Åpne hovedmenyen

Liste over Danmarks justisministre

Wikimedia-listeartikkel

Liste over Danmarks justisministre er en liste over justisministre i Danmark. Ved den danske grunnloven av 1849 ble landet omdannet til et konstitusjonelt monarki, og justisministerrekken starter med Carl Emil Bardenfleth 22. mars 1848.

Justisminister Parti Tiltredelse Avgang Regjeringer
Carl Emil Bardenfleth 22.03.1848 13.07.1851 Regjeringen Moltke I, Regjeringen Moltke II
Anton Wilhelm Scheel 13.07.1851 15.01.1855 Regjeringen Moltke III, Regjeringen Moltke IV, Regjeringen Bluhme I, Regjeringen Ørsted, Regjeringen Bang
Carl Frederik Simony De Nationalliberale 15.01.1855 02.12.1859 Regjeringen Bang, Regjeringen Andræ, Regjeringen Hall I
Carl Eduard Rotwitt 02.12.1859 08.02.1860 Regjeringen Rotwitt
Andreas Lorenz Casse De Nationalliberale 08.02.1860 11.07.1864 Regjeringen Hall II
Eugenius Sophus Ernst Heltzen 11.07.1864 30.03.1865 Regjeringen Hall II
Cosmus Bræstrup 30.03.1865 06.11.1865 Regjeringen Bluhme II
C.P.G. Leuning De Nationalliberale 06.11.1865 21.07.1867 Regjeringen Frijs
C.P.T. Rosenørn-Teilmann 21.07.1867 10.08.1868 Regjeringen Frijs
C.L.V.R. Nutzhorn 10.08.1868 28.05.1870 Regjeringen Frijs
A.F. Krieger De Nationalliberale 28.05.1870 26.06.1872 Regjeringen Holstein-Holsteinborg
C.S. Klein 26.06.1872 11.06.1875 Regjeringen Holstein-Holsteinborg, Regjeringen Fonnesbech
Johannes Nellemann Højre 11.06.1875 13.06.1896 Regjeringen Estrup, Regjeringen Reedtz-Thott
N.R. Rump Højre 13.06.1896 28.08.1899 Regjeringen Reedtz-Thott, Regjeringen Hørring
Hugo Egmont Hørring Højre 28.08.1899 27.04.1900 Regjeringen Hørring
Carl Goos Højre 27.04.1900 24.07.1901 Regjeringen Sehested
Peter Adler Alberti Venstrereformpartiet 24.07.1901 24.07.1908 Regjeringen Deuntzer, Regjeringen J.C. Christensen
Svend Høgsbro Venstre 24.07.1908 28.10.1909 Regjeringen J.C. Christensen, Regjeringen Neergaard I, Regjeringen Holstein-Ledreborg
Carl Theodor Zahle Det Radikale Venstre 28.10.1909 05.07.1910 Regjeringen Zahle I
Frits Bülow Højre senere Venstre 05.07.1910 21.06.1913 Regjeringen Klaus Berntsen
Carl Theodor Zahle Radikale Venstre 21.06.1913 30.03.1920 Regjeringen Zahle II
Otto Liebe løsgænger 30.03.1920 02.04.1920 Regjeringen Otto Liebe
Kristian Sindballe løsgænger 02.04.1920 05.04.1920 Regjeringen Otto Liebe
F.C.G. Schrøder løsgænger 05.04.1920 05.05.1920 Regjeringen M.P. Friis
Svenning Rytter Venstre 05.05.1920 23.04.1924 Regjeringen Neergaard II & III
K.K. Steincke Socialdemokratiet 23.04.1924 14.12.1926 Regjeringen Thorvald Stauning I
Svenning Rytter Venstre 14.12.1926 30.04.1929 Regjeringen Madsen-Mygdal
Carl Theodor Zahle Radikale Venstre 30.04.1929 04.11.1935 Regjeringen Thorvald Stauning II
K.K. Steincke Socialdemokratiet 04.11.1935 15.09.1939 Regjeringen Thorvald Stauning II
Sv. Unmack Larsen Socialdemokratiet 15.09.1939 08.07.1940 Regjeringen Thorvald Stauning II
Harald Petersen løsgænger 08.07.1940 09.07.1941 Regjeringen Thorvald Stauning III
E. Thune Jacobsen¹ løsgænger 09.07.1941 05.05.1945 Regjeringen Thorvald Stauning III, Regjeringen Vilhelm Buhl I, Regjeringen Scavenius
N. Busch-Jensen Socialdemokratiet 05.05.1945 07.11.1945 Regjeringen Vilhelm Buhl II
A.L.H. Elmquist Venstre 07.11.1945 13.11.1947 Regjeringen Knud Kristensen
N. Busch-Jensen Socialdemokratiet 13.11.1947 25.02.1950 Regjeringen Hans Hedtoft I
Vilhelm Buhl Socialdemokratiet 25.02.1950 04.03.1950 Regjeringen Hans Hedtoft I
K.K. Steincke Socialdemokratiet 04.03.1950 30.10.1950 Regjeringen Hans Hedtoft I
Helga Pedersen Venstre 30.10.1950 01.10.1953 Regjeringen Erik Eriksen
Hans Hækkerup Socialdemokratiet 01.10.1953 26.09.1964 Regjeringen Hans Hedtoft II, Regjeringen H.C. Hansen I & II, Regjeringen Viggo Kampmann I & II, Regjeringen Jens Otto Krag I
K. Axel Nielsen Socialdemokratiet 26.09.1964 02.02.1968 Regjeringen Jens Otto Krag II
Knud Thestrup Det Konservative Folkeparti 02.02.1968 11.10.1971 Regjeringen Hilmar Baunsgaard
K. Axel Nielsen Socialdemokratiet 11.10.1971 27.09.1973 Regjeringen Jens Otto Krag III & Regjeringen Anker Jørgensen I
Karl Hjortnæs Socialdemokratiet 27.09.1973 19.12.1973 Regjeringen Anker Jørgensen I
Nathalie Lind Venstre 19.12.1973 13.02.1975 Regjeringen Poul Hartling
Orla Møller Socialdemokratiet 13.02.1975 01.10.1977 Regjeringen Anker Jørgensen II
Erling Jensen Socialdemokratiet 01.10.1977 30.08.1978 Regjeringen Anker Jørgensen II
Nathalie Lind Venstre 19.12.1978 26.10.1979 Regjeringen Anker Jørgensen III
Henning Rasmussen Socialdemokratiet 26.10.1979 20.01.1981 Regjeringen Anker Jørgensen IV
Ole Espersen Socialdemokratiet 20.01.1981 10.09.1982 Regjeringen Anker Jørgensen IV & V
Erik Ninn-Hansen Det Konservative Folkeparti 10.09.1982 10.01.1989 Regjeringen Poul Schlüter I, II & III
H.P. Clausen Det Konservative Folkeparti 10.01.1989 03.10.1989 Regjeringen Poul Schlüter III
Hans Engell Det Konservative Folkeparti 05.10.1989 25.01.1993 Regjeringen Poul Schlüter III & IV
Pia Gjellerup Socialdemokratiet 25.01.1993 29.03.1993 Regjeringen Poul Nyrup Rasmussen I
Erling Olsen Socialdemokratiet 29.03.1993 27.09.1994 Regjeringen Poul Nyrup Rasmussen I
Bjørn Westh Socialdemokratiet 27.09.1994 30.12.1996 Regjeringen Poul Nyrup Rasmussen II
Frank Jensen Socialdemokratiet 30.12.1996 27.11.2001 Regjeringen Poul Nyrup Rasmussen III & IV
Lene Espersen Det Konservative Folkeparti 27.11.2001 10.09.2008 Regjeringen Anders Fogh Rasmussen I, II & III
Brian Mikkelsen Det Konservative Folkeparti 10.09.2008 23.02.2010 Regjeringen Anders Fogh Rasmussen III & Regjeringen Lars Løkke Rasmussen
Lars Barfoed Det Konservative Folkeparti 23.02.2010 03.10.2011 Regjeringen Lars Løkke Rasmussen
Morten Bødskov Socialdemokraterne 03.10.2011 11.12.2013 Regjeringen Helle Thorning-Schmidt I
Karen Hækkerup Socialdemokraterne 12.12.2013 10.10.2014 Regjeringen Helle Thorning-Schmidt I & II
Mette Frederiksen Socialdemokraterne 10.10.2014 28.06.2015 Regjeringen Helle Thorning-Schmidt II
Søren Pind Venstre 28.06.2015 28.11.2016 Regjeringen Lars Løkke Rasmussen II
Søren Pape Poulsen Det Konservative Folkeparti 28.11.2016 27.06.2019 Regjeringen Lars Løkke Rasmussen III
Nick Hækkerup Socialdemokratiet 27.06.2019 Regjeringen Mette Frederiksen

Note: ¹ Regjeringen innleverte 29. august 1943 sin avskjedssøknad til kongen og opphørte samtidig med å fungere. 30. august 19435. mai 1945 var derfor departementsjefstyre, hvor ministerienes departementssjefer administrerte sine respektive saksområder.