Åpne hovedmenyen

Ålands landshøvding

Wikimedia-listeartikkel

Ålands landshøvding (svensk: Ålands landshövding) er den finske statens representant på det selvstyrte Åland. Embetet har eksistert siden 1918. På grunn av det ålandske selvstyret skiller oppgavene til Ålands landhøvding seg fra oppgavene til overdirektørene i regionforvaltningsverkene i det øvrige Finland. Landshøvdingens viktigste oppgave er å være representant for Finlands regjering, og dermed verne om gode relasjoner mellom Åland og Finland. Han leder Statens embetsverk på Åland. Landshøvdingen er videre ordfører i Ålandsdelegasjonen, et juridisk organ hvis medlemmer oppnevnes av Ålands lagting og av Finlands regjering. Endelig har landshøvdingen sete og uttalerett i Ålands lagting.

Ålands landshøvding oppnevnes av Finlands president, i samråd med Ålands lagtings formann (sv. talman). Om det ikke oppnås enighet skal presidenten utnevne landshøvdingen blant fem personer som har blitt foreslått av Ålands lagting.[1]

Liste over Ålands landshøvdingerRediger

ReferanserRediger

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger