Laurids Kruse

lensherre / lensmann

Laurids Kruse til Svendstrup (– død 1609) var en dansk lensmann (lensherre).

Han var bror til den senere stattholder i Norge Enevold Kruse.[1] I årene 1581–87 var han lensherre over Vardøhus og Finnmarken, på Island 1588–91 og igjen på Vardøhus 1596–97. Fra 1596 til 1606 var han likeledes lensherre på Bergenhus samt endelig på Dueholm kloster i Jylland fra 1606 til sin død.[2]

Mens han var lensherre i Norge ble han både i 1586 og 1598 sendt som sendebud til grensemøter med russerne. I 1599 mottok han Christian IV på Bergenhus under dennes reise til Finnmarken. Det var også Kruse som underrettet rikets hovmester om at svenskene i Finnmarken oppkrevde den skatt som russerne tidligere hadde tilegnet seg, og den russiske bojar i Malmis (Kola) hadde forbudt fjellsamene å betale skatt til den norske fogd.[3] Kruse ble 1597 etterfulgt som Vardøhus' lensherre av Hans Olufssøn Koefoed.

Laurids Kruse døde i 1609, og ble begravet 2. juni i Viborg domkirke.[4]

Referanser rediger

  1. ^ Bricka, Carl Frederik. «564 (Dansk biografisk Lexikon / IX. Bind. Jyde - Køtschau)». runeberg.org (dansk). Besøkt 14. juni 2020. 
  2. ^ Norsk biografisk leksikon. Oslo: Aschehoug. 1938. s. 103–104. 
  3. ^ Norges land og folk. Aschehoug. 1906. s. 710. 
  4. ^ Hiort-Lorenzen, Hans Rudolf; Thiset, Anders. «256 (Danmarks Adels Aarbog / 1900. Syttende Aargang)». runeberg.org (dansk). Besøkt 14. juni 2020.