Trondheim bystyre 2007–2011

(Omdirigert fra Lian-erklæringen)

Trondheim bystyre bestod av 85 representanter fordelt på 11 partier i perioden 200711.

Kommunen har Norges største bystyre og styres etter formannskapsmodellen.

Den sittende flertallskonstellasjon består av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet. Den ble etablert i 2003 og ble gjenvalgt i 2007.

Flertallskoalisjonen fra forrige periode holdt seg, men styrkeforholdet ble endret med et Arbeiderparti som fikk elleve nye representanter, mens Sosialistisk Venstreparti ble halvert. Sp mistet en representant, mens De Grønne vant en. Pensjonistpartiet mistet tre av sine fire representanter, etter at partiet ble splittet i begynnelsen av forrige periode. Pensjonistpartiets toppkandidat ved forrige valg, Gerda Rekstad, ble denne gangen valgt inn for Arbeiderpartiet.

Også på borgerlig side ble det endringer. Høyre mistet fem representanter, og Fremskrittspartiet plukket opp tre. Svein Otto Nilsen beholdt sin plass for Demokratene.

ValgresultatetRediger

 
Ordfører er Rita Ottervik
Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 43,9 13,3 33744 12943 37 11 5
Fremskrittspartiet 14,7 3,1 11257 3386 13 3 1
Høyre 15,0 -5,3 11520 -2274 13 -5 2
Kristelig Folkeparti 3,5 -0,1 2701 226 3 0 0
Senterpartiet 2,7 -0,4 2077 -31 2 -1 1
Sosialistisk Venstreparti 8,2 -9,6 6325 -5718 7 -8 1
Venstre 4,0 1,2 3102 1199 3 1 1
Pensjonistpartiet 1,5 -3,2 1155 -2024 1 -3
Rød valgallianse 3,4 0,7 2542 760 3 1
Miljøpartiet De Grønne 2,0 0,4 1571 461 2 1
Demokratene 0,9 -0,1 671 1 1 0
Valgdeltakelse/Total 60 % 76814 85 11
Ordfører: Rita Ottervik (Ap) Varaordfører: Knut Fagerbakke (SV)
Merknader: Kilde: http://www.regjeringen.no/krd/html/valg2007/bk2_16_1.html

Lian-erklæringenRediger

Flertallet i bystyret forhandlet seg fram til et felles programdokument, Lian-erklæringen, som fastsetter hvordan kommunen skal styres i perioden 20072011. Partiene som har inngått avtalen er Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Erklæringen er basert på partienes egne programmer.

Lian-erklæringens målsetninger:

  • Full sykehjemsdekning og styrket hjemmetjeneste.
  • Tiltakspakke for styrket kollektivtrafikk, reduserte klimautslipp og en grønnere by.
  • Fortsatt bruke en million kroner hver eneste dag til å sette i stand skolene våre.
  • Opptrapping av sosialhjelpsatsene til familier med barn.
  • Bedre kommunale tjenester gjennom en positiv dialog med de ansatte, framfor privatisering og anbud.
  • Bygge seks nye idrettshaller.
  • Gi alle som ønsker det plass i Musikk- og kulturskolen.
  • Innstramming i skjenkepolitikken for å skape en tryggere by.
  • AP, SV, SP, MDG forplikter seg til å legge fram felles budsjett i balanse.

RepresentanterRediger

Navn Parti Komité
Aage Borrmann Arbeiderpartiet Oppvekstkomite
Aase Sætran Arbeiderpartiet Formannskap
Arne Bjørlykke Arbeiderpartiet Finans- og næringskomite
Bård Flaarønning Arbeiderpartiet Oppvekstkomite
Francis Chagula Arbeiderpartiet Oppvekstkomite
Geir Waage Arbeiderpartiet Formannskap
Gerda Rekstad Arbeiderpartiet Helse og velferdskomite
Hanne Moe Bjørnbet Arbeiderpartiet Oppvekstkomite
Heidi Eidem Arbeiderpartiet Byutviklingskomite
Ismail Salad Elmi Arbeiderpartiet Kultur, idrett- og friluftslivskomite
Jens Dale Røttereng Arbeiderpartiet Helse og velferdskomite
John Stene Arbeiderpartiet Byutviklingskomite, nestleder
Jørgen Knskog Arbeiderpartiet Oppvekstkomite
Karianne Holt Arbeiderpartiet Byutviklingskomite
Kristin Sæther Arbeiderpartiet Helse og velferdskomite
Lars Sperre Arbeiderpartiet Kultur, idrett- og friluftslivskomite
Marte A Jystad Arbeiderpartiet Formannskap
Marthe Frengen Evensen Arbeiderpartiet Kultur, idrett- og friluftslivskomite
Monica Fornes Arbeiderpartiet Kontrollkomité
Nils A Nesjan Arbeiderpartiet Kontrollkomité
Ola J Lenes Arbeiderpartiet Helse og velferdskomite, leder
Ole Kristian Lundereng Arbeiderpartiet Formannskap
Per Digre Arbeiderpartiet Byutviklingskomite
Ragnhild Nyhagen Arbeiderpartiet Byutviklingskomite
Randi Sakshaug Arbeiderpartiet Kultur, idrett- og friluftslivskomite, nestleder
Rita Kumar Arbeiderpartiet Oppvekstkomite
Rita Ottervik Arbeiderpartiet Formannskap, ordfører
Roar Aas Arbeiderpartiet Byutviklingskomite
Roger Holmeng Arbeiderpartiet Finans- og næringskomite
Rune Olsø Arbeiderpartiet Finans- og næringskomite
Sissel Trønsdal Arbeiderpartiet Helse og velferdskomite
Stian Johansen Arbeiderpartiet Kultur, idrett- og friluftslivskomite
Torgeir Gimse Arbeiderpartiet Finans- og næringskomite
Trine Sumstad Wigtil Arbeiderpartiet Finans- og næringskomite
Vibeke Sivertsen Arbeiderpartiet Finans- og næringskomite
Øyvind Brandtzæg Arbeiderpartiet Kultur, idrett- og friluftslivskomite
Øyvind Brastein Arbeiderpartiet Helse og velferdskomite
Svein Otto Nilsen Demokratene Byutviklingskomite
Arnt Inge Enoksen Fremskrittspartiet Oppvekstkomite
Elin Andreassen Fremskrittspartiet Helse og velferdskomite, nestleder
Hans Borge Fremskrittspartiet Byutviklingskomite
Harald Berg Fremskrittspartiet Kultur, idrett- og friluftslivskomite
Jorunn Kofoed Fremskrittspartiet Kultur, idrett- og friluftslivskomite
Julie H Gule Fremskrittspartiet Byutviklingskomite
Kristian Dahlberg Hauge Fremskrittspartiet Formannskap
Marianne Lehn Fremskrittspartiet Finans- og næringskomite
Morten Ellefsen Fremskrittspartiet Oppvekstkomite
Morten Kokaas Fremskrittspartiet Kontrollkomité, leder
Sissel S Kotte Fremskrittspartiet Kontrollkomité
Terje Østhus Fremskrittspartiet Helse og velferdskomite
Torgny Hagerup Fremskrittspartiet Finans- og næringskomite
Anette Ljosdal Havmo Høyre Oppvekstkomite
Bengt Eidem Høyre Oppvekstkomite , nestleder
Frank Jenssen Høyre Formannskap
Jon Steinar Gudmundsson Høyre Kontrollkomité
Lars Tvete Høyre Byutviklingskomite
Merethe B Ranum Høyre Formannskap
Michael Setsaas Høyre Helse og velferdskomite
Nik Haugrønning Høyre Finans- og næringskomite
Nina Wikan Høyre Helse og velferdskomite
Otto Hammervold Høyre Kultur, idrett- og friluftslivskomite
Siri Lønseth Høyre Kultur, idrett- og friluftslivskomite
Tone Stav Høyre Byutviklingskomite
Yngve Brox Høyre Finans- og næringskomite
Dorte K Stevik Ommedal Kristelig Folkeparti Oppvekstkomite
Espen Agøy Hegge Kristelig Folkeparti Finans- og næringskomite
Odd Anders With Kristelig Folkeparti Byutviklingskomite, leder
Harald Nissen Miljøpartiet De Grønne Kultur, idrett- og friluftslivskomite, leder
Jan Bojer Vindheim Miljøpartiet De Grønne Byutviklingskomite
Trond O Svenkerud Pensjonistpartiet Helse og velferdskomite
Arne Byrkjeflot Rødt Finans- og næringskomite, nestleder
Mona Bjørn Rødt Helse og velferdskomite
Åsmund Sunde Valseth Rødt Oppvekstkomite
Kolbjørn Frøseth Senterpartiet Byutviklingskomite
Tone Sofie Aglen Senterpartiet Formannskap
Bekes Berwari Sosialistisk Venstreparti Kultur, idrett- og friluftslivskomite
Elin Kvikshaug Berntsen Sosialistisk Venstreparti Finans- og næringskomite, leder
Hilde Opoku Sosialistisk Venstreparti Oppvekstkomite, leder

(meldte overgang til MDG i desember 2010)

Kenneth Brodal Sosialistisk Venstreparti Kontrollkomité, nestleder
Knut Fagerbakke Sosialistisk Venstreparti Formannskap, varaordfører
Linn Marita Brodal Sosialistisk Venstreparti Helse og velferdskomite
Torleif Hugdahl Sosialistisk Venstreparti Byutviklingskomite
Erling Moe Venstre Kontrollkomité
Guri Melby Venstre Kultur, idrett- og friluftslivskomite
Jon Gunnes Venstre Formannskap

Eksterne lenkerRediger