Linjetegningsalgoritme

Innenfor datagrafikk forstås en linjetegningsalgoritme å være en algoritme med hensikt å tegne en linje på en skjerm eller annen enhet som viser rastergrafikk. Enkelte piksler eller bildelementer farges for å gi en best mulig tilnærming til den egentlige linjen. Et eksempel på en slik algoritme er digital differential analyzer.

To rastererte linjer. Øverst en algoritme som bruker én farge, og underst en som bruker Gupta-Sproull-kantutjevning, og den idelle linjen betraktes her med en gitt bredde.

De enkleste algoritmene tegner linjer i én farge. De mer avanserte bruker kantutjevning eller anti-aliasing i flere farger.

Innenfor datagrafikk lages også mer komplekse polygoner og kurver av sammensatte linjer. Metodene for linjetegning brukes også som basis for rasterering mer avansert grafikk. En type grafikk hvor linjer brukes i utstrakt grad er vektorgrafikk.