Lidingöbanan

Lidingöbanan er en forstadsbane som trafikkeres av sporvogner mellom Stockholm og Lidingö. Linjen trafikkerer strekningen RopstenGåshaga brygge og har linjenummer 21. Banen har for det meste enkeltspor. Stockholms fire andre egentlige sporvognslinjer er Spårväg City, Nockebybanan, Tvärbanan samt museumssporvegen Djurgårdslinjen. Etter å ha vært stengt for oppgradering siden desember 2014, åpnet banen på nytt for ordinær trafikk igjen den 25. oktober 2015. Ved gjenåpning fikk banen nye trikker av typen CAF Urbos 75, benevnt som A36. Vogntypen er tilsvarende type A32 som trafikkeres på Linje 22 (Tvärbanan) og Linje 12 (Nockebybanan), med har en ekstra mellomvogn og er 40 meter lang.

CAF Urbos 75 A36 554 på AGA holdeplass på Lidingöbanan
Sporvogn ved Kottla holdeplass på Lidingöbanen
En Alstom Citadis testes på Lidingöbanen i september 2007
Kart over Lidingöbanen
Tegnforklaring
BSicon uKBHFa.svg 9,2 km Ropsten Tunnelbana L21
BSicon uBHF.svg Torsvik
BSicon uBHF.svg Baggeby
BSicon uBHF.svg Bodal
BSicon uBHF.svg Larsberg
BSicon uBHF.svg AGA
BSicon uBHF.svg Skärsätra
BSicon uBHF.svg Kottla
BSicon uBHF.svg Högberga
BSicon uBHF.svg Brevik
BSicon uBHF.svg Käppala
BSicon uBHF.svg Talludden
BSicon uBHF.svg Gåshaga
BSicon uKBHFe.svg 0,0 km Gåshaga brygga Färjeläge L21