Åpne hovedmenyen

Byrådet Strøm-Erichsen 2000-2003Rediger

Byrådet Strøm-Erichsen var et mindretallsbyråd bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Det tiltrådte som Bergens første byråd 26. juni 2000 og gikk av 27. oktober 2003, men Venstre gikk ut av byrådet allerede 25. juni 2001.[2]

Byrådet hadde opprinnelig følgende medlemmer:

1. juni 2001 ble byrådsavdelingen for service og utvikling lagt inn under byrådsavdeling for tekniske tjenester med Johnsen som byråd. Samtidig ble kulturfeltet skilt ut som en egen byrådsavdeling med Andersland som byråd. Hestetun ble da byråd for barnehage, idrett og skole.

25. juni 2001 gikk Venstre ut av byrådet, og kulturbyråd Andersland (V) ble erstattet av Per-Inge Vannebo (KrF).

19. oktober 2001 ble Ravnanger statssekretær i regjeringen. Helen Fløisand (KrF) overtok da som byråd for helse og sosial.

Fra 1. september 2002 til 30. juni 2003 hadde Hestetun omsorgspermisjon. Ruth Grung (Ap) var byråd for barnehage, idrett og skole i hennes fravær.

29. oktober 2002 ble antallet byrådsavdelinger og byråder redusert fra syv til fem. Knudsen og Vannebo gikk da av som byråder. Tystad ble da byråd for finans og service, Fløisand ble byråd for helse og bydeler, Johnsen ble byråd for miljø, byutvikling og tekniske tjenester, Grung/Hestetun fortsatte som byråd for barnehage, idrett og skole, og kulturfeltet ble lagt under byrådslederens avdeling.

Byrådet Mæland I 2003-2007Rediger

Byrådet Mæland I var et mindretallsbyråd bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, som ble støttet av Fremskrittspartiet i bystyret. Det tiltrådte som Bergens andre byråd 27. oktober 2003, og gikk av 29. oktober 2007.[3]

Byrådet hadde følgende medlemmer:

Fra 2. juni 2006 til 31. januar 2007 hadde Mæland omsorgspermisjon. Warloe fungerte som byrådsleder og byråd for kultur og næring i hennes fravær, mens Hans Edvard Seim (H) fungerte som byråd for finans for Warloe.

Byrådet Mæland II 2007-2011Rediger

Byrådet Mæland II var et flertallsbyråd bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Det tiltrådte som Bergens tredje byråd 29. oktober 2007, og gikk av 31. oktober 2011.[4]

Byrådet hadde opprinnelig følgende medlemmer:

28. april 2009 gikk Fremskrittspartiet ut av byrådet. Meyer overtok da for Røssland som byråd for helse og sosial, Warloe overtok for Meyer som byråd for finans i tillegg til å være byråd for kultur, idrett og næring, og Iversen overtok for Christoffersen som byråd for byggesak og bydeler i tillegg til å være byråd for miljø og byutvikling. Antallet byråder ble slik redusert til fem.

28. september 2009 sluttet Warloe og Moltu som byråder. Harald Victor Hove (H) overtok som byråd for finans, og Filip Rygg (KrF) overtok som byråd for barnehage og skole. Kultur, kirke og idrett ble samtidig overført til byrådsleder Mælands avdeling, mens næring ble overført til Iversens avdeling for miljø og byutvikling.

16. april 2010 gikk Fremskrittspartiet inn igjen i byrådet. Røssland overtok da som byråd for finans, mens Hove ble byråd for kultur, kirke, idrett og eierskap. Christoffersen ble byråd for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel. Antallet byråder ble slik utvidet til syv.

24. januar 2011 sluttet Meyer som byråd. Hilde Onarheim (H) overtok da som byråd for helse og sosial.

Byrådet Mæland III 2011-2013Rediger

Byrådet Mæland III var et flertallsbyråd bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Det tiltrådte som Bergens fjerde byråd 31. oktober 2011, og gikk av 16. oktober 2013 da byrådsleder Monica Mæland ble utnevnt til næringsminister i Erna Solbergs regjering.[5]

Byrådet hadde følgende medlemmer:

26. juni 2013 ble Dag Inge Ulstein (KrF) utnevnt til ny byråd for sosial, bolig og områdesatsning etter at Lisbeth Iversen hadde valgt å trekke seg.

Byrådet Stolt-Nielsen 2013-2014Rediger

Byrådet Stolt-Nielsen var et flertallsbyråd bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet frem til juni 2014, deretter er det et mindretallsbyråd bestående av Høyre og Fremskrittspartiet. Det tiltrådte som Bergens femte byråd 17. oktober 2013.[6]

Byrådet hadde følgende medlemmer:

Endringer:

 • Gunnar Bakke gikk av 31.03.2014. Helge Stormoen (Frp) overtok posten som kultur- og næringsbyråd 02.05.014.
 • Filip Rygg gikk av 19.05.2014. Henning Warloe (H) overtok posten som byutviklingsbyråd 14.08.2014.
 • Dag Inge Ulstein gikk av 17.06.2014. Eiler Macody Lund (Frp) overtok posten som sosialbyråd 14.08.2014.

Byrådet Smith-Sivertsen 2014-2015Rediger

Byrådet Smith-Sivertsen var et mindretallsbyråd utgått av Høyre og Frp med til sammen 7 byråder. Det tiltrådte som Bergens sjette byråd 20. oktober 2014.[7]

Endringer:

 • Jana Midelfart Hoff ble utnevnt 20.10.2014 men hadde permisjon og tiltrådte 01.01.2015. Charlotte Spurkeland (H) fungerte som skolebyråd i perioden.
 • Liv Røssland gikk av 01.06.2015. Eiler Macody Lund overtok da posten som finansbyråd, og Silje Hjemdal (Frp) overtok som sosialbyråd.

Byrådet Schjelderup 2015-2019Rediger

Byrådet Schjelderup var et flertallsbyråd utgått av Arbeiderpartiet, KrF og Venstre med til sammen 7 byråder. Det tiltrådte som Bergens syvende byråd 22. oktober 2015.[8]

Endringer:

 • Pål Hafstad Thorsen hadde omsorgspermisjon 01.12.2015-04.02.2016, Roger Valhammer (Ap) fungerte som byråd i perioden. Thorsen gikk av 15.08.2018. Roger Valhammer overtok da byrådsposten for barnehage, skole og idrett.
 • Dag Inge Ulstein hadde omsorgspermisjon 30.04.11.06 2016, Kristian Kopperud (KrF) fungerte som byråd i perioden. Ulstein gikk av 22.11.2018. Håkon Pettersen (KrF) overtok da byrådsposten for finans, innovasjon og eiendom.
 • Rebekka Ljosland hadde omsorgspermisjon 06.12.2016-01.11.2017, Anita Gåskjenn (KrF) fungerte som byråd i perioden.
 • Erlend Horn hadde omsorgspermisjon fra 25.03.2019. Per Arne Hvidsten Larsen (V) fungerte som byråd i perioden.
 • Harald Schjelderup gikk av som byrådsleder 25.04.2019.

Byrådet Valhammer 2019-Rediger

Byrådet Valhammer er et flertallsbyråd utgått av Arbeiderpartiet, KrF og Venstre med til sammen 7 byråder. Det tiltrådte som Bergens åttende byråd 26. april 2019.[9]

Endringer:

 • Anna Elisa Tryti gikk av 24.06.2019. Rune Bakervik (Ap) overtok da byrådsposten for byutvikling.

ByrådsledereRediger

FinansbyråderRediger

Helse- og sosialbyråderRediger

Byråd for helse og omsorgRediger

Byråd for sosial, bolig og områdesatsningRediger

Barnehage- og skolebyråderRediger

ByutviklingsbyråderRediger

Byråd for klima, kultur og næringRediger

Navn Fra Til Parti Merknader
Julie Andersland 22. oktober 2015 nåværende V

KulturbyråderRediger

NæringsbyråderRediger

Byråd for tekniske tjenesterRediger

Navn Fra Til Parti Merknader
Nils-Arild Johnsen 26. juni 2000 29. oktober 2002 Sp

Byråd for service og utviklingRediger

Navn Fra Til Parti Merknader
Anne-Gine Hestetun 26. juni 2000 1. juni 2001 Ap

Byråd for byggesak og bydelerRediger

Navn Fra Til Parti Merknader
Øistein Christoffersen 29. oktober 2007 29. april 2009 FrP

ReferanserRediger

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger