Liste over Turkmenistans statsoverhoder

Wikimedia-listeartikkel

Under følger en oversikt over Turkmenistans statsoverhoder siden 1938.

Den turkmenske sosialistiske sovjetrepublikkRediger

      TK(b)P / TKP

Bilde Navn
(født–død)
Embetstid Parti Valg Merknad
Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň Ýokary Sowetiniň Prezidiumynyň başlygy
(Formann for presidiet til Den turkmenske sosialistiske sovjetrepublikks øverste sovjet)
  Hywaly Babaýew
(1902-1941)
26. juli 1938 – 30. august 1941 † TK(b)P
  Ogulmyrat Seýtkulyýewa
(1911-?)
30. august 1941 – 9. november 1941 TK(b)P Fungerende formann
Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň Ýokary Sowetiniň Prezidiumynyň başlygynyň orunbasary
(Viseformann for presidiet til Den turkmenske sosialistiske sovjetrepublikks øverste sovjet)
  Wasiliý Gunbin
(1904-?)
30. august 1941 – 9. november 1941 TK(b)P Fungerende formann
Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň Ýokary Sowetiniň Prezidiumynyň başlygynyň orunbasary
(Viseformann for presidiet til Den turkmenske sosialistiske sovjetrepublikks øverste sovjet)
  Allaberdi Berdiýew
(1904-1964)
9. november 1941 – 26. januar 1942 TK(b)P Fungerende formann for presidiet til Den turkmenske sosialistiske sovjetrepublikks øverste sovjet)
26. januar 1942 – 6. mars 1948
  Akmämmet Saryýew
(1907-?)
6. mars 1948 – 30. mars 1959 TK(b)P
i 1952 omdøpt til
TKP
  Nurberdi Baýramow
(1912-1986)
30. mars 1959 – 26. mars 1963 TKP
  Annamuhammet Gylyjow
(1912-?)
26. mars 1963 – 15. desember 1978 TKP
  Bally Ýazgulyýew
(1930-)
15. desember 1978 – 13. august 1988 TKP
  Roza Bazarowa
(1933-)
13. august 1988 – 18. januar 1990 TKP
Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň Ýokary Sowetiniň Başlygy
(Formann for Den turkmenske sosialistiske sovjetrepublikks øverste sovjet)
  Saparmyrat Nyýazow
(1940-2006)
18. januar 1990 – 2. november 1990 TKP
Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň Prezidenti
(Den turkmenske sosialistiske sovjetrepublikks president)
  Saparmyrat Nyýazow
(1940-2006)
2. november 1990 – 27. oktober 1991 TKP 1990

Republikken Turkmenistan 1991 –Rediger

      TKP       TPD

Bilde Navn
(født–død)
Embetstid Parti Valg Merknad
Türkmenistanyň Prezidenti
(Turkmenistans president)
  Saparmyrat Nyýazow
(Fra 1. oktober 1993 med tilnavnet Türkmenbaşy)
(1940-2006)
27. oktober 1991 – 21. desember 2006 † TKP
(til 16. desember 1991)
(1990) Erklært som president på livstid 28. desember 1999.
TPD
(fra 16. desember 1991)
1992
  Gurbanguly Berdimuhamedow
(1957-)
21. desember 2006 – 14. februar 2007 TDK Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän
(Turkmenistans fungerende president)

Nyýazows etterfølger - ifølge grunnloven - formannen for Mejlis (Mejlisiň Başlygy), Öwezgeldi Ataýew, ble forhindret fra å tiltre som fungerende president. da en straffesak ble reist mot ham.
14. februar 2007 – 2007
2012
2017

KilderRediger