Leksikograf

Leksikograf, av og til også kalt leksikolog, er en person som arbeider med ordbøker og leksikon. Den vitenskapelige disiplinen ordbokslære kalles leksikografi.

Leksikografer kan være teoretiske leksikografer, av og til også kalt metaleksikografer eller leksiologer. De arbeider med prinsipp for utarbeidelse av ordbøker. Praktiske leksikografer, ordboksredaktører, utarbeider konkrete ordbøker.

En leksikograf har ofte en utdannelse innen filologi som basis. «Å læra opp ein ordboksredaktør tek eitt år», sa forsker og ordbokredaktør Oddrun Grønvik da Norsk Ordbok ble flyttet fra Oslo til Bergen i 2016 og fortsatte:  Du må vera villeg til å interessera deg for absolutt alt. Orda dekkjer heile omgrepsverda vår, og det nyttar ikkje å seia at du ikkje har greie på naturfag. Du må kunne skriva ein populær definisjon på gentransplantasjon som også genforskarar synest er greitt forklart.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Kjersti Mjør: Til ord er du komen. Artikkel i Bergens Tidende 19. mars 2016 side 10

KilderRediger