Liste over Bhutans konger

Liste over Bhutans konger rediger

Konge av Bhutan
 
 
Sittende
Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

siden 14. desember 2006
Typemonark
VirkeområdeBhutan
ResidensSamteling Palace, Thimpu
Etablert1639
Første
embetsholder
Ngawang Namgyal

Liste over Bhutans konger omfatter normalt kongene i Wangchuk-dynastiet som har hersket i Bhutan siden 1907. Den bhutanske tittelen på kongene etter 1907 er (på bhutanernes språk dzongkha) Druk Gyalpo (dragekongen eller tordenfolkets konge). Fra midten av det 17. århundre var imidlertid tittelen Druk Desi («desi» kan bety regent, men er også oversatt med stattholder) i bruk som betegnelse på landets verdslige overhode og leder i motsetning til det religiøse overhodet Je Khenpo. Druk betyr «tordendragen» som er Bhutans nasjonalsymbol, og Druk Yul er tordendragens land, Bhutan. Landet er det eneste gjenværende kongedømmet i Himalaya.

Ngawang Namgyal (født 1594) flyktet fra Tibet til Bhutan ca. 1616 og klarte etter hvert å samle de bhutanske klanene under sin ledelse. Han etablerte et styre basert på en verdslig og en religiøs leder for landet. Utover i det 18. og 19. århundre var Bhutan sterkt preget av indre uro mellom ulike klanledere, en strid som også involverte Det britiske imperiet, senere også Britisk India som hadde store interesser i området.

Lista har tatt utgangspunkt i WorldStatesmen.org sin liste,[1] men er supplert med opplysninger fra andre lister. Transkripsjon og stavemåte varierer mellom kildene og det også i noen tilfeller vanskelig å vite hva som er navn og hva som er titler.

Druk Desi (1680–1907) rediger

Nr. Navn
(født–død)
Bilde Regjeringstid Anm.
fra til
(-) Shabdrung Ngawang Namgyal
(1594[2]–1651)
  1639/40[3] 1651 Flyktet fra Tibet og samlet landet. Shabdrung er en herskertittel han ga seg selv. Han regnes ikke selv som desi, men han etablerte tittelen for sin etterfølger som landets verdslige leder. Hans død i 1651 ble hemmeligholdt mens man lette etter hans inkarnasjon.[4]
1 Desi Umzey Tenzin Drukgye
(1591–1655/56)
1650 1655 Også transkribert som Tenzin Drukgyal. Han er omtalt som den første «desi» eller «desid», dvs. landets verdslige overhode til forskjell fra det religiøse overhodet «Je Khenpo».[5][6]
2 Langonpa Tenzin Drukdra
(1602–1667)
1655 1667 Guvernør («chila») i Paro (det vestlige Bhutan) fra 1646 og nær medarbeider til Shabdrung.
3 Chhogyel Minjur Tenpa
(død 1681)
1667 1681 Også transkribert til Migyur Tenpa. Buddhistmunk med militær bakgrunn, han var «chila» (distriktsguvernør) i Trongsa fra 1646. I 1667 bygde han ut Trongsa Dzong og la den nordøstlige provinsen Bumthang inn under sitt rike. Ble avsatt etter interne stridigheter tidlig i 1681 og døde senere samme år.
4 Tenzin Rabgye
(1638–1696)
  1681 1694 Ble utpekt som den fjerde desi i egenskap av å være nærmeste slektning av Shabdrung, ettersom Shabdrung ikke hadde gjenlevende sønner. Ble betegnet som en fredselskende og god leder.
5 Gedun Chomphel
(død 1701)
1696 1701 Også transkribert til Gedun Chöphel. Tidligere dzongpen (guvernør) i Wangdiphodrang og Punakha dzong. Han sto bak avsettelsen av både Minjur Tenpa og Tenzin Rabgye og kom til makten da Tenzin Rabgye døde i 1696. Han ble selv drept under en oppstand i 1701.
6 Ngawang Tshering
1701 1704 Tidligere dzongpen i Wangdiphodrang som ble innsatt som desi etter å ha meglet mellom Gedun Chomphels menn og opprørene. Døde av sykdom i 1703 eller 1704.
7 Umze Peljor
1704 1707 Også kjent som Samten Tenzin. En betydningsløs desi som overlot mye til sin Gyaltsab (prinsregent) Kuenga Gyaltshen.
8 Druk Rabgye
(død ca. 1729)
1707 1719 Også skrevet Druk Rabgay. Tidligere dzongpen i Thimphu. Han er også blitt kalt Desi Jawu («den skjeggete desi») eller Desi Pajho («sjaman-desien»). Han var den første desi som ikke hadde klosterbakgrunn.
9 Ngawang Gyamtsho
(død 1729)
1719 1729 Nevø av Druk Rabgye. Ble innsatt da onkelen trakk seg tilbake i 1719.
10 Mipham Wangpo
1729 1736 Innsatt etter et opprør hvor Druk Rabgye ble drept og desi Ngawang Gyamtsho først ble fengslet og senere sannsynligvis drept.
11 Khuwo Peljor
1736 1739 Også skrevet Khuwo Paljor. Han var onkel til Mipham Wangpo og ble innsatt da Wangpo dro til Tibet.
12 Ngawang Gyaltshen
1739 1744 Tidligere dzongpen i Dalung og senere Thimphu.
13 Sherab Wangchuk
(1697–1765)
1744 1763 Tidligere penlop i Paro, regnes blant de dyktigste av Bhutans monarker.
14 Druk Phuntsho
1763 1765 Tidligere dzongpen i Thimpu og penlop i Paro.
15 Druk Tenzin I
1765 1768
16 Umzey Chapchhab
(død 1792)
1792 1792
17 Tashi Namgyal
1792 1799 Også kjent som Chogyel Sonam Gyaltshen. Hans første regjeringsperiode.
18 Druk Namgyal
1799 1803
19 Tashi Namgyal
1803 1805 Andre regjeringsperiode
20 Sangye Tenzin
1805 1806
21 Umdze Parpop
1806 1808 Også transkribert Umze eller Umzey Parob
22 Bop Choda
(død 1809)
1807 1808 Også transkribert Byop Chhyoda eller Pema Chodrak. Delvis i samkongedømme med Umdze Parpop.
23 Tsulthrim Drayga
(1790–1830)
1809 1810 Også skrevet Tshultrim Drakpa. Han var den tredje inkarnasjon av desi Tenzin Rabgye.[2]
24 Jigme Dragpa II
1810 1811 Ble utnevnt i strid med Sungtrul Yeshe Gyaltshen som også påberopte seg å være desi.
25 Yeshey Gyaltshen
(1781–1830)
1811 1815
26 Tshaphu Dorji
1815 1815
27 Sonam Drugyal
1815 1819
28 Tenzin Drugdra
1819 1823
29 Choki Gyaltshen
1823 1831 Første regjeringsperiode
30 Dorji Namgyal
1831 1832
31 Adap Thrinley
1832 1835
32 Choki Gyaltshen
1835 1838 Andre regjeringsperiode
33 Dorji Norbu
1838 1847 Interne stridigheter mellom lokale fyrster (penloper) og britisk intervensjon i 1850-1860-årene førte til rivaliserende desier. Dorji Norbu regjerte i Punakha.
34 Tashi Dorji
1847 1850 Regjerte i Thimpu.
35 Wangchuk Gyalpo
1850 1850
36 Jigme Norbu
1850 1852 Regjerte i Thimpu.
37 Chagpa Sangye
(død 1852)
1851 1852 Regjerte i Punakha.
38 Damcho Lhundrup
28. januar 1852 1854 eller 1856
39 Jamtul Jamyang Tenzin
1854 1856 Usikker, sannsynligvis en rivaliserende desi med begrenset anerkjennelse.
40 Kunga Palden
1856 1861 Regjerte i Punakha
41 Sherab Tharchin
fra til Regjerte i Thimpu
42 Phuntsho Namgyal
1861 1864
43 Tshewang Sithub
1864 1864 Hans første regjeringsperiode.
44 Tsulthrim Yonten
1864 1864
45 Kagyu Wangchuk
1864 1864
46 Tshewang Sithub
1864 1866 Andre regjeringsperiode.
47 Tsondru Pekar
1966 1970
48 Jigme Namgyal
(1825–1881)
1870 1873 Første regjeringsperiode.
49 Kitsep Dorji Namgyal
(død 1879)
1873 1877 Første regjeringsperiode.
50 Jigme Namgyal
(1825–1881)
1877 1878 Andre regjeringsperiode.
51 Kitsep Dorji Namgyal
(død 1879)
1878 1879 Andre regjeringsperiode.
52 Chogyal Zangpo
(død 1880)
Mars 1879 Juni 1880
53 Jigme Namgyal
(1825–1881)
1880 Juli 1881 Tredje regjeringsperiode.
54 Lam Tshewang
(1836–1883)
1881 Mai 1883
55 Gawa Zangpo
16. mai 1883 23. august 1885
56 Sangye Dorji
(død 1903)
1885 1903 En desi uten reell makt - den lå hos Ugyen Wangchuck, sønn av tidligere desi Jigme Namgyal. Ugyen ble i 1907 Bhutans første Druk Gyalpo.
57 Choley Yeshe Ngodub
(1851–1917)
  1903 1907 Født i Bumthang og ble i 1854 anerkjent som den femte taleinkarnasjon av Shabdrung.[7] Han ble utnevnt til Bhutans 57. og siste Druk desi av Ugyen Wangchuck som hadde den reelle politiske makten.

Druk Gyalpu (1907–) rediger

Nr. Navn
(født–død)
Bilde Regjeringstid Anm.
fra til
1 Ugyen Wangchuck
(1862–1926)
  17. desember 1907 26. august 1926 Han var sønn av Druk desi Jigme Nangyal, og ble i 1879 innsatt som penlop i Paro. Etter et hærtog i 1882 ble han penlop i Trongsa, og gjennom de følgende 20 år samlet han all reell makt. Han kontrollerte selv hvem som ble innsatt som Druk desi og da den siste utøvende desi døde i 1907, ble Ugyen enstemmig valgt til Bhutans første Druk Gyalpu (konge) av en forsamling av stammehøvdinger og lamaer.
2 Jigme Wangchuck
(1905–1952)
  26. august 1926 30. mars 1952 Sønn av Ugyen Wangchuck. Han reformerte statsforvaltningen, og flyttet hoffet til Kuenga Rabten, sør for Trongsa. Da India ble uavhengig i 1947, gjennomførte Jigme de forhandlingene som førte fram til avtalen av 1949.
3 Jigme Dorji Wangchuck
(1929–1972)
  30. mars 1952 21. juli 1972 Sønn av Jigme Wangchuck. Han omtales som det moderne Bhutans far og han bygget ut landets forbindelser med omverdenen: I 1958 mottok han Jawaharlal Nehru og dennes datter Indira Gandhi på statsbesøk til Bhutan. Da Kina tok kontroll over Tibet i 1959 innså han betydningen av å delta tettere i internasjonale organisasjoner, som verdenspostunionen, FN og det sørøstasiatiske samarbeidet. Jigme Dorji etablerte også nasjonalforsamlingen, hæren, høyesterett, avskaffet slaveri og innførte pengehusholdning og monetært samarbeid med India.
4 Jigme Singye Wangchuck
(1955–)
  21. juli 1972 14. desember 2006 Sønn av Jigme Dorji Wangchuck. Han var verdens yngste statsoverhode da han i 1972 etterfulgte sin far. Han ble kronet 2. juni 1974, og abdiserte i 2006.
5 Jigme Khesar Namgyel Wangchuck
(1900–1900)
  14. desember 2006 sittende Sønn av Jigme Singye Wangchuck og etterfulgte ham som Druk Gyalpu da Jigme Singye uventet abdiserte i 2006.

Referanser rediger

  1. ^ «Bhutan». WordStatesmen.org. Besøkt 23. januar 2021. 
  2. ^ a b Karma Phuntsho (2013). The History of Bhutan (PDF). Random House India. ISBN 9788184004113. 
  3. ^ Shabdrung ble allerede i 1627 omtalt som «konge» av Bhutan i en rapport fra to portugisiske jesuitter som besøkte Bhutan.
  4. ^ «Bhutan: A Rich History». Public Broadcasting Service online. Besøkt 20. januar 2021. 
  5. ^ Rongthong Kunley Dorji. «My understanding of Shabdrung». Druk National Congress. Arkivert fra originalen 23. januar 2021. Besøkt 21. januar 2021. 
  6. ^ C. T. Dorji (1995). A Political & Religious History of Bhutan, 1651–1906. Delhi, India: Sangay Xam; Prominent Publishers. 
  7. ^ Innen buddhismen er inkarnasjoner av tidligere ledere (spesielt Shabdrung og hans nærmeste forfedre og etterkommere) svært prestisjefylt.