Liste over epoker i kunstmusikk (klassisk musikk)

Betegnelsen Klassisk musikk eller kunstmusikk brukes her om europeisk kunstmusikk fra ca. 500 før Kristus til ca. 1915. For musikk deretter er det (med unntak av modernisme) ikke tatt i bruk noen epokebegrep, men derimot mange stilbegrep (som f.eks. serialisme eller futurisme). Disse fattes sammen i en egen liste.

Et unntak gjelder for også impresjonisme. Ordet dekker en epoke i musikkens utvikling fra ca. 1895 til ca. 1925, men er også i bruk som stilbegrep utenom dette tidsrommet.

Se ogsåRediger