Lendmannspartiet

Lendmannspartiet er grupperingen som etter 1150-årene ønsket å innføre enekongedømme etter europeisk modell. Gruppen bestod av kirken og en del mektige lendmenn. I borgerkrigstiden i Norge på 1100-tallet foregikk det mange innbyrdes kamper mellom ulike norske konger, kongsemner og tilhengerne deres. I kampen mellom Harald Gilles sønner stod Erling Skakke, sammen med Gregorius Dagsson og lendmannspartiet, på kong Inge Krokryggs side. Erling ble leder for restene av dette partiet etter at både Gregorius og Inge i slaget ved Ekeberg i 1161 falt i kamper mot Håkon Herdebrei, sønn av Inges bror, Sigurd Munn.[1]

ReferanserRediger