Liste over Danmarks justisministre

Wikimedia-personliste etter innehatt stilling eller embete

Liste over Danmarks justisministre er en liste over justisministre i Danmark. Ved den danske grunnloven av 1849 ble landet omdannet til et konstitusjonelt monarki, og justisministerrekken starter med Carl Emil Bardenfleth 22. mars 1848.

Navn Parti Tiltredelse Avgang Regjeringer Kilde
Carl Emil Bardenfleth 22. mars 1848 13. juli 1851 Moltke I & II [1], [2]
Anton Wilhelm Scheel 13. juli 1851 15. januar 1855 Moltke III & IV, Bluhme I, Ørsted, Bang [3], [4],
[5], [6],
[7]
Carl Simony De Nationalliberale 15. januar 1855 2. desember 1859 Bang, Andræ, Hall I [8], [9], [10]
Carl Eduard Rotwitt 2. desember 1859 8. februar 1860 Rotwitt [11]
Christian von Jessen 8. februar 1860 24. februar 1860 Rotwitt [12]
Andreas Lorenz Casse De Nationalliberale 24. februar 1860 11. juli 1864 Hall II, Monrad [13], [14]
Eugenius Sophus Ernst Heltzen 11. juli 1864 30. mars 1865 Bluhme II [15]
George Quaade (vikarierte) 30. mars 1865 7. april 1865 Bluhme II [16]
Cosmus Bræstrup 7. april 1865 6. november 1865 Bluhme II [17]
Carl Leuning De Nationalliberale 6. november 1865 21. juli 1867[note 1][1] Frijs [18]
Theodor Rosenørn-Teilmann 21. juli 1867 10. august 1868 Frijs [19]
Carl von Nutzhorn 10. august 1868 28. mai 1870 Frijs [20]
Andreas Frederik Krieger De Nationalliberale 28. mai 1870 26. juni 1872 Holstein-Holsteinborg [21]
Christian Sophus Klein 26. juni 1872 11. juni 1875 Holstein-Holsteinborg, Fonnesbech [22], [23]
Johannes Nellemann Højre 11. juni 1875 13. juni 1896 Estrup, Reedtz-Thott [24], [25]
Nicolai Reimer Rump Højre 13. juni 1896 28. august 1899 Reedtz-Thott, Hørring [26], [27]
Hugo Egmont Hørring Højre 28. august 1899 27. april 1900 Hørring [28]
Carl Goos Højre 27. april 1900 24. juli 1901 Sehested [29]
Peter Adler Alberti Venstrereformpartiet / Venstre 24. juli 1901 24. juli 1908 Deuntzer, J.C. Christensen I [30], [31]
Svend Høgsbro Venstre 24. juli 1908 28. oktober 1909 J.C. Christensen II, Neergaard I, Holstein-Ledreborg [32], [33], [34]
Carl Theodor Zahle Radikale Venstre 28. oktober 1909 5. juli 1910 Zahle I [35]
Frits Bülow Venstre 5. juli 1910 21. juni 1913 Berntsen [36]
Carl Theodor Zahle Radikale Venstre 21. juni 1913 29. mars 1920 Zahle II [37]
Otto Liebe løsgænger 30. mars 1920 2. april 1920 Liebe [38]
Kristian Sindballe løsgænger 2. april 1920 5. april 1920 Liebe [39]
Frits Schrøder løsgænger 5. april 1920 5. mai 1920 M.P. Friis [40]
Svenning Rytter Venstre 5. mai 1920 23. april 1924 Neergaard II & III [41], [42]
K.K. Steincke Socialdemokratiet 23. april 1924 14. desember 1926 Stauning I [43]
Svenning Rytter Venstre 14. desember 1926 30. april 1929 Madsen-Mygdal [44]
Carl Theodor Zahle Radikale Venstre 30. april 1929 4. november 1935 Stauning II [45]
K.K. Steincke Socialdemokratiet 4. november 1935 15. september 1939 Stauning III [46]
Svend Unmack Larsen Socialdemokratiet 15. september 1939 8. juli 1940 Stauning IV & V [47], [48]
Harald Petersen 8. juli 1940 9. juli 1941 Stauning VI [49]
Eigil Thune Jacobsen 9. juli 1941 5. mai 1945 Stauning VI, Buhl I, Scavenius[note 2][2] [50], [51], [52]
Niels Busch-Jensen Socialdemokratiet 5. mai 1945 7. november 1945 Buhl II [53]
Aage Elmquist Venstre 7. november 1945 13. november 1947 Kristensen [54]
Niels Busch-Jensen Socialdemokratiet 13. november 1947 25. februar 1950 Hedtoft I [55]
Vilhelm Buhl Socialdemokratiet 25. februar 1950 4. mars 1950 Hedtoft I [56]
K.K. Steincke Socialdemokratiet 4. mars 1950 30. oktober 1950 Hedtoft I [57]
Helga Pedersen Venstre 30. oktober 1950 30. september 1953 Eriksen [58]
Hans Erling Hækkerup Socialdemokratiet 30. september 1953 26. september 1964 Hedtoft III, Hansen I & II, Kampmann I & II, Krag I [59], [60], [61], [62],

[63], [64]

K. Axel Nielsen Socialdemokratiet 26. september 1964 2. februar 1968 Krag II [65]
Knud Thestrup Det Konservative Folkeparti 2. februar 1968 11. oktober 1971 Baunsgaard [66]
K. Axel Nielsen Socialdemokratiet 11. oktober 1971 27. september 1973 Krag III, Anker Jørgensen I [67], [68]
Karl Hjortnæs Socialdemokratiet 27. september 1973 19. desember 1973 Anker Jørgensen I [69]
Nathalie Lind Venstre 19. desember 1973 13. februar 1975 Hartling [70]
Orla Møller Socialdemokratiet 13. februar 1975 1. oktober 1977 Anker Jørgensen II [71]
Erling Johannes Jensen Socialdemokratiet 1. oktober 1977 30. august 1978 Anker Jørgensen II [72]
Nathalie Lind Venstre 30. august 1978 26. oktober 1979 Anker Jørgensen III [73]
Henning Rasmussen Socialdemokratiet 26. oktober 1979 20. januar 1981 Anker Jørgensen IV [74]
Ole Espersen Socialdemokratiet 20. januar 1981 10. september 1982 Anker Jørgensen IV & V [75], [76]
Erik Ninn-Hansen Det Konservative Folkeparti 10. september 1982 10. januar 1989 Schlüter I, II & III [77], [78], [79]
H.P. Clausen Det Konservative Folkeparti 10. januar 1989 5. oktober 1989 Schlüter III [80]
Hans Engell Det Konservative Folkeparti 5. oktober 1989 25. januar 1993 Schlüter III & IV [81], [82]
Pia Gjellerup Socialdemokratiet 25. januar 1993 29. mars 1993 Nyrup Rasmussen I [83]
Erling Olsen Socialdemokratiet 29. mars 1993 27. september 1994 Nyrup Rasmussen I [84]
Bjørn Westh Socialdemokratiet 27. september 1994 30. desember 1996 Nyrup Rasmussen II [85]
Frank Jensen Socialdemokratiet 30. desember 1996 27. november 2001 Nyrup Rasmussen III & IV [86], [87]
Lene Espersen Det Konservative Folkeparti 27. november 2001 10. september 2008 Fogh Rasmussen I, II & III [88], [89], [90]
Brian Mikkelsen Det Konservative Folkeparti 10. september 2008 23. februar 2010 Fogh Rasmussen III & Løkke Rasmussen I [91], [92]
Lars Barfoed Det Konservative Folkeparti 23. februar 2010 3. oktober 2011 Løkke Rasmussen I [93]
Morten Bødskov Socialdemokratiet 3. oktober 2011 12. desember 2013 Thorning-Schmidt I [94]
Karen Hækkerup Socialdemokratiet 12. desember 2013 10. oktober 2014 Thorning-Schmidt I, Thorning-Schmidt II [95], [96]
Mette Frederiksen Socialdemokratiet 10. oktober 2014 28. juni 2015 Thorning-Schmidt II [97]
Søren Pind Venstre 28. juni 2015 28. november 2016 Løkke Rasmussen II [98]
Søren Pape Poulsen Det Konservative Folkeparti 28. november 2016 27. juni 2019 Løkke Rasmussen III [99]
Nick Hækkerup Socialdemokratiet 27. juni 2019 2. april 2022 Frederiksen [100]
Mattias Tesfaye Socialdemokratiet 2. april 2022 15. desember 2022 Frederiksen I [3]
Peter Hummelgaard Socialdemokratiet 15. desember 2022 sittende Frederiksen II [4]

Noter rediger

  1. ^ Carl Leuning døde 21. juli 1867.
  2. ^ 29. august 1943 innleverte regjeringen Scavenius sin avskjedssøknad til kongen og opphørte samtidig å fungere. 30. august 1943–5. mai 1945 var derfor departementsjefstyre, hvor ministerienes departementssjefer administrerte sine respektive saksområder.

Referanser rediger

  1. ^ Engelstoft, Povl. «C. Leuning» (dansk). Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Besøkt 23. april 2020. 
  2. ^ Trommer, Aage. «Departementschefstyret» (dansk). Den Store Danske, Gyldendal. Besøkt 24. april 2020. 
  3. ^ «Ændringer i regeringen». Regeringen.dk (dansk). Besøkt 2. mai 2022. 
  4. ^ «Peter Hummelgaard (S)». ft.dk (dansk). Besøkt 9. januar 2023. 
Autoritetsdata