Lineær programmering

Lineær programmering (LP) er en matematisk metode for å finne en optimal løsning i et problem beskrevet av lineære forhold mellom variabler. I matriseform kan LP-problemet uttrykkes som:

Se også

rediger