En lesebok er en bok til bruk i skolens leseopplæring.

En bok for grunnleggende leseopplæring kalles ofte en ABC-bok.

I Norge fantes det i flere generasjoner en tradisjon for brede allmenndannende lesebøker med et innhold som både omfattet historie, geografi, samfunnsfag, religiøs og etisk dannelse, litterære klassiske tekster og litteratur- og kunsthistorie. Slike bøker var blant annet Peter Andreas Jensens lesebok fra 1863, Nordahl Rolfsens Lesebok for Folkeskolen fra 1892 og Thorbjørn Egners lesebøker (1950-72).

Eksterne lenkerRediger