Liaisonoffiser

Liaisonoffiser (liaison officer, forkortet LNO) er en person som samarbeider mellom to organisasjoner med å kommunisere og koordinere aktiviteter.

En amerikansk admiral prater med to liasonoffiserer

Dette gjøres for oppnå best ressursutnyttelse fra en organisasjon til en annen. I militær sammenheng kan en liaisonoffiser koordinere aktiviteter for å beskytte annen enhet fra utilsiktede tap eller fatal skade. Ved katastrofehåndtering, fungerer en liaisonoffiser som primærkontakten for etater eller organisasjoner og responderer og informerer om situasjonen. Liaisonoffiserer gir ofte tekniske ekspertise ut ifra hovedorganisasjonen vedkommende representerer. Vanligvis innlemmes et liaisonoffiser i annen organisasjon for å gi ansikt til ansikt koordinering og informasjons utveksling.