Lavere middelklasse

Lavere middelklasse er en sosiologisk betegnelse på en samfunnsgruppe som særlig økonomisk utgjør den nedre delen av middelklassen. Til gruppen regnes[av hvem?] vanligvis yrkesgrupper som lærere, funksjonærer og visse typer selvstendig næringsdrivende.