Legitimasjonskort

Legitimasjonskort er en dokumentasjon som viser en persons identitet, vanligvis dokumentert ved foto, signatur og personalia. I Norge er, ved siden av passet, også førerkort og identifikasjon på bankkort aksepterte dokumenter. Den 30. november 2020 ble det innført frivillig nasjonalt id-kort som følger EU-standard i Norge.

Kort som legitimerer bæreren som sikkerhetsmannskap

Under okkupasjonen (1940–1945) kom det et påbud fra norske og tyske myndigheter om legitimasjonskort. Alle innbyggere over 15 år pålagt å bære legitimasjonskortet som ble utstedt av Politiet. Forordningen kom 30. januar 1941, og trådte i kraft 1. april samme år.