Salomonøyenes generalguvernør

Wikimedia-listeartikkel
Flagg for Salomonøyenes generalguvernør

Salomonøyenes generalguvernør er representant for landets monark og den som til daglig utøver embetet som Salomonøyenes statsoverhode.

Konstitusjonelt monarkiRediger

Salomonøyene er et konstitusjonelt monarki der en valgt generalguvernør representerer statsoverhodet, dronning Elizabeth II.[1] Seksten av landene i Samveldet av nasjoner har felles monark og Salomonøyene er et av dem.

GrunnlovenRediger

I henhold til landets grunnlov, vedtatt ved uavhengigheten i 1978, utnevnes generalguvernøren av monarken etter henstilling fra parlamentet.[2] Parlamentets forretningsorden fra 1978 gir bestemmelser om at det kan holdes valg av generalguvernør.[3] Holdes det valg, kan parlamentsmedlemmene nominere kandidater. Den som skal fylle embetet som generalguvernør må være kvalifisert til å stille til valg til parlamentet, det vil si være salomonsk statsborger og minst 22 år. Statstjenestemenn kan ikke velges.[4] Embetsperioden er fem år. Samme person kan maksimalt sitte i to perioder som generalguvernør. Statsoverhodet kan avsette generalguvernøren etter henstilling fra parlamentet forutsatt at to tredeler av parlamentsmedlemmene stemmer for det.[5]

Valg av generalguvernørerRediger

George Lepping ble valgt til generalguvernør av parlamentet i 1988 og tiltrådte 7. juli samme år etter å ha blitt utnevnt av dronningen.[6] Det var åtte kandidater til embetet.[7] Etter tiltredelsen ble det innvendt at han ikke var valgbar, ettersom han var statsansatt med stilling i finansdepartementet. Saken ble brakt inn for domstolen. Domstolen som behandlet saken fant at Lepping ikke var valgbar fordi han ikke var innvilget permisjon uten lønn på riktig måte. Retten fant også at dronningens rett til å utnevne generalguvernøren er begrenset av grunnloven og lovgivningen på feltet.[8][6] Domstolen fant imidlertid at parlamentet hadde handlet i god tro og at utnevnelsen av Lepping kunne ordnes på nytt om han først sørget for permisjon fra sin stilling i statsforvaltningen.[9] Etter rettens dom i mai 1989 ble Lepping utnevnt på riktig måte.[10]

I 2009 ble Frank Kabui valgt som generalguvernør etter fire avstemningsrunder i parlamentet.[11][12] Kabui ble gjenvalgt for en andre periode i 2014, igjen etter fire avstemninger. I siste runde vant han med 23 stemmer mot 21 for Andrew Mua.[11]

Da David Vunagi ble valgt i 2019, var det imidlertid bare én kandidat til stillingen som Salomonøyenes generalguvernør.[13]

Salomonøyenes generalguvernørerRediger

Nr. Navn
(født–død)
Embetstid Monark
1 Baddeley Devesi[a]
(1941–2012)
7. juli 1978–7. juli 1988 Elizabeth II
2 George Lepping
(1947–2014)
7. juli 1988–7. juli 1994
3 Moses Pitakaka
(1945–2011)
7. juli 1994–7. juli 1999
4 John Ini Lapli
(1955–)
7. juli 1999–7. juli 2004
5 Nathaniel Waena
(1945–)
7. juli 2004–7. juli 2009
6 Frank Kabui[b]
(1946–)
7. juli 2009–7. juli 2019
7 David Vunagi
(1950–)
7. juli 2019–

FotnoterRediger

 1. ^ Baddeley Devesi tjenestegjorde i to mandatperioder.
 2. ^ Frank Kabui tjenestegjorde i to mandatperioder.

ReferanserRediger

 1. ^ «Solomon Islands : Constitution and politics», Commonwealth Secretariat. Lest 1. juli 2019. «Solomon Islands is a constitutional monarchy, with Queen Elizabeth II as head of state. The Queen is represented by a Governor-General, who must be a citizen of the country and is elected by Parliament.».
 2. ^ Constitution 1978, Pacific Islands Legal Information Institute. Kapittel IV: «27.-(1) There shall be a Governor-General of Solomon Islands who shall be appointed by the Head of State in accordance with an address from Parliament and who shall be the representative of the Head of State in Solomon Islands.»
 3. ^ Constitution (Subsidiary Legislation) 1978, Pacific Islands Legal Information Institute. Paragraf 76: «If Parliament shall consider that it be necessary to hold an election before making an address to the Head of State in accordance with section 27 of the Constitution, such election shall be carried out in the manner prescribed by order 5, save only that nomination papers shall be issued to Members not less than three clear days before the date fixed for the election.»
 4. ^ Constitution 1978, kapittel VI, paragraf 48 og paragraf 49. Pacific Islands Legal Information Institute.
 5. ^ Constitution 1978, Pacific Islands Legal Information Institute. Kapittel IV, paragraf 27.-(1) (b).
 6. ^ a b Anne Twomey: The Veiled Sceptre. Reserve Powers of Heads of State in Westminster Systems, Cambridge University Press, 2018, s. 840–841.
 7. ^ J.C. Corrin: «Constitutional Challenges in the Solomon Islands», Queensland University of Technology Law Review, bind 5, desember 1989, s. 148.
 8. ^ Corrin 1989, s. 152.
 9. ^ Corrin 1989, s. 154.
 10. ^ Harris M. Lentz (red.): Heads of States and Governments Since 1945, Routledge, 2013, s. 686.
 11. ^ a b «Solomon Islands : Constitution and politics», Commonwealth Secretariat. Lest 1. juli 2019.
 12. ^ «Mr Frank Kabui is elected new Governor-General designate of Solomon Islands», National Parliament of Solomon Islands. Lest 1. juli 2019.
 13. ^ «Our new Governor General is Rev. David Vunagi», Solomon Islands Broadcasting Corporation, 6. juni 2019. Lest 1. juli 2019.

KilderRediger