født Innvalgt Inntrådte Død Referanse
  Nils Lorents Sjöberg Embedsmann og poet 4. desember 1754 14. april 1787 13. mai 1787 13. mars 1822 [177]
  Anders Fredrik Skjöldebrand Offiser, adelsmann m.m. 14. juli 1757 6. juni 1822 21. oktober 1822 23. august 1834 [178]
  Pehr Henrik Ling Gymnastikkpedagog og dikter 15. november 1776 12. januar 1835 27. juni 1835 3. mai 1839 [179]
  Per Daniel Amadeus Atterbom Poet 19. januar 1790 10. juni 1839 29. mai 1840 21. juli 1855 [180]
  Johan Henrik Thomander Biskop, oversetter
og forfatter
16. juni 1798 22. november 1855 29. mai 1857 9. juli 1865 [181]
  Gustaf Ljunggren Litteraturhistoriker 6. mars 1823 19. oktober 1865 29. mai 1866 31. august 1905 [182]
  Vitalis Norström Filosof og pedagog 29. januar 1856 14. februar 1907 20. juni 1907 29. november 1916 [183]
  Oscar Montelius Arkeolog og riksantikvar 9. september 1843 12. april 1917 20. desember 1917 4. november 1921 [184]
  Albert Engström Forfatter 12. mai 1869 30. mars 1922 20. desember 1922 16. november 1940 [185]
  Gunnar Mascoll Silfverstolpe Forfatter og kritiker 21. januar 1893 3. april 1941 20. desember 1941 26. juni 1942 [186]
  Gustaf Hellström Forfatter og journalist 28. august 1882 15. oktober 1942 20. desember 1942 27. februar 1953 [187]
  Bertil Malmberg Forfatter og oversetter 13. august 1889 23. april 1953 20. desember 1953 11. februar 1958 [188]
  Gunnar Ekelöf Forfatter og oversetter 15. september 1907 17. april 1958 20. desember 1958 16. mars 1968 [189]
  Artur Lundkvist Forfatter og litteraturkritiker 3. mars 1906 2. mai 1968 20. desember 1968 11. desember 1991 [190]
  Katarina Frostenson Lyriker 5. mars 1953 27. februar 1992 20. desember 1992 [191]
 1. ^ Alle opplysninger om navn, fødsels- og dødsår, når det enkelte medlem ble innvalgt og inntrådte er hentet fra Svenska Akademiens Ledamotsregister.
 2. ^ Ekman deltar ikke aktivt i Svenska Akademiens arbeid siden Salman Rushdie-affæren i 1989

Referanser

rediger
 1. ^ «Ledamotsregister». Svenska Akademien. Besøkt 14. august 2016. 
 2. ^ «Mer om Akademiens historia». Svenska Akademien. Besøkt 14. august 2016. 
 3. ^ «Ledamotsregister: Scheffer, Carl Fredrik». Svenska Akademien. Besøkt 16. august 2016. 
 4. ^ «Ledamotsregister: Hamilton, Henning». Svenska Akademien. Besøkt 17. august 2016. 
 5. ^ «Lars Gyllensten har avlidit». Svenska Dagbladet. 26. mai 2006. Besøkt 17. august 2016. 
 6. ^ Knut Ahnlund (11. oktober 2005). «”Efter Jelinek är priset ödelagt”». Svenska Dagbladet. Besøkt 16. august 2016. 
 7. ^ a b «Armfelt, Gustaf Mauritz». Svenska Akademien. Besøkt 18. august 2016. 
 8. ^ «Börjesson, Johan». Svenska Akademien. Besøkt 18. august 2016. 
 9. ^ Haug, Hanna; FJELLANGER, RØSETRUNA (12. oktober 2019). «Sara Danius er død». www.vg.no. Besøkt 12. oktober 2019. 
Autoritetsdata