Lista Fuglestasjon

Lista Fuglestasjon ble stiftet i 1990 og holder til ved Lista fyr i Farsund kommune. Fuglestasjonens hovedvirksomhet er standardisert nettfangst og ringmerking av fugl, men det foretas også overvåkning av rastende fugl på stasjonsområdet (ca 3 kvm stort), og tellinger av trekkende sjøfugl. Fuglestasjonens formål er å samle inn data om fugletrekket over tid, og tidsseriene strekker seg per 2013 over en sammenhengende periode på 24 år.

Den standardiserte ringmerkingen gjennomføres etter samme prinsipper hver sesong, bl.a. er innsats og biotopforhold sammenlignbare år for år. Innsatsen fordeler seg over to perioder i året hvor det blir fanget og ringmerket fugl hver dag gitt at værforholdene tillater det. De to periodene er definert som vårsesong fra 15. mars til 10. juni, og høstsesong fra 15. juli til 15. november. Nettfangsten opphører i hekketida og på vinteren. Årlig blir det ringmerket ca 7000 fugl, rundt 1000 i vårsesongen og omtrent 6000 i høstsesongen. Det blir fanget mest av spurvefugl som piplerker, sangere, fuglekonger, meiser, finker, stær og trostefugler.

Overvåkingsarbeidet ved Lista Fuglestasjon ble i 2005 innlemmet i Program for terrestrisk naturovervåkning (TOV) ved Miljødirektoratet, et program som dokumenterer biologisk mangfold i Norge.

Eksterne lenkerRediger