Lemminkäinen

Lemminkäinen var et finsk konsern.

Lemminkäinen
Lemminkäisen logo.png
Org.formBørsnotert selskap
BransjeByggvirksomhet
Etablert1910
Opphørt 31. januar 2018
Datterselskap Lemminkäinen NorgeRediger på Wikidata
Hovedkontor HelsingforsRediger på Wikidata
LandFinland
Antall ansatte8 418 (2006)
Salgsinntekter108 000 000 euro (2006)
Omsetning1 796 000 000 euro (2006)
Resultat73 000 009 euro (2006)
Nettsted Offisielt nettsted

NorgeRediger

 
Lemminkäinen Norge AS har hovedkontor på Helsfyr i Oslo og er samlokalisert med Lemminkäinen Anlegg AS.

Lemminkäinen Norge AS er en landsdekkende entreprenør innen asfalt, tunnel og veivedlikehold, samt en betydelig aktør innen leveranser av pukk og grus til de fleste formål. Selskapet ble etablert i 2001 og er en del av det finske entreprenørkonsernet Lemminkäinen Corporation.

Lemminkäinen Norge AS har 34 avdelinger fordelt over hele Norge. Hovedkontoret ligger på Helsfyr i Oslo, og er samlokalisert med søsterselskapet Lemminkäinen Anlegg AS. I tillegg til egen virksomhet har Lemminkäinen Norge AS flere datterselskaper; Nordasfalt AS (50 % eierandel), Martin Haraldstad AS (50 % eierandel).

I 2012 hadde Lemminkäinen Norge AS 612 ansatte og en omsetning på 1 926 millioner norske kroner.

Lemminkäinen Corporation er i dag en av Finlands største entreprenører, samt Nordens nest største aktør innen asfaltmarkedet. I 2011 var omsetningen til konsernet 17 milliarder kroner.

Søsterselskapene i nabolandene Sverige, Danmark og Finland heter henholdsvis Lemminkäinen Sverige AB, Lemminkäinen A/S og Lemminkäinen Oy.

HistorieRediger

Lemminkäinen Norge AS ble etablert i 2001 i forbindelse med at Lemminkäinen Corporation overtok den danske og norske asfaltvirksomheten til Icopal AS (tidligere A/S Fjeldhammer Brug). Selskapets historie strekker seg tilbake til 1933 da A/S Fjeldhammer Brug etablerte Norges første veiavdeling.

 
Ansatte ved Fjeldhammer Brug arbeider på Slottsplassen i Oslo 1938.
 
Arbeider på Slottsplassen i 1938.

1933–1940Rediger

På den tiden var gatestein fremdeles vanlig dekke der det var tungtrafikk og asfalteringssesongen var begrenset til godværsdager i korte sommermåneder. En amerikansk asfaltteknikk som A/S Fjeldhammer Brug (i dag Lemminkäinen Norge AS) tok til Norge, skapte en ny dimensjon for legging av asfaltdekker på veiene. Spesielt på landeveiene.

For å få fart i omsetningen av asfalt lånte selskapet de første årene ut formenn eller arbeidere til kunder for å lære dem teknikken med de nye produktene.

I 1939 utløp et tysk patent på fremstilling av varm asfalt. Etter dette kunne norske aktører gå i anskaffelse av varmasfaltverk, noe som revolusjonerte norsk veiindustri og ga lengre asfaltsesonger. A/S Fjeldhammer Brug var tidlig ute med å ta i bruk denne teknologien, og ved krigens begynnelse i 1940 hadde selskapet hele 15 prosent av det norske markedet.

1945–2001Rediger

Etter andre verdenskrig ble veibygging og legging av fast dekke på gamle veier nedprioritert til fordel for boligbygging i de mest krigsherjede strøk av landet.

Fra midten av 1950-tallet at antallet biler steg raskt, spesielt etter at bilrasjoneringen ble opphevet i 1960. Behovet for et bedre veinett meldte seg straks. Først i byene, så i distriktene. Samtidig som veibyggingen i distriktene tok til, ble bitumen det eneste brukte bindemiddel brukt i asfalt i Norge. Og lave oljepriser bidro til at asfalt ble sterkt konkurransedyktig i pris.

Det var et stort behov for store investeringer i nytt utstyr og materiell. På slutten av 60-tallet utvidet A/S Fjeldhammer Brug virksomheten til syv faste asfaltanlegg rundt omkring i landet, med en samlet årsproduksjon på nærmere 500 000 tonn. Til sammenligning legges det nå fem millioner tonn asfalt årlig i Norge.

I 1972 investerte selskapet i et asfaltverk på Lørenskog med en kapasitet på hele 300 tonn i timen. Året etter kom den første oljekrisen som skapte problemer for asfaltbransjen og det ble stor usikkerhet om framtidsutsiktene.

Ledelsen i selskapet ble skiftet ut, og man valgte å fortsette planene likevel. Sommeren 1974 sto Norges største og mest moderne asfaltverk produksjonsklart på Feiring i Lørenskog.

Prislappen var 8 millioner kroner, den klart største enkeltinvesteringen i selskapet til da.

Oljeaktiviteten i Nordsjøen gjorde at aktiviteten Rogaland blomstret og nesten samtidig kom en storstilt industrisatsing i Grenlands-området. Selskapet hadde mesteparten av sin virksomhet i disse regionene. Anleggene både ved Porsgrunn og i Stavanger gikk snart for fullt. Dette førte til at A/S Fjeldhammer Brug opprettholdt markedsandelen sin i Norge og likevel fikk en tilfredsstillende inntjening i et utfordrende tiår.

Fra 1978 til 1983 anskaffer selskapet et nytt asfaltverk i Haugesund og et i Risør, ny emulsjonsfabrikk på Fjellhamar og sitt første trommelasfaltverk. Nor-Vei AS oppløses i 1988 og A/S Fjelhammer Brug fortsetter med anskaffelser av nye verk og overtakelser av andre virksomheter.

Lemminkäinen NorgeRediger

I forbindelse med at Lemminkäinen Corporation i 2001 overtar Icopal as sine asfaltavdelinger i Danmark og Norge, etablerer konsernet Lemminkäinen Norge AS.

Siden overtakelsen har Lemminkäinen Norge AS skiftet ut asfaltverkene på Forus, i grenlandsområdet, Bergen og Elverum. Selskapet har kjøpt opp flere virksomheter rundt om i hele Norge, investert i ny asfaltfabrikk til avdelingen på Otta, i Risør og ved Karmøy. Modernisert Ravneberget Pukkverk, utvidet kapasiteten på fabrikken i Skien, samt fått et samlokalisert hovedkontor.

I dag er Lemminkäinen Norge AS en landsdekkende entreprenør, med 34 avdelinger og hovedkontor på Helsfyr i Oslo. Omsetningen i 2012 var 1 926 millioner norske kroner.

VirksomhetRediger

Lemminkäinen Norge AS driver virksomhet innen asfalt, tunnel og veivedlikehold, samt leveranser av pukk- og grus til de fleste formål.

 
Lemminkäinen Norge AS produserer asfalt på 25 asfaltfabrikker plassert rundt i hele Norge for alle kjente anvendelsesområder av produktet

AsfaltRediger

I dag er asfalt den klart mest foretrukne dekketypen i Norge. Dette har i første rekke å gjøre med egenskaper som slitestyrke og smidighet ifm de skiftende årstidenes påvirkning på grunnforholdene. Lemminkäinen Norge AS produserer asfalt på 25 asfaltfabrikker plassert rundt i hele Norge for alle kjente anvendelsesområder av produktet.

 
Lemminkäinen Norge AS leverer knuste og siktede steinmaterialer over hele Norge.

Pukk og grusRediger

Grus- og pukkprodukter brukes i all bygge- og anleggsvirksomhet, samt som tilslag til asfalt og betongproduksjon.

Lemminkäinen Norge AS leverer knuste og siktede steinmaterialer fra elleve faste pukkverk i Finnmark, Troms, Nordland, Aust-Agder, Østfold, Hedmark og Oppland til de fleste formål. Selskapet driver også mobil knusevirksomhet i et relativt stort antall uttak og forekomster for pukk og grus.

Som deleier i selskapet Martin Haraldstad AS, leverer Lemminkäinen Norge AS i tillegg fra fire pukkverk i Vestfold fylke.

TunnelvirksomhetRediger

Gjennom Lemminkäinen Norge AS sitt søsterselskap Lemminkäinen Anlegg AS driver Lemminkäinen Corporation tunnelvirksomhet i Norge.

 
Asfaltering i tunnel.

VeidriftRediger

Lemminkäinen Norge AS har vært en aktør innen veidrift siden 2005, og har i dag tre kontrakter med Statens vegvesen for drift og vedlikehold av veinettet.

AvdelingerRediger

Lemminkäinen Norge AS har avdelinger over hele landet. Fra Vestre Dale i Aust-Agder i sør til Finnmark i Nord.

Hovedkontoret til Lemminkäinen Norge AS er samlokalisert med Lemminkäinen Anlegg AS på Helsfyr i Oslo. I tillegg til administrasjonen for de to selskapene, er sentrale funksjoner for Økonomi, HR, innkjøp og IT samlet i samme bygg.

Norske selskaper i Lemminkäinen-konsernetRediger

Lemminkäinen Corporation er både eier og medeier i flere selskap i Norge. Virksomheten er delt under selskapene Lemminkäinen Norge AS (100 % eierandel) og Lemminkäinen Anlegg AS (90,1 % eierandel).

Lemminkäinen Norge AS hadde fire datterselskaperRediger

 • Lemminkäinen Norge AS eide 75 prosent av Asfalt Remix AS, som har kontor i Våler i Østfold og driver virksomhet innen asfaltfresing. Solgt ut i 2017
 • Lemminkäinen Norge AS eier 50 prosent av Nordasfalt AS. Selskapet ble stiftet i 1988 og driver asfaltvirksomhet i nordre del av Nordland. Har ett asfaltverk i Bodø og ett ved Narvik.
 • Lemminkäinen Norge AS eide 50 prosent av Ullensaker Asfalt ANS, et produksjonsselskap som eier og driver et asfaltverk i Hovinmoen ved Gardermoen i Ullensaker kommune. Selskapet ble stiftet i 2003. Solgte seg ut i 2015
 • Lemminkäinen Norge AS eier 50 prosent av Martin Haraldstad AS. Selskapet eier og driver pukkverkene Freste, Skaane, Skoppum og Himberg i Tønsbergområdet. Martin Haraldstad A/S ble stiftet i 1962.

Styre og ledelseRediger

Lemminkäinen Norge AS har et styre bestående av seks personer, hvorav tre er valgt blant de ansatte. Selskapet ledes av en ledergruppe bestående av 13 personer.

Lemminkäinen Norge AS administrerende direktørerRediger

 • Ingrid Therese Tjøsvold (nov 2017- d.d)
 • Jan Øyri (des 2013 - Nov 2017)
 • Timo Vikstrøm (jan 2013 – nov 2013)
 • Finn Halvor Skaardal (nov 2010 – jan 2013)
 • Frank Mathillas (juni 2010 – nov 2010)
 • Arne Frank Johansen (mars 2001 – juni 2010)

Lemminkäinen Norge AS styreledereRediger

 • Henrik Claes Eklund (2013 –)
 • Timo Vikström (2010 – 2013)
 • Henrik Claes Eklund (2008 – 2010)
 • Juhani Sormaala (2001 – 2008)

Lemminkäinen Norge AS styreRediger

  • Jan Gustafsson, Styrets leder                                    
  • Juha Kukkola, Styremedlem
  • Markus Stenholm, Styremedlem                                
  • Thor-Willy Hansen, Styremedlem*          
  • Hans Henrik Hellandsjø, Styremedlem*  
  • Rune Flokenes, Styremedlem**representanter valgt av ansatte

Lemminkäinen Norge AS ledergruppenRediger

  • Ingrid Therese Tjøsvold, Administrerende Direktør
  • Bjørn Christiansen, Økonomidirektør
  • Geir Jespersen, Direktør Utlegging
  • Stian Andreassen, Anleggsdirektør
  • Terje Sandvik, Regionsjef Pukk og Grus
  • Nicolas Alexander Hall, Direktør Operasjosnplanlegging og Utvikling
  • Tore Ødegaard, Direktør Maskin og Vedlikehold
  • Emiel Fransen, Direktør Innkjøp

Eksterne lenkerRediger

  Wikinytt har nyheter relatert til Lemminkäinen Norge